FSC® belgeli firmalar temel işgücü gereksinimlerini nasıl uygulayacak?

Kuruluşlar için uygulama rehberi; FSC® sertifikasına sahip olan kuruluşlar, FSC® temel işgücü gereksinimlerini nasıl uygulayacaklar?

“FSC® Core Labour Requirements: Guidance for organizations and certification bodies V1-0 – EN”

Forest Stewardship Council® (Orman Yönetim Konseyi), FSC® Gözetim Zinciri standartları kapsamında FSC® temel işgücü gereksinimlerinin onaylanmasıyla önemli bir dönüm noktasına ulaşmıştır.

Bu adımla, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) Temel Sözleşmelerinin ilkeleri ve ILO İşyerinde Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi (1998) FSC®‘nin Gözetim Zinciri standartlarına entegre edilmiştir.

Yararlı terimler ve tanımlar:
Zorla veya zorunlu çalıştırma:
Herhangi bir kişiden herhangi bir ceza tehdidi altında ve söz konusu kişinin gönüllü olarak çalışmayı kabul etmediği iş veya hizmet (ILO Sözleşmesi 29, Madde 2.1).

Borç köleliği:
Bir kişinin bir borç veya borca ​​karşı teminat olarak köleliğe girmesi durumunda, borç esareti olarak da bilinir.

Ceza tehdidi:
Tehdit, şiddet, kimlik belgelerinin saklanması, hapsetme/hapis cezası veya ücretlerin ödenmemesi gibi her türlü zorlama içeren işçilik.

Gönüllü işçilik:
İşçilerin işe girmeye rıza gösterdikleri ve istedikleri zaman işten ayrılma özgürlüğü olduğu işçilik türü.

Kuruluşlar uygunluklarını nasıl ispat etmelidir ve göstermelidir?
FSC®, sertifika sahibi kuruluşlardan her türlü zorla veya zorunlu çalıştırmanın ortadan kaldırılmasını talep etmekte ve bunu ispatlamayı zorunlu kılmaktadır.

Zorla ve zorunlu çalıştırmayı yasaklayan, zorla çalıştırma ve zorunlu çalıştırmayı önlemek için alınan önlemleri içeren açık ve şeffaf bir politika olmalıdır.

  • Tüm çalışanların, ücret, sosyal haklar, fazla mesai, kimlik belgelerinin saklanması ve zorla ve zorunlu çalıştırmanın önlenmesi ile ilgili diğer hususlara ilişkin haklarını belirten, anlayabilecekleri bir dilde yazılı sözleşmeleri olmalıdır.
  • İstihdam isteğe bağlıdır ve işçiler baskı, zorlama veya tehdit olmaksızın çalıştıkları yerden ayrılmayı seçebilmelidir.
  • İşçiler, kısıtlamalar olmaksızın kuruluş alanında hareket edebilmelidir (örn. kantin kullanımı, banyoya erişim vb.).
  • Çalışma koşulları, istihdam başlangıç sırasında sunulan ve kabul edilen koşullardan farklı hale getirilmemelidir.
  • Kişisel belgeleri alıkoymayın (yani pasaport, kimlik belgeleri)
  • İşçileri borçlandırmak/bağlamak amacıyla maaş kesintisi /stopajı yapılmamalıdır.
  • Lisanslı işe alım kurum ve acenteleri ile çalışılmalıdır.
  • İşçilerden, istihdama erişmek için herhangi bir ücret talep edilmemelidir.
  • İşçilere verilen ücret avansları veya krediler, işçinin çalışma sözü ve çalışma garantisine bağlı olmamalıdır.

Diğer şartlar ve uygulama örnekleri için “FSC® core labour requirements: Guidance for organizations and certification bodies V1-0 – EN” dokümanından ulaşabilirsiniz.

Şirketimizin düzenlediği eğitime katılmak ve eğitimler hakkında bilgi almak için tıklayınız: FSC® Temel İş gücü Gereklilikleri Eğitimi | FSC® Standart Eğitimi | SBG

FSC® Lisans Numarası: https://www.bmtrada.com/certification-services/chain-of-custody-certification

Diğer Haber & Faaliyetler