+90 216 574 88 01

info@sbg.com.tr

+90 216 574 88 01

info@sbg.com.tr

Diğer Testler (Bölüm 1)

Laboratuvar Kapsamında Yapılan Diğer Test Hizmetleri

Farklı türdeki camlar, yalıtım cam birimleri ve bileşenleri için farklı testler uygulanmaktadır. Bunlar; (1) Çiğlenme sıcaklığı deneyi, (2) Buğulanma deneyi, (3) Çekme deneyi, (4) U-değerinin ölçülmesi, (5) g-Değerinin ölçülmesi, (6) Kalsiyum klorür (CaCl2) deneyi, (7) Kalsiyum oksit (CaO) deneyi, (8) Cam bileşenlerinin ölçümü, (9) Homojenlik ölçümü, (10) Shore-A sertliğinin ölçülmesi, (11) Butil çekme miktarının ölçülmesi, (12) Düzlük ve Kamburluğun ölçümü, (13) Bölgesel kamburluğun ölçümü, ve (14) Temperli cam belirleme testleridir. Aşağıda testler konusunda bilgilendirme yapılmıştır. Ayrıntılı sorularınız için lütfen satış birimiyle iletişim kurunuz.


TS EN 1279-2 Ek-A Yalıtım Cam Birimleri – Çiğlenme Sıcaklığı Deneyi


ÜRÜN
Yalıtım cam birimi (YCB) – Nem çekici içeren ya da içermeyen

DENEYİN UYGULANACAĞI MALZEME / BİLEŞEN
Yalıtım cam birimi (YCB) – Nem çekici içeren ya da içermeyen

DENEYİN AMACI
YCB’nin içinde su ya da her hangi bir organik uçucu buharı yoğunlaşma sıcaklığı ölçülür.

DENEYİN AÇIKLAMASI
YCB’nin içinde su ya da her hangi bir organik uçucu buharı olup olmadığını saptamak için yapılır.

REFERANS DENEY STANDARDI
TS EN 1279-2 Ek-A

KURULUŞ İÇİ DENEY YÖNTEMİ NO
DY.(A)

DENEY RAPORU
Bir adet deney (performans değerlendirme) raporu ve bir adet rapor özet belgesi verilecektir.

NUMUNE BİLGİ FORM NO
NBF.1279.2

LABORATUVAR HİZMET SÖZLEŞMESİ
PR.02.EK.1B Onaylanmış Kuruluş kapsamında olmayan deneyler için ‘Laboratuvar Hizmet Sözleşmesi’

DENEYİN YAPILACAĞI YER
Laboratuvar

TÜRKAK AKREDİTASYON
Evet (AB-0411-T)

ONAYLANMIŞ KURULUŞ KAPSAMI
Bu deney, Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (305/2011/AB) göre yalnızca nem çekici içermeyen yalıtım cam birimleri için onaylanmış kuruluş kapsamında yapılmaktadır. Bu deney, nem çekici içeren yalıtım cam birimlerinin kalite kontrolüne yönelik yararlı bir deneydir çünkü nem çekici içeren yalıtım cam birimlerinin bile çiğlenme sıcaklığı standartta belirtilen sıcaklıktan düşük olmalıdır. Tersi durumda nem geçirgenlik katsayısı sıfırdan (0) küçük çıkabilir.

ÖNERİLEN DENEY SIKLIĞI
Satış bölümüyle iletişime geçiniz.


TS EN 1279-4 Ek-C Yalıtım Cam Birimleri – Buğulanma Deneyi

ÜRÜN
Yalıtım cam birimi

DENEYİN UYGULANACAĞI MALZEME / BİLEŞEN
Yalıtım cam birimi

DENEYİN AMACI
Yalıtım cam biriminin ara boşluğunda buğulanma olup olmadığına bakılır.

DENEYİN AÇIKLAMASI
Yalıtım cam biriminin ara boşluğunda buğulanma olup olmadığına bakılır.

REFERANS DENEY STANDARDI
TS 3539-6 EN 1279-6 4 Ek-C

KURULUŞ İÇİ DENEY YÖNTEMİ NO
DY.04

DENEY RAPORU
Bir adet deney (performans değerlendirme) raporu verilecektir.

NUMUNE BİLGİ FORM NO
NBF.1279.2

LABORATUVAR HİZMET SÖZLEŞMESİ
PR.02.EK.1B Onaylanmış Kuruluş kapsamında olmayan deneyler için ‘Laboratuvar Hizmet Sözleşmesi’

DENEYİN YAPILACAĞI YER
Laboratuvar

TÜRKAK AKREDİTASYON
Hayır

ONAYLANMIŞ KURULUŞ KAPSAMI
Bu deney, Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (305/2011/AB) göre onaylanmış kuruluş kapsamında yapılmamaktadır. Bu deney, camların kalite kontrolüne yönelik yararlı bir deneydir. Özellikle sızdırmazlık malzemeleri ya da ara boşluk çıtası değiştiğinde mutlaka bir kez yaptırılması gereklidir.

ÖNERİLEN DENEY SIKLIĞI
Satış bölümüyle iletişime geçiniz.


