EN 10077-2 Isı İletiminin Hesaplanması (Kasalar İçin Sayısal Yöntem)

ÜRÜN
Pencere, kapı ve pancurlar
DENEYİN UYGULANACAĞI MALZEME / BİLEŞEN
Pencere, kapı ve pancur KASA KESİTLERİ
DENEYİN ADI
Isıl geçirgenlik katsayısının (U-değeri) hesaplanması
DENEYİN AMACI
KASA (DOĞRAMA VE ÇERÇEVE) KESİTLERİNİN ısıl geçirgenlik katsayısı (U-Değeri) hesaplanır.
DENEYİN AÇIKLAMASI
Kasa ve çerçevelerin kesitleri ile pencere, kapı ve pancurların U-değerleri hesaplanır. TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı için önemli bir değişkedir.
REFERANS DENEY STANDARDI
TS EN 10077-2
KURULUŞ İÇİ DENEY YÖNTEMİ NO
HY.03
DENEY RAPORU
Bir adet hesaplama (performans değerlendirme) raporu ve iki adet rapor özet belgesi verilecektir.
SİSTEM TANITIM FORM NO
FR.02.2D
LABORATUVAR HİZMET SÖZLEŞMESİ
PR.02.EK.1A Onaylanmış Kuruluş kapsamında olan deneyler için 'Laboratuvar Hizmet Sözleşmesi'
DENEYİN YAPILACAĞI YER
Laboratuvar
TÜRKAK AKREDİTASYON
Evet (AB-0411-T)
ONAYLANMIŞ KURULUŞ KAPSAMI
Bu deney, Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (305/2011/AB) göre onaylanmış kuruluş kapsamında yapılmaktadır.
ÖNERİLEN DENEY SIKLIĞI
Satış bölümüyle iletişime geçiniz.