EN 1279-2 Ek.D Standart Nem Emme Kapasitesi Deneyi

ÜRÜN
Yalıtım Cam Bileşeni
DENEYİN UYGULANACAĞI MALZEME / BİLEŞEN
Nem alıcı (çekici)
DENEYİN ADI
Standart nem çekme kapasitesi deneyi
DENEYİN AMACI
Üretimde kullanılan nem alıcının standart nem çekme kapasitesi saptanır.
DENEYİN AÇIKLAMASI
Kullanılan nem alıcının nem çekme kapasitesi, dolayısıyla nem alıcının kalitesi ve yalıtım cam biriminin kullanım ömrü saptanır. Daha yüksek standart nem çekme kapasitesi daha yüksek kullanım ömrü demektir.
REFERANS DENEY STANDARDI
TS 3539-2 EN 1279-2 Ek-D
KURULUŞ İÇİ DENEY YÖNTEMİ NO
DY.01C
DENEY RAPORU
Bir adet deney (performans değerlendirme) raporu ve iki adet rapor özet belgesi verilecektir.
SİSTEM TANITIM FORM NO
FR.02.2H
LABORATUVAR HİZMET SÖZLEŞMESİ
PR.02.EK.1B Onaylanmış Kuruluş kapsamında olmayan deneyler için 'Laboratuvar Hizmet Sözleşmesi'
DENEYİN YAPILACAĞI YER
Laboratuvar
TÜRKAK AKREDİTASYON
Evet (AB-0411-T)
ONAYLANMIŞ KURULUŞ KAPSAMI
Bu deney, Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (305/2011/AB) göre onaylanmış kuruluş kapsamında yapılmamaktadır.
ÖNERİLEN DENEY SIKLIĞI
Satış bölümüyle iletişime geçiniz.