Logolar ve Kullanma Talimatları

Amaç

Standart BM Trada Belgelendirme A.Ş. tarafından belgelendirilen kuruluşların Standart BM Trada logosu ile akreditasyon markasını uygun kullanmalarını sağlamaktır.

Sorumlu

Belgelendirme Müdürü

Logo’nun Kullanımı

Standart BM Trada logosunu ve akreditasyon markasını kullanacak olan müşterilerimiz tanımlanan logo kullanım kurallarına uymak zorundadır. Belirtilen şartları yerine getirmeyen müşterilerimizin belgeleri askıya alınır veya Belgelendirme Sözleşmesi ile birlikte belgeleri iptal edilir.

Belgelendirilmiş kuruluşlara kullanabilecekleri logolar cd içinde veya mail yolu ile iletilir. Kuruluşlar, logoları Standart BM Trada’nın kendilerine iletilen şekliyle kullanmalıdır. STANDART BM TRADA, müşterilerine, belgelenmiş müşteri olduklarını vurgulayabilmeleri / pazardaki değerlerini ve bilinirliklerini yükseltmek için, kolay fark edilen logo sunmaktadır. Bu onların, sadece toplum önünde değerinin işareti değil, farklılıklarının sembolüdür.

Logolar Standart BM Trada Belgelendirme A.Ş. tarafından belgelendirilmiş kuruluşlar tarafından, belgeleri geçerli olduğu sürece kullanılabilir.

Logo ve Belge Kullanım Talimatı için firmamızla irtibata geçiniz.