FSC-STD-40-004 Standardı Revizyonu Hakkında Bilgilendirme

FSC®Chain Of Custody Sertifikasyonu ile ilgili FSC-STD-40-004 V3-1 standardı 01 Eylül 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. BM Trada, 4 Ocak 2022 tarihinden itibaren FSC-STD-40-004 V3-1’e göre denetim yapmaya başlamıştır. Tüm belgeli kuruluşlar 22 Aralık 2022 tarihine FSC-STD-40-004 V3-1’e geçiş yapmalıdır. Bu tarihe kadar FSC-STD-40-004 V3-1’e göre denetime girmeyen firmaların belgeleri geçersiz hale gelecektir. Bu sebeple, FSC belgesine sahip kuruluşlar 2022 denetimi için FSC-STD-40-004 V3-1’in şartlarını inceleyerek, sisteminizi güncelleömeleri gerekmektedir. FSC®Temel İşgücü Gereksinimleri (FSC-STD-40-004 V3-1): Revize edilmiş FSC Chain of Custody Standardı (FSC-STD-40-004 v 3-1) yeni FSC Temel İşgücü gerekliliklerini getirmiştir. FSC tarafından konuyla ilgili hazırlanan “Sık Sorulan Sorular” dokümanına buradan ulaşabilirsiniz. Bir FSC COC sertifikası sahibi kuruluşlar, standardın yeni versiyonuna göre denetlenmeden önce, tüm temel işgücü gereksinimlerini kapsayan bir öz değerlendirme kontrol listesi oluşturmalı ve Belgelendirme Kuruluşu (BM Trada)’na gönderilmelidir. FSC CoC sertifikası sahibi kurluşların, faaliyetlerinde FSC temel işgücü gereksinimlerini uygulamaları ve bunu üçüncü taraf denetçilere gösterebilmeleri gerekir. FSC temel işgücü gereksinimlerine uymak için kuruluş:

  • Çocuk işçiliği kullanmamalı,
  • Her türlü zorla ve zorunlu çalıştırmayı ortadan kaldırmalı,
  • İstihdamda ve meslekte ayrımcılık yapılmamasını sağlamalı,
  • Örgütlenme özgürlüğüne ve etkin toplu pazarlık hakkına saygı göstermelidir.

Daha fazla bilgi için; https://fsc.org/en/chain-of-custody-certification#webinars

Diğer Haber & Faaliyetler