Diğer Testler (Bölüm 2)

Laboratuvar Kapsamında Yapılan Diğer Test Hizmetleri

Farklı türdeki camlar, yalıtım cam birimleri ve bileşenleri için farklı testler uygulanmaktadır. Bunlar; (1) Çiğlenme sıcaklığı deneyi, (2) Buğulanma deneyi, (3) Çekme deneyi, (4) U-değerinin ölçülmesi, (5) g-Değerinin ölçülmesi, (6) Kalsiyum klorür (CaCl2) deneyi, (7) Kalsiyum oksit (CaO) deneyi, (8) Cam bileşenlerinin ölçümü, (9) Homojenlik ölçümü, (10) Shore-A sertliğinin ölçülmesi, (11) Butil çekme miktarının ölçülmesi, (12) Düzlük ve Kamburluğun ölçümü, (13) Bölgesel kamburluğun ölçümü, ve (14) Temperli cam belirleme testleridir. Aşağıda testler konusunda bilgilendirme yapılmıştır. Ayrıntılı sorularınız için lütfen satış birimiyle iletişim kurunuz.


Yaltım Cam Birimi – Ara Boşluk ve Cam Levha Kalınlıklarının Ölçümü

ÜRÜN
Yalıtım cam birimi

DENEYİN UYGULANACAĞI MALZEME / BİLEŞEN
Yalıtımlı cam birimi

DENEYİN AMACI
YCB’ni oluşturan bileşenlerin kalınlıkları, ara boşlukları, kaplamanın bulunduğu yüzey ve lamine camda PVB kalınlığı ölçülür.

DENEYİN AÇIKLAMASI
YCB’ni oluşturan cam levhaların kalınlıkları, ara boşlukları, kaplamanın bulunduğu yüzey ve lamine camda PVB kalınlığı GLASS-CHEK PRO GC 3000 aygıtıyla ölçülür.

REFERANS DENEY STANDARDI
Kuruluş içi yöntem

KURULUŞ İÇİ DENEY YÖNTEMİ NO

DENEY RAPORU
Bir adet deney (performans değerlendirme) raporu verilecektir.

NUMUNE BİLGİ FORM NO
NBF.1279.2

LABORATUVAR HİZMET SÖZLEŞMESİ
PR.02.EK.1B Onaylanmış Kuruluş kapsamında olmayan deneyler için ‘Laboratuvar Hizmet Sözleşmesi’

DENEYİN YAPILACAĞI YER
Yerinde

TÜRKAK AKREDİTASYON
Hayır

ONAYLANMIŞ KURULUŞ KAPSAMI
Bu deney, Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (305/2011/AB) göre onaylanmış kuruluş kapsamında yapılmamaktadır. Bu deney, yalıtım cam birimlerinin kalite kontrolüne yönelik yararlı bir deneydir.

ÖNERİLEN DENEY SIKLIĞI
Satış bölümüyle iletişime geçiniz.


TS EN 1279-6 Ek-F İki Bileşenli Sızdırmazlık (Yapıştırma) Malzemesi – Karışım Yeterliliğinin Kontrolü

ÜRÜN
Yalıtım cam birimi

DENEYİN UYGULANACAĞI MALZEME / BİLEŞEN
Çift bileşenli sızdırmazlık malzemesi

DENEYİN AMACI
İki bileşenli sızdırmazlık malzemelerinin doğru karıştırılıp karıştırılmadığı değerlendirilir.

DENEYİN AÇIKLAMASI
İki bileşenli sızdırmazlık malzemelerinin karışım kalitesi değerlendirilir ve üretimin kaliteli olması sağlanır.

REFERANS DENEY STANDARDI
TS EN 1279-6 Ek-F

KURULUŞ İÇİ DENEY YÖNTEMİ NO

DENEY RAPORU
Bir adet deney (performans değerlendirme) raporu verilecektir.

NUMUNE BİLGİ FORM NO
Kullanılan sızdırmazlık malzemesinin adı ve açıklaması (Ürün bilgi formu) ile birlikte sızdırmazlık malzemesinin karıştırıldığı donanımın adı ve işletmedeki kodu bildirilir.

LABORATUVAR HİZMET SÖZLEŞMESİ
PR.02.EK.1B Onaylanmış Kuruluş kapsamında olmayan deneyler için ‘Laboratuvar Hizmet Sözleşmesi’

DENEYİN YAPILACAĞI YER
Yerinde ya da Laboratuvarda

TÜRKAK AKREDİTASYON
Hayır

ONAYLANMIŞ KURULUŞ KAPSAMI
Bu deney, Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (305/2011/AB) göre onaylanmış kuruluş kapsamında yapılmamaktadır. Bu deney, yalıtım cam birimlerinin ve üretimde kullanılan donanımla sağlanan sızdırmazlık malzemesi bileşenlerinin karışım  kalitelerinin  kontrolüne yönelik yararlı bir deneydir.

