AB, “Ormansızlaşmayı Önleme Yönetmeliği” (EUDR) üzerinde anlaştı.

AB, ormansızlaşmaya neden olan ürünlerin satılmasını engellemek için Ormansızlaşmayı Önleme Yönetmeliği (EUDR) üzerinde anlaşmaya vardı.

Avrupa Birliği, ormansızlaşmaya neden olan ürünlerin satılmasını engellemek için ormansızlaşmayla bağlantılı ürünlerin ithalatını yasaklayan Ormansızlaşmayı Önleme Yönetmeliği (EUDR) üzerinde anlaşmaya vardı.

Kahve, çikolata ve bazı mobilyalar gibi ev eşyaları, onları oluşturmak için ormanların zarar görmemesini sağlamak için sıkı kontrollerden geçmek zorunda kalacak. Çevre grubu Greenpeace bunu bir atılım olarak nitelendirdi, ancak bazı üye ülkeler kuralların uluslararası ticarete zarar verebileceğini dile getirdiler.

AB, kuralların dünya çapında karbon emisyonlarını azaltacağını ifade etti. Kurallar, AB’ye ithal edilen palm yağı, sığır, soya, kahve, kakao, kereste ve kauçuğu kapsayacaktır. Avrupa Komisyonu bir basın açıklamasında, kuralların bu ürünlerden elde edilen her şeyi de kapsadığını açıkladı.

Ürünlerini AB’de satan şirketler, mallarının ormansızlaşmayla bağlantılı olmadığını kanıtlamak zorunda kalacak veya yıllık AB cirosunun yüzde dördüne varan para cezalarıyla karşı karşıya kalabilecek.

Avrupa Parlamentosu çevre komitesi başkanı Pascal Canfin konu hakkında, “Bu ürünler kahvaltıda içtiğimiz kahve, yediğimiz çikolata, mangalda kullandığımız kömür, kitaplarımızdaki kâğıt” ifadesini kullandı.

AB, ormansızlaşmaya neden olan ürünlerin satılmasını engellemek için Ormansızlaşmayı Önleme Yönetmeliği (EUDR) üzerinde anlaşmaya vardı.

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan bir etki değerlendirmesi, yeni yasanın yılda en az 71.920 hektar ormanı -yaklaşık 100.000 futbol sahasını- kurtaracağını tahmin ediyor. Komisyon ayrıca, yıllık küresel karbon emisyonlarını 31,9 milyon metrik ton azaltacağını söyledi. Dünya Bankası verilerine göre, bu rakam Danimarka’nın 2021’deki toplam karbon emisyonlarıyla yaklaşık aynı seviyede.

Avrupa Konseyi’nde üye devletler politika üzerinde anlaştı fakat, henüz Avrupa Parlamentosu anlaşmayı onaylamadı. Avrupa Komisyonu yaptığı açıklamada, yasanın resmi olarak kabul edilmesinden 20 gün sonra yürürlüğe gireceğini ve bunun gelecek yıl (2023) gerçekleşmesinin beklendiğini ifade etti. Kanun yürürlüğe girdiğinde, müteşebbisler ve tüccarların yeni düzenlemelere uymaları için 18 ay süre verilecektir. Daha küçük şirketlerin uyum sağlamak için 24 ayı olacak. Şirketler, ürünlerinin Aralık 2020’den sonra ormansızlaştırılan arazilerde elde edilen hammaddelerden üretilmediğini kanıtlamak zorunda kalacak.

Bir Avrupa Komisyonu sözcüsü, yasa değişikliğinin tüketici fiyatları üzerinde çok az etkisi olacağını veya hiç etkisi olmayacağını söyledi.

AB Dünya Ormanlarının Korunması ve Eski Haline Getirilmesi Platformunun bir üyesi ve konuyla ilgili kilit paydaş olarak FSC, Forest Stewarship Council, AB’nin ormansızlaştırmadan arındırılmış ürünlere ilişkin kurallarını iyileştirmek için 10 öneri paylaştı:

  1. Ormansızlaşma ve bozulmaya karşı mücadeleyi desteklemek
  2. Hesap Verebilirlik Çerçevesi ile uyumlu hale getirilerek önerilen tanımların belirlenmesi
  3. Emtia listesini tüm ahşap ürünleri ve kauçuğu kapsayacak şekilde genişletmek
  4. Yönetmeliğin kapsamının diğer ekosistemleri kapsayacak şekilde genişletilmesi
  5. Durum tespitinin güçlendirilmesi
  6. Risk değerlendirmesi ve risk azaltma aşamasının bir parçası olarak sıkı güvenilirlik kriterlerini karşılayan gönüllü sürdürülebilirlik standartlarını kullanmak
  7. Yerli Halkların korunmasının arttırılması
  8. İzlenebilirlik gereksinimlerini desteklemek ve küçük çiftçileri güçlendirmek
  9. Üretici ülkelerle iş birliği ve ortaklıkların artırılması
  10. AB zorunlu Yeşil Kamu Alımlarına ormansızlaşma içermeyen kriterlerin dahil edilmesi

AB regülasyonu taslağını (EUDR Ormansızlaşmayı Önleme Yönetmeliği) incelemek için tıklayınız:
Proposal for a regulation on deforestation-freeproducts (europa.eu)

Regülasyon hakkında soru ve cevapları için:
New rules for deforestation-freeproducts (europa.eu)

Diğer Haber & Faaliyetler