TS EN 1279-4 Ek-A Dış Sızdırmazlık Malzemeleri – Yapışma Deneyi

ÜRÜN
Yalıtım cam birimi dış sızdırmazlık malzemeleri

DENEYİN UYGULANACAĞI MALZEME / BİLEŞEN
Dış sızdırmazlık malzemeleri ve giydirme cam cephe yapıştırma malzemesi.

DENEYİN AMACI
TIME çekme-basma aygıtı kullanılarak, dış sızdırmazlık malzemeleri ve giydirme cam cephe yapıştırma malzemelerinin  yapıştırma kalitesi ölçülür.

DENEYİN AÇIKLAMASI
Dış sızdırmazlık malzemeleri ve giydirme cam cephe yapıştırma malzemelerinin kürlenme ve suya batırdıktan sonrası çekme kuvveti (yapıştırma dayanıklılığı) belirlenir.

REFERANS DENEY STANDARDI
TS EN 1279-4 Ek-A (Bu deneyin basitleştirilmişi Dow Corning kuruluşunun “H-Parça” deneyi olarak da bilinmektedir.)

KURULUŞ İÇİ DENEY YÖNTEMİ NO
DY.14

DENEY RAPORU
Bir adet deney (performans değerlendirme) raporu verilecektir.

NUMUNE BİLGİ FORM NO
NBF.1279.4(A)

LABORATUVAR HİZMET SÖZLEŞMESİ
PR.02.EK.1B Onaylanmış Kuruluş kapsamında olmayan deneyler için ‘Laboratuvar Hizmet Sözleşmesi’

DENEYİN YAPILACAĞI YER
Laboratuvar

TÜRKAK AKREDİTASYON
Hayır

ONAYLANMIŞ KURULUŞ KAPSAMI
Bu deney, Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (305/2011/AB) göre onaylanmış kuruluş kapsamında yapılmamaktadır. Bu deney, camların ve özellikle dış sızdırmazlık malzemelerinin kalite kontrolüne yönelik yararlı bir deneydir.

ÖNERİLEN DENEY SIKLIĞI
Satış bölümüyle iletişime geçiniz.


TS EN 675-SBG Yalıtım Cam Birimi – Isı Geçirgenlik Katsayısının (U-Değeri) Ölçülmesi

ÜRÜN
Yalıtım cam birimi

DENEYİN UYGULANACAĞI MALZEME / BİLEŞEN
Yalıtımlı cam birimi

DENEYİN AMACI
Isıl geçirgenlik katsayısı, ısı akış ölçer ve ısıtma dolabı kullanılarak, deneysel olarak ölçülür.

DENEYİN AÇIKLAMASI
Kullanılan yalıtım cam biriminin ısı geçirgenlik katsayısı, Testo 635 ve bir ısıtma dolabı kullanarak ölçülür. Bulunan değer, hesaplama sonucu bulunan değer ya da ürün teknik tanımlamasında verilen değerle karşılaştırılır. Böylece uygunluk belirlenir ancak deney geçerli kılınmamış ve deney sonuçları doğrulanmamıştır ve deney sonuçları tutarlı ve güvenilir sonuçlar vermeyebilir. Ölçümler deney düzeneğinin ölçme yeterlilikleriyle sınırlıdır. Ayrıntılı bilgi için laboratuvara danışınız.

REFERANS DENEY STANDARDI
Kuruluş içi yöntem (TS EN 675-SBG)

KURULUŞ İÇİ DENEY YÖNTEMİ NO
DY.15

DENEY RAPORU
Bir adet deney (performans değerlendirme) raporu verilecektir.

NUMUNE BİLGİ FORM NO
NBF.673

LABORATUVAR HİZMET SÖZLEŞMESİ
PR.02.EK.1B Onaylanmış Kuruluş kapsamında olmayan deneyler için ‘Laboratuvar Hizmet Sözleşmesi’

DENEYİN YAPILACAĞI YER
Laboratuvar

TÜRKAK AKREDİTASYON
Hayır

ONAYLANMIŞ KURULUŞ KAPSAMI
Bu deney, Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (305/2011/AB) göre onaylanmış kuruluş kapsamında yapılmamaktadır. Bu deney, yalıtım cam birimlerinin ısı geçirgenliğinin ölçülmesi ancak daha çok birden çok yalıtım cam birimi ısı geçirgenliğinin referans bir yalıtım cam birimiyle karşılaştırılması için yararlı bir deneydir.

ÖNERİLEN DENEY SIKLIĞI
Satış bölümüyle iletişime geçiniz.


TS EN 410-SBG Yalıtım Cam Birimi – Işık Geçirgenliklerinin ve Güneş Enerjisi Kazanç Katsayısının (g-Değeri) Ölçülmesi

ÜRÜN
Yalıtım cam birimi

DENEYİN UYGULANACAĞI MALZEME / BİLEŞEN
Yalıtımlı cam birimi

DENEYİN AMACI
Bir aygıt (Window energy profiler “In frame window tester Model WP4500) güneş enerjisi kazanç katsayısı (g-Değeri), görünen ışık geçirgenliği, mor ötesi ve kızıl ötesi ışık geçirgenlikleri ölçülür.

