+90 216 574 88 01

info@sbg.com.tr

+90 216 574 88 01

info@sbg.com.tr

FSC® – EUDR Açıklaması Yayınlandı

1 Temmuz 2023 tarihinde, bir dönüm noktası niteliğindeki AB Ormansızlaşmayla Mücadele Yönetmeliği (EUDR) yürürlüğe girmiştir. EUDR hükümleri 30 Aralık 2024 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

FSC®, başından beri EUDR’nin gelişimini desteklemektedir ve şimdi bunu başarılı kılmak için AB Komisyonu, AB Yetkili Makamları, STK’lar ve işletmelerle birlikte çalışmaya hazırdır.

EUDR nedir?

EUDR, yasallık ve sürdürülebilirlik gerekliliklerine uymayan ürünlerin AB pazarına arz edilmesini veya AB pazarına ihraç edilmesini yasaklamaktadır. Şirketler, tedarik ettikleri ürünlerin yasal olduğundan ve 31 Aralık 2020’den sonra ormansızlaştırılan veya bozulan arazilerle bağlantılı olmadığından emin olmak için durum tespiti yapmalıdır.

EUDR’nin ana hedefi, “ormansızlaşma içermeyen” ürünlerin tüketimini teşvik ederek AB’nin küresel ormansızlaşma üzerindeki etkisini azaltmaktır.

FSC® nasıl destek olacaktır?

FSC®, ormansızlaşma ve bozulmanın üstesinden gelmek için piyasaya dayalı bir yaklaşım kullanma konusunda yaklaşık 30 yıllık bir deneyime sahiptir. Hem çevresel hem de sosyal yönleri kapsayan sürdürülebilirlik gereklilikleri ile FSC® sertifikası, işletmelerin EUDR görevlerini yerine getirmeleri için şimdiden güçlü bir altyapı sağlamaktadır.

FSC® gibi güçlü belgelendirme programları, şirketleri durum tespiti yükümlülüklerinden muaf tutmak için kullanılamaz; aynı zamanda FSC®, durum tespiti (Due Diligence) görevlerindeki riskleri sistematik ve uygun maliyetli bir şekilde değerlendirmeleri ve azaltmaları için desteklemede kilit rol oynayabilir.

Ormancılık sorunlarının üstesinden gelmeyi taahhüt eden sürekli gelişen bir sistem olarak FSC®, FSC® sertifikalı ürünlerin izlenebilirliğini ve coğrafi konumunu sağlamak için blok zincir gibi en son yeniliklerden yararlanmak için önde gelen teknoloji şirketleriyle ortaklık kurmuştur.

FSC® ve EUDR ilişkisi.

FSC®, başlangıcından bu yana EUDR’yi desteklemtedir. AB Komisyonu EUDR çok paydaşlı platformunun bir üyesi olarak FSC®, izlenebilirlik yükümlülüklerini detaylandırmanın yanı sıra yerli halkları korumak ve küçük çiftçileri güçlendirmek için çalışıyor.

EUDR yürürlüğe girmeden önce FSC®, EUDR ve FSC®‘ye odaklanan bir web semineri düzenledi ve Nisan 2023’te Brüksel’de yaklaşık 200 kilit aktör ve karar vericinin bir araya gelerek tartışmak üzere “Wood You Find It” adlı yüz yüze bir etkinlik düzenledi ve coğrafi konum ve izlenebilirlik gereksinimlerinin etkin bir şekilde nasıl karşılanacağı tartışıldı.

EUDR’nin uygulanması için geri sayım başlarken, FSC®, işletmeler tarafından etkili bir şekilde uygulanmasının yanı sıra Yetkili Makamlar tarafından uygulanmasını desteklemek için daha fazla bilgi yayınlayacak ve çalışmalarına daha fazla dahil olmak için fırsatlar sunacaktır.

Diğer Haber & Faaliyetler