+90 216 574 88 01

info@sbg.com.tr

+90 216 574 88 01

info@sbg.com.tr

Kapı, Pencere ve Panjur Testleri

TS EN 10077-1 Pencere, Kapı ve Panjurların Isıl Performansı – Isı İletiminin Hesaplanması (Basitleştirilmiş Yöntem)

ÜRÜN
Pencere, kapı ve pancurlar

HESAPLAMANIN UYGULANACAĞI MALZEME / BİLEŞEN
Pencere, kapı ve pancurlar

HESAPLAMANIN ADI
Isıl geçirgenlik katsayısının (U-değeri) hesaplanması

HESAPLAMANIN AMACI
Pencere, kapı ve panjurların ısıl geçirgenlik katsayısı (U-Değeri) hesaplanır.

HESAPLAMANIN AÇIKLAMASI
Kasa ve çerçevelerin kesitleri ile pencere, kapı ve pancurların U-değerleri hesaplanır. Bitmiş ürün olan kapı, pencere ve panjurlardan geçen ısıl geçirgenlik katsayısı (U-Değeri) hesaplanır. TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı için önemli bir değişkedir.

REFERANS HESAPLAMA STANDARDI
TS EN 10077-1

KURULUŞ İÇİ HESAPLAMA YÖNTEMİ NO
HY.02

HESAPLAMA RAPORU
Bir adet hesaplama (performans değerlendirme) raporu ve bir adet rapor özet belgesi verilecektir.

NUMUNE BİLGİ FORM NO
NBF.10077

LABORATUVAR HİZMET SÖZLEŞMESİ
PR.02.EK.1A Onaylanmış Kuruluş kapsamında olan deneyler için ‘Laboratuvar Hizmet Sözleşmesi’

HESAPLAMANIN YAPILACAĞI YER
Laboratuvar

TÜRKAK AKREDİTASYON
Evet (AB-0411-T)

ONAYLANMIŞ KURULUŞ KAPSAMI
Bu deney, Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (305/2011/AB) göre onaylanmış kuruluş kapsamında yapılmaktadır.

ÖNERİLEN DENEY SIKLIĞI
Satış bölümüyle iletişime geçiniz.


TS EN 10077-2 Pencere, Kapı ve Panjurların Isıl Performansı – Isı İletiminin Hesaplanması (Kasalar İçin Sayısal Yöntem)

ÜRÜN
Pencere, kapı ve pancurlar

HESAPLAMIN UYGULANACAĞI MALZEME / BİLEŞEN
Pencere, kapı ve pancur kasaların kesitleri

HESAPLAMANIN ADI
Isıl iletim katsayısının (U-değeri) hesaplanması

HESAPLAMA AMACI
Kasa (Doğrama ve çerçeve) kesitlerinin ısıl iletim katsayısı (U-Değeri) hesaplanır.

HESAPLAMA AÇIKLAMASI
Kasa ve çerçevelerin kesitleri ile pencere, kapı ve pancurların U-değerleri hesaplanır. TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı için önemli bir değişkedir.

REFERANS HESAPLAMANIN STANDARDI
TS EN 10077-2

KURULUŞ İÇİ HESAPLAMA YÖNTEMİ NO
HY.03

HESAPLAMA RAPORU
Bir adet hesaplama (performans değerlendirme) raporu ve bir adet rapor özet belgesi verilecektir.

NUMUNE BİLGİ FORM NO
NBF.10077

LABORATUVAR HİZMET SÖZLEŞMESİ
PR.02.EK.1A Onaylanmış Kuruluş kapsamında olan deneyler için ‘Laboratuvar Hizmet Sözleşmesi’

DENEYİN YAPILACAĞI YER
Laboratuvar

TÜRKAK AKREDİTASYON
Evet (AB-0411-T)

ONAYLANMIŞ KURULUŞ KAPSAMI
Bu deney, Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (305/2011/AB) göre onaylanmış kuruluş kapsamında yapılmaktadır.

ÖNERİLEN DENEY SIKLIĞI
Satış bölümüyle iletişime geçiniz.