+90 216 574 88 01

info@sbg.com.tr

+90 216 574 88 01

info@sbg.com.tr

FSC® AAF – Yıllık İdare Ücreti (SSS)

Sıkça Sorulan Sorular

* Bu içerik FSC® nin yayınladığı “Annual Administration Fee (AAF) Frequently Asked Questions (FAQs)” ‘nın tercümesidir.

S: AAF nedir?

 • AAF, FSC tarafından akredite belgelendirme kuruluşların aracılıyla (CB) alınan bir ücrettir.
  Amacı, FSC sertifikasyon programını sürdürmek için FSC tarafından sağlanan hizmeti desteklemektir. FSC’nin gelirinin büyük bir kısmı AAF’den gelmektedir ve bu da FSC’nin “Sonsuza Kadar Herkes İçin Ormanlar“ misyonu hedeflerine ulaşmasında hayati bir katkı sağlamaktadır.

S: AAF’mi nasıl öğrenebilirim?

 • Yeni ücretin tahmini güncel AAF Politikasına bakılarak yapılabilir.
 • Orman ürünleri cironuzu kendileriyle paylaştığınızda, ücret bir sertifikasyon kuruluşu tarafından da hesaplanabilir.
 • Gerekirse bir FSC ağ ortağı da size bir tahmin sunabilir.

S: AAF’de neler değişiyor?
Ocak 2024 itibariyle aşağıdakiler geçerli olacaktır:
1. Gözetim Zinciri (CoC) sertifika sahipleri için FSC Yıllık İdare Ücretinde (AAF) enflasyona bağlı düzeltme.
Ayarlama, Uluslararası Para Fonu’nun %8,7 olan 2022 küresel enflasyon oranını esas almaktadır.
2. Gözetim Zinciri (CoC) sertifikasyonu için AAF’nin hesaplanmasına yönelik alternatif yollarda
değişiklikler. Şu anda CoC sertifika sahipleri için AAF’nin hesaplanmasında dört alternatif yol
bulunmaktadır: (1) Standart Yol, (2) Gelir Yolu, (3) İstisna Yolu ve (4) Varsayılan Yol. Ocak 2024’ten itibaren
sadece Standart Yol ve Gelir Yolu geçerli olacaktır.

S: FSC AAF’yi neden artırıyor ve gelecekte tekrar artıracak mı?

 • AAF, “FSC, AAF’yi her yıl bir önceki yılın küresel enflasyon oranına göre ayarlama hakkını saklı tutar”
  diyen FSC-POL-20-005 V3-3 AAF Politikasına dayanmaktadır. Ayarlama FSC AAF Politikasına dayanır
  ve genellikle Uluslararası Para Fonu küresel enflasyon oranını esas alır.
 • Revize edilen AAF, FSC’nin yükselen enflasyon oranları karşısında sisteminin bütünlüğünü ve
  güvenilirliğini artırmaya devam etmesini sağlayacak ve böylece FSC sertifikasyonunun değerini ve
  tanınırlığını artıracaktır. AAF, maliyetler ve sorumluluklar AAF Politikasında ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

S: FSC kar amacı gütmeyen bir kuruluşsa neden gelire ihtiyaç duyuyor?

