EN 1279-1 Ek.F Ara Boşluk Çıtası - Çıta Eğimi

ÜRÜN
Yalıtım Cam Bileşeni
DENEYİN UYGULANACAĞI MALZEME / BİLEŞEN
Ara boşluk çıtası
DENEYİN ADI
Çıta eğiminin ölçülmesi
DENEYİN AMACI
Yalıtım cam birimindeki bir bileşen olan ara boşluk çıtasının sehimi (sarkması /eğilmesi) kısa ve uzun kenarlarda ölçülür.
DENEYİN AÇIKLAMASI
Ara boşluk çıtası, özellikle büyük boy yalıtım cam birimlerine doğru yerleştirilmediğinde sarkma yapar. Bu durum, yalıtım cam birimi pencerelere yerleştirildiğinde çıtanın dışarıdan görünmesine neden olur. İstenmeyen bir görüntü oluşur. Sarkma ölçülerek, pencere profllerinden taşıp taşmayacağı önceden saptanır.
REFERANS DENEY STANDARDI
PR EN 1279-1 EK-F
KURULUŞ İÇİ DENEY YÖNTEMİ NO
DY.19
DENEY RAPORU
Bir adet deney (performans değerlendirme) raporu ve iki adet rapor özet belgesi verilecektir.
SİSTEM TANITIM FORM NO
FR.02.2J
LABORATUVAR HİZMET SÖZLEŞMESİ
PR.02.EK.1B Onaylanmış Kuruluş kapsamında olmayan deneyler için 'Laboratuvar Hizmet Sözleşmesi'
DENEYİN YAPILACAĞI YER
Yerinde
TÜRKAK AKREDİTASYON
Hayır
ONAYLANMIŞ KURULUŞ KAPSAMI
Bu deney, Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (305/2011/AB) göre onaylanmış kuruluş kapsamında yapılmamaktadır.
ÖNERİLEN DENEY SIKLIĞI
Satış bölümüyle iletişime geçiniz.