+90 216 574 88 01

info@sbg.com.tr

+90 216 574 88 01

info@sbg.com.tr

RSPO Sertifikasyon Programı ve AB Ormansızlaştırma Yönetmeliği Gereklilikleri

RSPO sertifikasyon programı, şirketlerin AB Ormansızlaştırma Yönetmeliği gerekliliklerine uymasına yardımcı olacaktır

RSPO sertifikasyon programı, şirketlerin AB Ormansızlaştırma Yönetmeliği gerekliliklerine uymasına yardımcı olacaktır.

Bilindiği gibi Aralık 2022’de Avrupa Birliği Komisyonu, AB Ormansızlaştırma Yönetmeliği (EUDR) hakkında bir ön anlaşmaya varmıştı. Yönetmelik metni 20 Nisan 2023 tarihinde Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilmiştir. Bu yeni mevzuatın resmi olarak 2023’ün ikinci yarısında yürürlüğe girmesi planlanıyor. Yönetmelik şirketlerin ormansızlaşma ve orman bozulmasıyla bağlantılı ürünleri AB pazarına sokmasını veya AB’den ihraç etmesini önlemeyi amaçlıyor.

Palmiye yağı, EUDR kapsamındaki emtialar arasındadır.
EUDR, ormansızlaştırmaya neden olmayan ürünlerin tüketimini teşvik ederek AB’nin küresel ormanlar üzerindeki etkisini azaltarak, ormansızlaşmadan kaynaklanan sera gazı emisyonlarını azaltmayı ve küresel biyoçeşitlilik kaybına karşı mücadeleye yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

RSPO sertifikasyon programı, şirketlerin AB Ormansızlaştırma Yönetmeliği gerekliliklerine uymasına yardımcı olacaktır

EUDR‘nin yayınlanmasının ardından RSPO, EUDR gereklilikleri ile RSPO gereklilikleri arasında bir GAP analizi gerçekleştirmiştir. GAP analizi, EUDR gerekliliklerini sistematik şekilde RSPO İlkeleri ve Kriterleri ve RSPO gözetim zinciri gereklilikleri ile karşılaştırdı. Bu çalışma, EUDR gereksinimleri ve her iki şartname arasındaki benzerlikler ve farklılıklarını en iyi şekilde değerlendiren bir genel bakışla sonuçlandı. Bunun sonucunda sonraki adımda, bazı uygulama önerilerinde bulunulmuştur.

Analiz Sonucunda Belirlenen en Önemli Farklılıklar Nelerdir?

Ormansızlaşma
Ormansızlaşma konusunda, analiz üç ana boşluğu vurgulamaktadır:

  1. Orman Kesme Tarihi: 31 Aralık 2020 öncesi(EUDR)– Kasım 2005 ve Kasım 2018 öncesi(RSPO);
  2. Ormanın tanımı: Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından niceliksel bir genel eşik değeri ile kullanılan tanım(EUDR)– HCS-HCV metodolojisini kullanan sahaya özgü niteliksel bir metodoloji(RSPO);

III. Yüksek Orman Örtüsü Olan Ülkeler için muafiyet (RSPO) ve muafiyet olmaması (EUDR).

Yasallık
Yasallık konusunda, analiz, RSPO gerekliliklerinin asgari ölçüde EUDR gereklilikleriyle uyumlu olduğunu ve RSPO Kriter 2.12’nin “yasal uyumu sağlamak için belgelenmiş bir sistemin yürürlükte olmasını” gerektirdiğinden, RSPO’nun yasallık hakkında bilgi sağlamak için iyi bir konumda olduğunu belirlenmiştir.

Coğrafi konum
Coğrafi konum konusunda, analiz, RSPO’nun EUDR coğrafi konum gerekliliği hakkında bilgi sağlamak için iyi bir konumda olduğu sonucuna varmıştır. Özellikle RSPO Kriter 2.3.1, tüm Taze Palmiye Meyve Salkımları (FFB) (sertifikalı ve sertifikasız) için coğrafi konum bilgilerinin sağlanabileceği bir temel sağlamaktadır.

Analiz, RSPO Sertifikasyon Sisteminin, yağ palmiyesi yetiştiricileri ve yağ fabrikaları EUDR ile ilgili bilgileri toplamak ve bu bilgileri tedarik zinciri aracılığıyla etkili bir şekilde aktarmak için kapsamlı bir araç olarak kullanılabileceği sonucuna varmıştır.

RSPO sertifikasyon programı, şirketlerin AB Ormansızlaştırma Yönetmeliği gerekliliklerine uymasına yardımcı olacaktır

 Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra, şirketlerinEUDR’ye uyum göstermelerini ve DDS beyanlarını desteklemek için RSPO Sertifikasyonu çok önemli olacaktır.

 RSPO Onaylı şirketler şu avantajlara sahip olacaklardır:

  • Halihazırda yürürlükte olan pek çok ilgili süreçleri ve prosedürleri olacağından, EUDR’ye uygunluk için daha hazırlıklı ve donanımlı.
  • AB üye devletlerin ulusal yetkili makamları tarafından daha düşük kontrol ve bürokrasi yükü.
  • Paydaşlarına ve müşterilerine güven aşılayarak EUDR yasal asgari gerekliliklerinin ötesine geçtiklerini gösterebilmek.
  • RSPO‘yu ve çevrim içi ağını, kendi tedarik zinciri genelinde bilgi, iletişim vb. için ve ayrıca AB’de ortak bir ses olarak kullanmak.

RSPO sertifikasyonu ve EUDR hakkında bilgi için tıklayınız.

Diğer Haber & Faaliyetler