+90 216 574 88 01

info@sbg.com.tr

+90 216 574 88 01

info@sbg.com.tr

FSC® Belgesi, Şirketlere EUDR Konusunda Yardımcı Olacak?

Forest Stewardship Council (FSC) belgesi, sürdürülebilir orman yönetimini teşvik eden ve orman ürünlerinin izlenebilirliğini sağlayan bir sertifikasyon sistemidir. FSC belgesi, Avrupa Birliği’nin Ormansızlaşmayı Önleme Yönetmeliği (EUDR) kapsamında işletmelere çeşitli şekillerde yardımcı olabilir.
FSC belgesinin EUDR’ye nasıl katkı sağlayabilecektir?

  1. Sürdürülebilirlik Kanıtı

FSC belgesi, orman ürünlerinin sürdürülebilir kaynaklardan elde edildiğini ve çevresel, sosyal ve ekonomik kriterlere uygun olarak yönetildiğini kanıtlar. Bu sertifika, EUDR’nin gerektirdiği sürdürülebilir üretim ve tedarik zinciri standartlarına uyumu göstermek için güçlü bir kanıt sunar.

  1. İzlenebilirlik ve Şeffaflık

FSC sertifikasyon sistemi, ürünlerin kaynağından nihai tüketiciye kadar izlenebilirliğini sağlar. Bu izlenebilirlik, EUDR’nin tedarik zincirinin şeffaf olması ve ormansızlaşmaya katkıda bulunmayan ürünlerin belgelenmesi gerekliliğine doğrudan yardımcı olur. FSC etiketi taşıyan ürünler, ormanın nerede ve hangi koşullarda yönetildiğine dair detaylı bilgi sunar.

  1. Risk Değerlendirmesi ve Azaltma

EUDR, şirketlerin ormansızlaşma riski taşıyan ürünleri tedarik ederken risk değerlendirmesi yapmalarını zorunlu kılar. FSC belgesi, sertifikalı ürünlerin düşük riskli olduğunu kanıtlayarak, işletmelerin bu risk değerlendirmesini daha etkili bir şekilde yapmalarına yardımcı olur. FSC sertifikalı ormanlardan gelen ürünler, yüksek ormansızlaşma riski taşıyan bölgelerden gelen ürünlere kıyasla daha güvenilir kabul edilir.

  1. Uygunluk Beyanı Desteği

EUDR kapsamında AB pazarına sunulan ürünler için uygunluk beyanı gerekmektedir. FSC belgesi, bu beyanın hazırlanmasında ve yönetmelik gerekliliklerinin karşılandığının gösterilmesinde önemli bir rol oynar. FSC sertifikası, ürünlerin sürdürülebilir kaynaklardan geldiğini ve ormansızlaşmaya katkıda bulunmadığını belgelemenin bir yolu olarak kullanılabilir.

  1. Yasal Uyumluluk ve Rekabet Avantajı

FSC belgesi, şirketlerin EUDR’ye uyum sağlamalarını kolaylaştırarak yasal sorunlarla karşılaşma riskini azaltır. Ayrıca, sürdürülebilirlik taahhüdünü göstermek, şirketlere rekabet avantajı sağlar. Tüketiciler ve iş ortakları, çevresel sorumluluğu yüksek, sürdürülebilir kaynaklardan gelen ürünleri tercih eder. Bu da FSC sertifikasına sahip ürünlerin pazar payını artırabilir.

  1. Denetim ve Sertifikasyon Süreçleri

FSC sertifikasyon süreci, bağımsız denetim ve düzenli kontroller içerir. Bu süreçler, EUDR kapsamında istenen denetim ve raporlama gerekliliklerini karşılamada işletmelere yardımcı olur. FSC’nin bağımsız denetimleri, şirketlerin tedarik zincirlerinin EUDR standartlarına uygunluğunu doğrular ve belgelendirir.

Sonuç

FSC belgesi, Avrupa Birliği’nin Ormansızlaşmayı Önleme Yönetmeliği (EUDR) kapsamında şirketlere önemli avantajlar sağlar. Sürdürülebilirlik kanıtı, izlenebilirlik, risk değerlendirmesi, uygunluk beyanı desteği, yasal uyumluluk ve rekabet avantajı gibi alanlarda işletmelere yardımcı olur. Bu nedenle, FSC sertifikasına sahip olmak, EUDR’nin gerekliliklerini karşılamak ve ormansızlaşmanın önlenmesine katkıda bulunmak isteyen şirketler için stratejik bir avantajdır.

SBG, Interface NRM işbirliğiyle, FSC Belgendirme hizmeti sunmaktadır. Başvuru ve bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Diğer Haber & Faaliyetler