LSS® Lojistik – Karayolu Standardı

LSS® Lojistik Standartlar Sistemi Nedir?

LSS® Lojistik Standartlar Sistemi;

 • Karayolu Yük Taşımacılığı,
 • Demiryolu Yük Taşımacılığı,
 • Suyolu Yük Taşımacılığı,
 • Havayolu Yük Taşımacılığı,
 • Depolama,
 • Katma Değerli Ürün ve Hizmet

faaliyetleri ile ilgili tüm süreçleri içeren bir yönetim sistemidir.

Neden LSS® ?

Kuruluşlar kendi müşterileri için standartlara uygun olarak çalıştığını göstermek amacıyla tarafsız bir onay belgesine gereksinim duymaktadır.

Kuruluşların kendi faaliyetlerini standartlara göre yürüttüğünü göstermenin en etkin yolu, tarafsız ve bağımsız değerlendirme kuruluşu aracılığıyla derecelendirmekten geçmektedir.

Karayolu Yük Taşımacılığı Standardı (KYTS)

Karayolu yük taşımacılığı faaliyetlerini yürüten kuruluşlar için geliştirilmiştir.

Kuruluşların, gerçekleştirdikleri karayolu yük taşımacılık işlemlerini aynı standarda uygun olarak yapmalarını ve işlemlerinin aynı kalite düzeyinde olmalarını sağlamak için, aynı yöntemleri ve aynı usulleri kullanmaları amaçlanmaktadır.

Kuruşların, yük taşıma işlemlerini gerçekleştirirken kullandıkları en önemli ve iş sağlığı ve güvenliği açısından en kritik donanımlar, taşıma araçlarıdır. Dolayısıyla taşıma araçları, kullanılan araçların türü ne olursa olsun, standarda uygun ve aynı kalite düzeyinde olmalıdır.

Bu karayolu yük taşımacılığı standardı, karayolu yük taşımacılığı işlemlerini gerçekleştiren bağımsız kuruluşlar veya bir kuruluşun içinde bulunan yük taşımacılığı işlemlerini gerçekleştiren bölümler için kullanılabilir.

Bu standart ile karayolu yük taşımacılığını değerlendiren ve derecelendiren kuruluşların, değerleme ve derecelendirme işleminde, taşımacılıkta gerçekleştirilen etkinlikler için aynı ölçütleri kullanmaları ve aynı bilgi ile kalite düzeyinde olmalarını güvence altına alınması amaçlanmaktadır.

Bu standart, özellikle kuruluşun güvenli çalışma kurallarına uygunluğunu sağlamak ve bu yüzden de işyerindeki ve taşıma sırasındaki kaza ile yaralanmaları en aza indirmek için alınması gereken önlemler ile taşımacılıkta kullanılan araçları kapsamaktadır.

Kaza ve yaralanmaların önlenmesiyle, yalnızca çalışanların sağlığı ve güvenliğini sağlamak değil, işyerindeki ve taşıma sırasındaki hasar ve kayıpları en aza indirmek de amaçlanmaktadır.

Bu standart, diğer yönetim standartları ve ilgili mevzuatlarla birlikte kullanılmalıdır. Bu standart, daha çok, konuya özgü ilke, kural ile çalışma usullerini belirlemek için kullanılmalıdır. Bu nedenle ‘tamamlayıcı’ bir kılavuz niteliğindedir.

Bu standart, yönetim sistemlerine ilişkin bütün gereklilikleri içermez ancak ilgili diğer yönetim sistem standartları gerekliliklerinin bir araya getirilmesini veya bütünleştirilmesini sağlar.

Bu standart, kuruluşun verdiği hizmetle ilgili uygulanabilir müşteri, mevzuat ve kuruluşun kendi ortaya koyduğu gereklilikleri ve kuruluşun yeterlilik düzeyini değerlendirmek için kullanılır.

Bu standart, müşteri gerekliliklerini karşılayarak müşteri memnuniyetini arttırmak ve verilen hizmet kalite düzeyinin en üst derecede olmasını sağlamak üzere hazırlanmıştır.

Bir kuruluş, kaliteli, verimli ve etkin bir çalışma için birçok işlemi bir arada yürütmelidir. Art arda gelen ya da yan yana gerçekleştirilen bu işlemler, birbirleriyle bağlantılıdır ve her bir işlem bir süreçtir. Bir sürecin çıktısı, bir başka sürecin girdisi olabilir.

KYTS Neleri Kapsamaktadır?

 • Yasal sorumluluklar ve karayolu eşya taşımacılığın yasal çerçevesi.
 • Uluslararası mevzuat.
 • Karayolu taşımacılık yönetim sistemi ve süreçleri.
 • Kuruluş görev tanımları, sorumluluklar ve yetkiler.
 • Karayolu taşımacılık yönetim sistemi performans göstergeleri.
 • Hedefler ve hedeflere ulaşmak için planlama yapılması.
 • Sürücü yönetimi, Sürücü özellikleri, Sürücü belgeleri;
  • Taşıt kullanma süreleri
  • Günlük dinlenme süreleri
  • Ara dinlenme (Mola) süreleri
 • Yükleme ve boşaltma çalışanları.
 • Personel Eğitimi;
  • Davranış odaklı güvenlik
  • İş Sağlığı ve Güvenliği
  • Acil durum
  • Çevre güvenliği
  • Çalışma hakları ve politikası
  • Adil ticaret uygulamaları
 • Altyapı ve Filo yönetimi;
  • Yetki belgeleri ve Taşıt kartları
  • Araç ve yük güvenliği
  • Yük taşıma araçları ve taşıma donanımları
  • Yükleme ve boşaltma donanımları
  • Yasal muayene, bakım ve kalibrasyonlar
  • Süreli ve önleyici bakımlar
  • Tartma (Yük ağırlığını saptama) yöntemleri ve doğrulanması
 • Yük Yönetimi;
  • Tedarik zinciri yönetimi
  • Yükleme, boşaltma ve taşıma işlemleri
  • Yükleme kuralları
  • Yükleme sonrası işlemler ve belgeler
  • Dışarıdan temin edilen süreç, ürün ve hizmetlerin kontrolü
 • Dokümantasyon;
  • Oluşturma ve güncelleme
  • Dokümante edilmiş bilginin kontrolü
  • Taşıma güvenliği
  • Acil durum planları ve eylemleri
  • Müşteri memnuniyeti
  • Analiz ve değerlendirme
  • Karayolu trafik kazaları ve ramak kala olaylarının kaydı ve soruşturulması
 • Kaynakların izlenmesi ve ölçümü;
  • Ölçüm izlenebilirliği
  • Kurumsal bilgi
  • Yeterlilik
  • Farkındalık
  • İletişim

LSS® Derecelendirme Puan Tablosu

KYTS Toplam Performansı