+90 216 574 88 01

info@sbg.com.tr

+90 216 574 88 01

info@sbg.com.tr

Cam Seçiminde Kullanım Amacı Ve Performans Bildirimlerinin Önemi

Kullanım amacına uygun cam mı kullanıyoruz?

Cam temin ederken dikkat edilmeyen ancak önemli olan bir konu da talep ettiğimiz camın istediğimiz özelliklerde olup olmadığıdır.

Türkiye’de yıllardır cam levha üretiminde tek bir kuruluş olduğu ve kullanılan bütün camları tek bir kuruluş ürettiği için, ister istemez, kalitesi aynı ve değişmeyen bir ürünle karşı karşıya olduğumuzu ve kalite üzerinde hiçbir etkimizin olmadığını düşünürüz.

Oysa cam levha üreten kuruluş sayısı bir ya da iki adet olsa bile, bu cam levha üreten kuruluşlardan cam temin edip işleyerek, pazara işlenmiş cam sistemleri sunan yüzlerce, hatta binlerce kuruluş vardır. Bu cam üreticileri, cam levhaları satın alarak işlemekte, yalıtım cam birimine, tam ya da kısmi temperlenmiş cama, lamine emniyet camına ya da lamine cama dönüştürmektedir.

Bütün camlar (cam sistemleri), Avrupa Birliği ülkelerinde “Construction Products Regulation (305/2011/EU)”, Türkiye’de ise “Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)” kapsamındadır. Dolayısıyla pazara sunulan bütün camların ilgili mevzuata ve teknik düzenlemelere, bir başka deyişle, standartlara uygun olması gerekir.

Hem üreticiler hem de satıcılar ürünün istenen kullanım amacına uygun olduğunu belgelemekten sorumludur. Üreticiler ve satıcılar bu sorumluluğu pazara sundukları ürün için ‘Performans Bildirimi’ ya da ‘CE İşareti ya da Etiketi’ ile yerine getirirler.

Performans Bildirimi düzenlemek, üreticinin sorumluluğundadır. Üreticiler düzenledikleri Performans Bildirimleri ile ürünlerin kullanım amacına göre belirlenen temel karakteristiklere uygun olduğunu taahhüt etmiş olurlar.

Bildirilen temel karakteristikler için hangi deneylerin yapılması gerektiği ürün standartlarında belirtilmiştir. Ürün standartlarında, ayrıca, hangi temel karakteristikler için hangi deneylerin hangi tür laboratuvarlarda yapılması gerektiği de belirtilmiştir.

Performans Bildirimleri, yalnızca temel karakteristikler için deney sonuçlarının ya da deney bulgularına göre yapılan sınıflamayı değil, o deneyin hangi laboratuvarda yapıldığını da göstermektedir.

Siz, örneğin, evinize bir yalıtım camı taktırdığınızda, yalıtım camı takma amacı olarak ısı tasarrufu sağlamak için hangi yalıtım camını seçtiniz? Ara boşluğu 9 mm ya da 11 mm ya da 12 mm ya da 16 mm olan yalıtım cam birimini mi? Pencerenize taktırdığınız yalıtım cam biriminin ısı iletim katsayısı neydi?

Acaba yalıtım cam biriminin nem işleme katsayısı, dolayısıyla dayanıklılığı ve ürün tanımına uygunluğu yeterli miydi?

Acaba üretici Fabrika Üretim Kontrolü bağlamında süreli olarak yaptırması gereken ‘nem işleme katsayısı için kısa süreli iklimlendirme’ deneyini belirtilen aralıklarla yaptırmış mıydı? Yapılan deneylerden elde edilen deney sonuçları tutarlı mıydı? Deneyleri hangi yetkili laboratuvar gerçekleştirmişti?

Acaba yalıtım cam birimlerinde kullanılan nem çekiciler uygun özellikte miydi? Deney sonuçları nasıldı?

Yüksek bir binaya taktırdığım cam tam temperli miydi? Yoksa tempersiz cam olup, kırılma sonucunda kaldırımda yürüyen kişiye çarpıp ölümüne ya da yaralanmasına neden olabilir mi?

Görüldüğü gibi sorular çok ve çeşitli. Bunun için cam seçimi öncesinde bir akredite laboratuvar veya akredite belgelendirme kuruluşuna danışmanız çok önemli.

Bilgi:
Cam deneyleri ve ürün standartları ile ilgili bilgi için www.sbg.com.tr web sitemizdeki “Laboratuvar” hizmetleri bölümünü imceleyebilirsiniz.

Diğer Haber & Faaliyetler