ÖNERİLEN DENEY SIKLIĞI
Satış bölümüyle iletişime geçiniz.


TS EN 1279-6 Ek-E Sızdırmazlık Malzemesi – Shore-A Sertliğinin Ölçülmesi

ÜRÜN
Yalıtım cam birimi

DENEYİN UYGULANACAĞI MALZEME / BİLEŞEN
Dış sızdırmazlık malzemesi (Silikon / Poliüretan / Polisülfit [Thiakol])

DENEYİN AMACI
Dış sızdırmazlık malzemesinin kürlenmeden sonraki sertliği ölçülür.

DENEYİN AÇIKLAMASI
Dış sızdırmazlık malzemesinin kürlenip kürlenmediği ve kürlenmeden sonraki sertliğinin tedarikçinin belirlediği değerde olup olmadığı kontrol edilir.

REFERANS DENEY STANDARDI
EN 1279-6 Ek-E

KURULUŞ İÇİ DENEY YÖNTEMİ NO

DENEY RAPORU
Bir adet deney (performans değerlendirme) raporu verilecektir.

NUMUNE BİLGİ FORM NO
NBF.1279.4(E)

LABORATUVAR HİZMET SÖZLEŞMESİ
PR.02.EK.1B Onaylanmış Kuruluş kapsamında olmayan deneyler için ‘Laboratuvar Hizmet Sözleşmesi’

DENEYİN YAPILACAĞI YER
Laboratuvar ya da Yerinde

TÜRKAK AKREDİTASYON
Hayır

ONAYLANMIŞ KURULUŞ KAPSAMI
Bu deney, Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (305/2011/AB) göre onaylanmış kuruluş kapsamında yapılmamaktadır. Bu deney, yalıtım cam birimlerinin ve özellikle sızdırmazlık malzemelerinin kalite kontrolüne yönelik yararlı bir deneydir.

ÖNERİLEN DENEY SIKLIĞI
Satış bölümüyle iletişime geçiniz.


İç Sızdırmazlık Malzemesi – Butil Çekme Miktarının Ölçülmesi

ÜRÜN
Yalıtım cam birimi

DENEYİN UYGULANACAĞI MALZEME / BİLEŞEN
İç sızdırmazlık malzemesi (Poli izo-butilen [Butil])

DENEYİN AMACI
Kullanılan iç sızdırmazlık malzemesinin kullanım oranı saptanır.

DENEYİN AÇIKLAMASI
Üretim sırasında ara boşluk çıtası ile cam levhanın arasına sürülen (çekilen) iç sızdırmazlık malzemesi miktarının ölçülerek, cam ile çıta arasından hava (nem / toz) geçirgenliğinin engellenmesi kontrol edilir.

REFERANS DENEY STANDARDI
 

KURULUŞ İÇİ DENEY YÖNTEMİ NO

DENEY RAPORU
Bir adet deney (performans değerlendirme) raporu verilecektir.

SİSTEM TANITIM NUMUNE BİLGİ FORM NO
Kullanılan iç sızdırmazlık malzemesinin adı ve açıklaması (Ürün bilgi formu) ile birlikte iç sızdırmazlık malzemesinin uygulandığı donanımın adı ve işletmedeki kodu bildirilir.

LABORATUVAR HİZMET SÖZLEŞMESİ
PR.02.EK.1B Onaylanmış Kuruluş kapsamında olmayan deneyler için ‘Laboratuvar Hizmet Sözleşmesi’

DENEYİN YAPILACAĞI YER
Yerinde

TÜRKAK AKREDİTASYON
Hayır

ONAYLANMIŞ KURULUŞ KAPSAMI
Bu deney, Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (305/2011/AB) göre onaylanmış kuruluş kapsamında yapılmamaktadır. Bu deney, yalıtım cam birimlerinin kalite kontrolüne yönelik yararlı bir deneydir.

ÖNERİLEN DENEY SIKLIĞI
Satış bölümüyle iletişime geçiniz.


TS EN 12150-1 Madde 6 ve TS EN 1863-1 Madde 6 Tam (Thermally Toughened) ve Yarı (Heat Strengthened) Temperli Camlar – Gönyeden Sapma, Düzlük / ve Kamburluk Ölçümü

ÜRÜN
Tam ve Yarı temperli camlar

DENEYİN UYGULANACAĞI MALZEME / BİLEŞEN
Tam ve Yarı temperli camlar

DENEYİN AMACI
Bütün tam ve yarı temperli camlarda gönyeden sapma, düzlük ve genel kamburluk ölçülür. Levhalardaki delik, çentik ve oyukların standartta belirtilen tolerans değerlerinin sınırları içinde olup olmadığı belirlenir.

DENEYİN AÇIKLAMASI
Cam levhaların gönyeden sapması, yüzey düzlüğü ve genel kamburluğu ölçülür; cam levhaların görünüş kalitesi  sağlanır.

