FSC® yüksek riskli tedarik zincirleri için Blockchain Beta pilot programını başlattı

FSC®, yüksek riskli tedarik zincirleri için FSC Blockchain Beta dijital doğrulama platformu pilot programını başlattı. Bilgi Teknolojileri, FSC®’in marka saygınlığını ve güvenirliğini korumak ve yanıltıcı/hileli ticari beyanlarla mücadele etmek için FSC®‘nin araç setini geliştirmede önemli bir rol oynamaktadır.

Sahte ve yanıltıcı beyanlar, işletmeler, çalışanları ve ormanlar üzerinde kalıcı etki bırakarak mevcut bir tedarik zincirini bozabilir. FSC®‘nin blok zinciri doğrulama teknolojisi, sahte FSC® beyanları ve uygun olmayan orman malzemeleriyle mücadele etmeyi ve kullandığınız “malzemelerinizi bilin” yaklaşımıyla olan uyumluluğunu desteklemeyi amaçlar.

Malzeme uygunluk kontrolleri ve izlenebilirlik neden bu kadar önemlidir?

Sertifikalı kuruluşlar, ürün üzerinde etiketleme ve promosyon amaçlı kullanım için FSC® ticari markalarını kullanma lisansına sahiptir. FSC® sertifikalı kuruluşların ticari belgeleri (fatura, irsaliye vb.), ticaret ortaklarına sattıkları malzemelerin sertifikalı olduğunu söyleyen FSC® beyanları taşır.

FSC® Blockchain Beta, FSC® tedarik zincirleri arasında malzeme ticareti uyumluluğunu doğrulamak için tasarlanmış “izinli” bir özel blok zinciri platformudur. Amaç, FSC® malzeme ve ürünlerin izlenebilirliğinde blok zinciri teknolojisi ile uygunluğun doğrulanması için devrimsel bir kolaylık sağlayacaktır.

İlk aşama olarak Blockchain teknolojisinin pilot uygulama ve testleri gerçekleştirilmiştir. Pilot uygulamalar yüksek riskli tedarik zincirlerine odaklanmıştır. Pilot programa katılmak için bu süre zarfında sertifikalı kuruluşlardan oluşan seçkin bir uygulama ve kontrol grubu dahil edilmiştir.

Pilot programın amacı, blok zinciri teknolojisinin doğrulamasını görmektir. Pilot uygulamalar, kuruluşların standartlaştırılmış ticaret noktası verilerini paylaşmak için gerekli kriterleri karşılama araçlarını ölçerek, sertifikalı kuruluşlar için çok önemli özellikler hakkında bilgi toplanmıştır.

FSC®‘nin tedarik zinciri araştırmaları ve İşlem Doğrulaması, FSC®‘nin sertifikalı kuruluşlar tarafından yürütülen dolandırıcılık faaliyetlerini araştırmasına, ortaya çıkarmasına ve ele almasına olanak tanımaktadır.

FSC® tedarik zincirlerinde sahte beyanlar ve sertifikasız malzemeler bulunduğunda, sisteme olan güven sarsılır ve bundan tüm sertifikalı kuruluşlar önemli ölçüde zarar görmektedir.

FSC®, blok zincirinin, sertifikalı kuruluşlara ticaretini yaptıkları malzemelerin uyumlu ve kaynağa göre izlenebilir olduğunun doğrulanmasını desteklemek için değer sunabileceğine inanıyor. Bugün, FSC® sertifikalı kuruluşların ticaretini yaptıkları FSC® sertifikalı malzeme ve ürünlerin güncel stok ve muhasebe kayıtlarını tutmaları gerekiyor ve bu değişimlerini tedarik zinciri boyunca güvenli bir şekilde paylaşmak ve doğrulamak için FSC® Blockchain ile bu kayıtlardan faydalanabilecektir.

Diğer Haber & Faaliyetler