 • FSC, koruma için uygun bir pazar itici gücü haline gelmiştir ve artık fon sağlayıcılar FSC’nin genişleme fırsatlarına veya yeni girişimlerine odaklanmayı tercih etmektedir.
 • FSC iddialı bir 2026 stratejisi belirlemiştir ve bunu başarmak için yatırıma ihtiyaç vardır:
 • Sistem bütünlüğünü, etki değerlendirmesini ve süreçlerin verimliliğini iyileştirmek için teknoloji;
 • Sürdürülebilir orman yatırımlarını teşvik etmek için yeni iklim ve ekosistem çözümleri
  yönetim ve restorasyon projeleri;
 • Ormanların gerçek değerini tanıtmak için pazarlama ve iletişim, FSC’ye itibar kazandırmak, FSC
  hakkında farkındalık yaratmak ve FSC sertifikalı ürünler için talep oluşturmak;
 • FSC sertifikasyonunun benimsenmesini teşvik etmek için değer zinciri uygulayarak geliştirme
  Temel Değer Zincirlerinde (masif ahşap, lif ve kereste dışı orman ürünleri) arz ve talep
  çözümleri;
 • Üyelik katılımını yeniden canlandırmak için diyaloğu geliştirmek üzere paydaş katılımı ve
  odalar, gruplar ve bölgeler arasında güçlü ve eşit temsili kolaylaştırmak.
 • Avrupa ormansızlaşmayla mücadele yönetmeliğinin (EUDR) Haziran 2023’te resmen yürürlüğe
  girmesiyle birlikte FSC, bu yönetmeliğin işletmeler tarafından etkili bir şekilde uygulanmasını ve
  yetkili makamlar tarafından uygulanmasını desteklemeye kararlıdır.

S: FSC 2026 küresel stratejisine ne kadar ulaştı?

 • FSC’nin yıllık raporu, FSC 2026 küresel stratejisini yönlendiren tüm eylemlere karşı kaydedilen ilerlemeyi
  vurgulamaktadır. 2022 yıllık raporuna yakında fsc.org adresinden ulaşılabilecektir.

S: FSC ne kadar para kazanıyor?

 • Mali şeffaflık, dürüstlük ve güvenilirliğin anahtarıdır. FSC Yıllık Rapor yayınlar ve Mali Tabloları her yıl web
  sitesinde yayınlamaktadır. En son versiyona www.fsc.org ‘tan ulaşabilirsiniz.

S: AAF’m yükselecek mi yoksa düşecek mi?

 • Yeni ücretin tahmini AAF Politikası referans alınarak yapılabilir. Ücret, sertifika sahibi orman ürünleri cirosunu kendileriyle paylaştığında bir sertifikasyon kuruluşu tarafından da sağlanabilir. Gerekirse bir FSC ağ ortağı da tahmini bir ücret sağlayabilir.

S: Revize edilen ücret tüm FSC sertifika sahipleri için geçerli mi?

 • Evet. Lütfen mevcut olan yeni politikaya bakınız.

S: Gözetim zinciri sertifikası (CoC) için AAF, orman yönetimi (FM) sertifikası için AAF’den farklı mıdır?

 • FM sertifikası sahiplerinden, sertifikalandırılan hektar alanına göre bir AAF tahsil edilir.
 • CoC sertifika sahipleri, AAF politikasına göre hesaplanan bir AAF öderler. Sertifika sahiplerinin orman ürünleri cirosu sertifikasyon kuruluşlarının portföyünde yer almaktadır.

S: Bu artış ne zaman yürürlüğe girecek?

 • FSC, AAF Politikası V3-3’ü ve ilgili yorumları enflasyon düzeltmesini ve alternatif yollardaki değişiklikleri yansıtacak şekilde revize edecektir (AAF Politikası V3-4).
 • Güncellenmiş versiyon, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımlanmıştır.
 • Belgelendirme kuruluşları değişiklikleri uygulayacak ve FSC Belgelendirme Veri Tabanını AAF Politikası V3-3 Ek 3’te sunulan belirleme tarihlerine göre güncelleyecektir.

S: Küresel ekonomi şirketleri en çok etkilemişken neden AAF enflasyon oranında artırılıyor?

 • Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak FSC, faaliyetlerini sürdürmek ve genişletmek, FSC sistemini geliştirmek ve işletme maliyetlerini karşılamak için yatırım yapmak üzere büyük ölçüde AAF gelirine güvenmektedir.
 • FSC, küresel ekonomideki istikrarsızlıktan kaynaklanan ve her ölçekten ve her sektörden şirketi
  etkileyen ekonomik zorlukların farkındadır ve bunları anlamaktadır. Sonuç olarak, 2021 yılı için
  olağan AAF enflasyon artışından feragat edilmiştir.

S: FSC başka bir yerden para toplayamaz mı?

