PEFC – Sürdürülebilir Moda Artık Fütürist Bir Fikir Değil

Moda Değişir, Ormanlar Kalır…

Moda, her zaman doğanın mevsimsel döngüsünü takip eder, fakat aynı zamanda bilinmelidir ki moda üretimi çevresel bir etkiye sahiptir. İklim değişikliği ve diğer çevresel sorunlar küresel olarak kötüleştikçe moda endüstrisi geleneksel girdi malzemelerini sürdürülebilir alternatiflerle değiştirmeye çalışmaktadır. Ormanlar ise bu çözümün bir parçasıdır.

Ağaç lifleri yenilenebilir bir kaynaktan gelmekte ve işlenmesi için nispeten düşük seviyelerde su ve enerji tüketimine ihtiyaç duymaktadır. En önemlisi, ağaçlar kesildikten ve işlendikten sonra bile yakaladıkları karbonu depolamaya devam ederler. Sürdürülebilir bir şekilde tedarik edilmeleri koşuluyla, ağaç bazlı elyaf malzemelerin kullanımı, ormanların karbon yakalama kabiliyetini korumaya ve geliştirmeye yardımcı olmaktadır.

Viskon, asetat, liyosel ve diğer ağaç lifleri artık küresel tekstil üretiminin yaklaşık %9,2’sini oluşturmakta ve sürekli artmaktadır.

Doğal ve yenilenebilir orman kaynaklı lifler, moda endüstrisini daha sürdürülebilir kılmak için büyük bir potansiyele sahiptir. Ancak bu liflerin kaynağı çok kritiktir ve kanıtlanmalıdır. İşte bu noktada PEFC ve Sürdürülebilir Orman Yönetimi devreye girerek ormanlarımızı korurken, modacılara kıyafetlerimizi oluşturmak için gereken malzemeleri sağlar.

PEFC CoC, moda endüstrisinin karbon ayak izini azaltmasına nasıl yardımcı olabilir?

 Ağaç kaynaklı liflere talep sürekli artmaktadır.

Artık ünlü moda markaları, ağaç liflerinden yapılan tekstil malzemeleri ile giderek daha fazla tasarım yapmaktadır.Sonuç olarak bu da gezegenimiz için harika bir durumdur. Ancak, bu ağaç liflerinin sürdürülebilir bir şekilde yönetilen ormanlardan geldiklerinden emin olmak için kaynağının bilinmesi gerekmektedir.

PEFC sertifikasyonunun devreye girdiği yer burasıdır. Marka sahipleri, satın aldıkları ağaç kaynaklı elyaf girdileriniPEFC sertifikalı hammadde olarak tedarik politikalarında tanımlayıp, en sıkı uluslararası standart ve gerekliliklere göre yönetilen ormanlardan geldiğinden emin olabilecektir.

PEFC sertifikası, moda markalarına ve perakendecilere, iklim değişikliği mücadelesindeönemli paya sahip olan ormanlardan sürdürülebilir bir şekilde elde edilen ağaç bazlı elyafları kullandıklarına dair güvence vermektedir.Şirketlerin, ormansızlaşmaya veya yasadışı ağaç kesimine katkıda bulunmadığına veya beraberindeki sosyal ve çevresel sorunları yoğunlaştırmadığına dair kanıt sağlamaktadır.

PEFC belgelendirmesi hakkında ek bilgi için tıklayınız: https://www.sbg.com.tr/pefc-belgelendirmesi/

Kaynak: PEFC

Diğer Haber & Faaliyetler