DENEYİN AÇIKLAMASI
Ölçüm yapılan değişkenlerin, camın teknik tanımlamalarında belirtilen değerlere uygun olup olmadığı saptanır. Ölçümler aygıtın ölçme yeterlilikleriyle sınırlıdır. Ayrıntılı bilgi için laboratuvara danışınız.

REFERANS DENEY STANDARDI
Kuruluş içi yöntem (TS EN 410-SBG)

KURULUŞ İÇİ DENEY YÖNTEMİ NO
DY.16

DENEY RAPORU
Bir adet deney (performans değerlendirme) raporu verilecektir.

NUMUNE BİLGİ FORM NO
NBF.410

LABORATUVAR HİZMET SÖZLEŞMESİ
PR.02.EK.1B Onaylanmış Kuruluş kapsamında olmayan deneyler için ‘Laboratuvar Hizmet Sözleşmesi’

DENEYİN YAPILACAĞI YER
Yerinde

TÜRKAK AKREDİTASYON
Hayır

ONAYLANMIŞ KURULUŞ KAPSAMI
Bu deney, Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (305/2011/AB) göre onaylanmış kuruluş kapsamında yapılmamaktadır. Bu deney, yalıtım cam birimlerinin kalite kontrolüne yönelik yararlı bir deneydir.

ÖNERİLEN DENEY SIKLIĞI
Satış bölümüyle iletişime geçiniz.


Nem Çekici – Kalsiyum Klorür (CaCl2) Deneyi

ÜRÜN
Yalıtım cam birimi

DENEYİN UYGULANACAĞI MALZEME / BİLEŞEN
Nem alıcı (çekici)

DENEYİN AMACI
Kullanılan nem alıcının gerçek nem alıcı olup olmadığı saptanır.

DENEYİN AÇIKLAMASI
Nem alıcılar suya daldırılır ve üzerine soda çözeltisi (Na2CO3) eklenir; beyaz bir çökelek oluşursa nem alıcıya sıcaklığın artmasını ve nemi dönüşsüz olarak soğurulmasını sağlamak için kalsiyum klorür (CaCl2) eklenmiş demektir.

REFERANS DENEY STANDARDI
Kuruluş içi yöntem

KURULUŞ İÇİ DENEY YÖNTEMİ NO

DENEY RAPORU
Bir adet deney (performans değerlendirme) raporu verilecektir.

NUMUNE BİLGİ FORM NON
BF.1279.4(E)

LABORATUVAR HİZMET SÖZLEŞMESİ
PR.02.EK.1B Onaylanmış Kuruluş kapsamında olmayan deneyler için ‘Laboratuvar Hizmet Sözleşmesi’

DENEYİN YAPILACAĞI YER
Laboratuvar

TÜRKAK AKREDİTASYON
Hayır

ONAYLANMIŞ KURULUŞ KAPSAMI
Bu deney, Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (305/2011/AB) göre onaylanmış kuruluş kapsamında yapılmamaktadır. Bu deney, yalıtım cam birimlerinin ve özellikle nem çekicilerin kalite kontrolüne yönelik yararlı bir deneydir.

ÖNERİLEN DENEY SIKLIĞI
Satış bölümüyle iletişime geçiniz.


Nem Çekici – Kalsiyum Oksit (CaO) Deneyi

ÜRÜN
Yalıtım cam birimi

DENEYİN UYGULANACAĞI MALZEME / BİLEŞEN
Nem alıcı (çekici)

DENEYİN AMACI
Kullanılan nem alıcının gerçek nem alıcı olup olmadığı saptanır.

DENEYİN AÇIKLAMASI
Nem alıcı öğütülüp suya daldırılır ve pH değeri ölçülür; eğer pH onun (10) üzerindeyse, nem alıcıya sıcaklık artışını sağlamak için sönmemiş kireç eklenmiş (kalsiyum oksit-CaO) eklenmiş demektir.

REFERANS DENEY STANDARDI
Kuruluş içi yöntem

KURULUŞ İÇİ DENEY YÖNTEMİ NO

DENEY RAPORU
Bir adet deney (performans değerlendirme) raporu verilecektir.

NUMUNE BİLGİ FORM NO
NBF.1279.4(E)

LABORATUVAR HİZMET SÖZLEŞMESİ
PR.02.EK.1B Onaylanmış Kuruluş kapsamında olmayan deneyler için ‘Laboratuvar Hizmet Sözleşmesi’

DENEYİN YAPILACAĞI YER
Laboratuvar

TÜRKAK AKREDİTASYON
Hayır

ONAYLANMIŞ KURULUŞ KAPSAMI
Bu deney, Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (305/2011/AB) göre onaylanmış kuruluş kapsamında yapılmamaktadır. Bu deney, yalıtım cam birimlerinin ve özellikle nem çekicilerin kalite kontrolüne yönelik yararlı bir deneydir.

ÖNERİLEN DENEY SIKLIĞI
Satış bölümüyle iletişime geçiniz.