 • Sertifika sahipleri, FSC sertifikası almak için zaten çok fazla para ödüyor; buna AAF, denetim ücretleri ve FSC standartlarına uygunluğu sağlamak için operasyonel maliyetleri de dahil.
 • FSC, üyelik ücretleri, bağışlar ve hibeler de dahil olmak üzere diğer kaynaklardan para toplamaktadır ve toplamaya devam edecektir.
 • Sertifika sahiplerinin talep ettiği unsurları içeren FSC’nin 2021-2026 Küresel Stratejisini hayata
  geçirmek için ek finansmana ihtiyaç vardır.
 • FSC, FSC sertifikasyonundan değer elde eden ticari işletmelerin FSC’nin işletme maliyetlerini
  desteklemeye, katkıda bulunması ve sistem iyileştirmeleri için yatırım sağlaması gerektiğine
  inanmaktadır.

S: Daha fazla şirketin FSC sertifikasına sahip olabilmesi için fiyatları düşük tutmak daha iyi değil mi?

 • Gelirde buna karşılık gelen bir artış olmadan sertifika sahiplerinin sayısının artırılması, FSC üzerindeki nispeten daha az finansmanla faaliyet yürütme baskısını artıracaktır – bu sürdürülebilir bir model değildir ve FSC’nin Herkes İçin Sonsuza Kadar Ormanlar misyonuna hizmet etmeyecektir.

S: Bir şirketin orman ürünleri cirosunun sabit bir yüzdesini almak daha kolay olmaz mıydı?

 • AAF politikası adalet, basitlik ve FSC Güvence sistemine katkı arasında bir denge kurmaktadır.
  FSC’nin sertifika sahibi tabanında bulunan şirket ciroları yelpazesinde sabit bir yüzde belirlemek
  mümkün değildir çünkü bu, şirketlerin ödediği ücretlerde büyük bir farka yol açacaktır. FSC, ciro
  kademesi değeri arttıkça azalan değişken bir oran kullanmaktadır. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen FSC web sitesindeki AAF sayfasına bakın.

S: Enflasyonist fiyat artışları nedeniyle toplam orman ürünleri cirom zaten artmışken neden
AAF’yi enflasyon oranında artırayım?

 • AAF sadece enflasyon oranlarına göre ayarlanmazsa, birçok sertifika sahibi için sadece yüzde 1’den
  daha az artacaktır. Ancak bu aynı zamanda FSC’nin çoğu durumda kendi enflasyon maliyetini
  karşılayamayacağı anlamına gelmektedir.
 • FSC, herhangi bir sertifika sahibi için enflasyonist fiyat artışının oranını tahmin edemediğinden, toplam oranı aktarmamak haksız ve keyfi olacaktır.

S: Şirketler bunun karşılığında ne elde ediyor?

 • FSC, mevcut ve potansiyel sertifika sahiplerinin sertifikalı kalması/sertifikalı olması için mali açıdan çekici olacak kadar güçlü olmasını sağlamaya çalışmaktadır. FSC’nin gücü, belirli kuruluşa ve kuruluşun faaliyet gösterdiği değer zincirine/zincirlerine bağlı olarak değişecektir.
 • Çoğu durumda FSC sertifikasyonunun değeri pazarlara erişimine bağlıdır. Örneğin, büyük bir müşterinin FSC sertifikalı malzemeyi tercih eden bir kaynak sağlama politikası varsa, bu müşterinin tedarikçilerinin FSC sertifikalı olması faydalıdır. IKEA ve P&G gibi büyük kuruluşlar, kaynak sağlama politikalarında halihazırda FSC’yi tercih etmeyi benimsemiştir.

FSC sertifikalı malzemelere ve bitmiş ürünlere olan talep artıyor; bu nedenle FSC sertifikalı şirketlerin, FSC malzemelerinin/ürünlerinin kullanılabilirliğini müşterilere ve tüketicilere bildirmek için FSC ticari markalarını/logosunu kullanarak ekstra iş kazanma fırsatı vardır; sertifikasyon kuruluşunuz ve yerel FSC ofisiniz, FSC ticari markalarının kullanımı konusunda size yardımcı olabilir.