EN 1279-6 Ek.G Ara Boşluk Çıtası Uçucu Madde İçeriği Deneyi

ÜRÜN
Yalıtım Cam Bileşeni
DENEYİN UYGULANACAĞI MALZEME / BİLEŞEN
Ara boşluk çıtası
DENEYİN ADI
Uçucu madde içeriği
DENEYİN AMACI
Ara boşluk çıtasının üzerindeki yağ, boya ve çözücü gibi uçucu hidrokarbonların miktarı deneyle saptanır.
DENEYİN AÇIKLAMASI
Ara boşluk çıtasında bulunan uçucu organik madde ve hidrokarbonların yalıtım cam birimi içine girerek, kimyasal buğulanma ve kirlenmeye yol açmaması için yapılır. Bu uçucular nem alıcı tarafından emilerek, nem alıcının nem çekme kapasitesinin düşmesine de yol açarlar.
REFERANS DENEY STANDARDI
TS 3539-6 EN 1279-6 Ek-G
KURULUŞ İÇİ DENEY YÖNTEMİ NO
DY.13
DENEY RAPORU
Bir adet deney (performans değerlendirme) raporu ve iki adet rapor özet belgesi verilecektir.
SİSTEM TANITIM FORM NO
FR.02.2E
LABORATUVAR HİZMET SÖZLEŞMESİ
PR.02.EK.1B Onaylanmış Kuruluş kapsamında olmayan deneyler için 'Laboratuvar Hizmet Sözleşmesi'
DENEYİN YAPILACAĞI YER
Laboratuvar
TÜRKAK AKREDİTASYON
Hayır
ONAYLANMIŞ KURULUŞ KAPSAMI
Bu deney, Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (305/2011/AB) göre onaylanmış kuruluş kapsamında yapılmamaktadır. Ancak Fabrika Üretim Kontrol kapsamında yapılması gereklidir.
ÖNERİLEN DENEY SIKLIĞI
Satış bölümüyle iletişime geçiniz.