REFERANS DENEY STANDARDI
TS EN 12150-1 Madde 6 ve 7 ve TS EN 1863-1 Madde 6 ve 7

KURULUŞ İÇİ DENEY YÖNTEMİ NO
DY.19

DENEY RAPORU
Bir adet deney (performans değerlendirme) raporu verilecektir.

NUMUNE BİLGİ FORM NO
NBF.12150.1(6)

LABORATUVAR HİZMET SÖZLEŞMESİ
PR.02.EK.1B Onaylanmış Kuruluş kapsamında olmayan deneyler için ‘Laboratuvar Hizmet Sözleşmesi’

DENEYİN YAPILACAĞI YER
Yerinde

TÜRKAK AKREDİTASYON
Hayır

ONAYLANMIŞ KURULUŞ KAPSAMI
Bu deney, Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (305/2011/AB) göre onaylanmış kuruluş kapsamında yapılmamaktadır. Bu deney, tam ve yarı temperli camların kalite kontrolüne yönelik yararlı bir deneydir.

ÖNERİLEN DENEY SIKLIĞI
Satış bölümüyle iletişime geçiniz.


TS EN 12150-1 Madde 6 ve TS EN 1863-1 Madde 6 Tam (Thermally Toughened) ve Yarı (Heat Strengthened) Temperli Camlar – Bölgesel Kamburluğun ve Kenar Kalkıklığının Ölçümü

ÜRÜN
Tam ve yarı temperli cam

DENEYİN UYGULANACAĞI MALZEME / BİLEŞEN
Tam ve yarı temperli cam

DENEYİN AMACI
Özel olarak yapılan bir aygıtla, bölgesel kamburluk (merdane ve dalga izi) ve kenar kalkıklığı ölçülür.

DENEYİN AÇIKLAMASI
Tam ve yarı temperli cam levhaların bölgesel kamburluğu ve kenar kalkıklığı ölçülür, cam levhaların ışığı homojen yansıtması sağlanır ve camların yapıya doğru yönlerde yerleştirilmesi kontrol edilmiş olur.

REFERANS DENEY STANDARDI
TS EN 12150-1 Madde 6 ve 7 ve TS EN 1863-1 Madde 6 ve 7

KURULUŞ İÇİ DENEY YÖNTEMİ NO
DY.19

DENEY RAPORU
Bir adet deney (performans değerlendirme) raporu verilecektir.

SİSTEM TANITIM FORM NO
FR.02.2J NBF.12150.1(6)

LABORATUVAR HİZMET SÖZLEŞMESİ
PR.02.EK.1B Onaylanmış Kuruluş kapsamında olmayan deneyler için ‘Laboratuvar Hizmet Sözleşmesi’

DENEYİN YAPILACAĞI YER
Yerinde

TÜRKAK AKREDİTASYON
Hayır

ONAYLANMIŞ KURULUŞ KAPSAMI
Bu deney, Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (305/2011/AB) göre onaylanmış kuruluş kapsamında yapılmamaktadır. Bu deney, tam ve yarı temperli camların kalite kontrolüne yönelik yararlı bir deneydir.

ÖNERİLEN DENEY SIKLIĞI
Satış bölümüyle iletişime geçiniz.


Tam Temperli Camlar – Temperli Cam Belirleme

ÜRÜN
Temperli cam

DENEYİN UYGULANACAĞI MALZEME / BİLEŞEN
Temperli cam

DENEYİN AMACI
“Tempered glass detector SG2700” ölçer kullanarak, camın temperli olup olmadığı belirlenir.

DENEYİN AÇIKLAMASI
Kullanılan camın, temperli cam olup olmadığı belirlenir. Burada sayısal değerler bulunmaz ancak “Evet / Hayır” biçiminde bir sonuç çıkar.

REFERANS DENEY STANDARDI
Kuruluş içi yöntem

KURULUŞ İÇİ DENEY YÖNTEMİ NO

DENEY RAPORU
Bir adet deney (performans değerlendirme) raporu verilecektir.

NUMUNE BİLGİ FORM NO
NBF.12150.1(6)

LABORATUVAR HİZMET SÖZLEŞMESİ
PR.02.EK.1B Onaylanmış Kuruluş kapsamında olmayan deneyler için ‘Laboratuvar Hizmet Sözleşmesi’

DENEYİN YAPILACAĞI YER
Yerinde

TÜRKAK AKREDİTASYON
Hayır

ONAYLANMIŞ KURULUŞ KAPSAMI
Bu deney, Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (305/2011/AB) göre onaylanmış kuruluş kapsamında yapılmamaktadır. Bu deney, temperli camların kalite kontrolüne yönelik yararlı bir deneydir.

ÖNERİLEN DENEY SIKLIĞI
Satış bölümüyle iletişime geçiniz.