PEFC’nin Rusya ve Beyaz Rusya menşeli keresteler için (ihtilaflı) kararı!

Üreticiler PEFC’nin Rusya ve Beyaz Rusya menşeli tüm kerestelerin “Conflict Timber” (ihtilaflı) kararını nasıl uygulayacak?

PEFC, Rusya ve Beyaz Rusya menşeli tüm kerestelerin “Conflict Timber” (ihtilaflı) olduğunu açıkladı. Sınıflandırma, tüm orman ve ağaç bazlı malzeme ve ürünler için geçerlidir.

“Conflict Timber” nedir? İsyancı gruplar veya devlet askerleri olsun, silahlı gruplar tarafından veya düşmanlıkları finanse etmek veya başka bir şekilde çatışmayı sürdürmek için silahlı çatışmalara dahil olan bir sivil yönetim tarafından gözetim zincirinin bir noktasında ticareti yapılan veya vergilendirilen kereste ve ahşap ürünleri.

Açıklama ne zaman yürürlüğe girer? Açıklama, BM Genel Kurulu’nun A/ES-11/L.1 (2 Mart 2022) “Ukrayna’ya Karşı Saldırganlık” Kararı’nın 2 Mart 2022 tarihli 11. Olağanüstü Özel Oturumu sırasındaki oylama sonuçları tarih ve saati itibarıyla yürürlüğe girdi.

PEFC’nin Rusya ve Beyaz Rusya’dan gelen kereste ile ilgili açıklamasının arkasındaki mantık nedir?
Rusya ve Beyaz Rusya’dan gelen kerestenin ‘çatışmalı kereste’ olarak sınıflandırılacağına ilişkin açıklama, 11. Acil Özel Oturum sırasında BM Genel Kurulu A/ES-11/L.1 (2 Mart 2022) “Ukrayna’ya Karşı Saldırganlık” Kararına dayanmaktadır. Bu karar, PEFC gözetim zinciri sertifikasyonu bütünlüğünü korumak amacıyla alınmıştır ve PEFC paydaşların açıklama taleplerini takip etmiş ve PEFC üyeleriyle yakın istişare içinde yürütülmüştür.

Şirketler bu açıklamayı pratikte nasıl uygulayacaktır?
2 Mart 2022, 11:55 EST’den sonra PEFC DDS’nin (PEFC Due Diligence System) uygulandığı Rusya ve Beyaz Rusya menşeli malzeme, “conflict timber” olarak kabul edilir ve bu nedenle ihtilaflıdır ve PEFC gözetim zincirinde, PEFC sertifikalı veya PEFC kontrollü olarak kullanılamaz.

2 Mart 2022’den önce alınan Rusya ve Beyaz Rusya menşeli kereste ne olacak?
PEFC DDS’nin 2 Mart 2022 11:55 EST’den önce uygulandığı ve DDS’nin ihmal edilebilir riskle sonuçlandığı durumlarda Rusya ve Beyaz Rusya menşeli malzeme kullanılabilir ve piyasaya arz edilebilir.

Örnekler:
Son teslim tarihinden önce DDS uygulanan ve son teslim tarihinden sonra ormandan kereste fabrikasına nakledilen Rusya veya Beyaz Rusya menşeli kereste, PEFC talebi ile kullanılabilir. Rusya veya Beyaz Rusya menşeli, potansiyel olarak iki ülke dışında depoda bulunan, ancak PEFC DDS uygulanmamış olan kereste, “conflict timber” olarak kabul edilir ve kullanılamaz.

“Conflict timber” sadece kereste için mi yoksa diğer orman bazlı ürünler için mi geçerli?
Sınıflandırma, tüm orman ve ağaç bazlı malzeme ve ürünler için geçerlidir.

Açıklama sadece Rusya ve Beyaz Rusya’daki PEFC sertifikalı ormanlardan elde edilen kereste için mi geçerli? Sertifikasız ormanlardan elde edilen kereste veya diğer orman sertifikasyon sistemleri tarafından sertifikalandırılmış kereste ne olacak?
Açıklama, Rusya ve Beyaz Rusya menşeli tüm keresteler için geçerlidir (PEFC sertifikalı ormanlar, diğer sertifika sistemleri tarafından sertifikalandırılmış ormanlar ve sertifikasız ormanlar).

Açıklama, PEFC onaylı materyallerin yanı sıra PEFC kontrollü kaynaklar için de geçerli mi?
Açıklama, bir PEFC gözetim zincirine giren tüm materyaller için geçerlidir ve bu nedenle hem PEFC sertifikalı materyalleri hem de kontrollü kaynakları içerir.

2 Mart 2022’den önce alınan tüm teslimatlar otomatik olarak “conflict timber” değildir olarak kabul edilir mi?
Hayır. Yalnızca DDS’nin uygulandığı ve 2 Mart 2022’den önce ihmal edilebilir riskle sonuçlanan teslimatlar “conflict timber” değildir olarak kabul edilir.

Örnek: A Şirketi, bir Rus/Belarus ormanından elde edilen malzemeyi satın alır ve 1 Mart’ta DDS’yi uygular. Malzemeyi 5 Nisan’da DDS’yi uygulayan B Şirketine satıyor? Açıklama bu senaryoda nasıl uygulanır?
A şirketi DDS’yi 2 Mart 2022’den önce uygulamış ve ihmal edilebilir bir riskle sonuçlanmışsa, “conflict timber” değildir olarak kabul edilir. B şirketi DDS’yi 2 Mart 2022’den sonra yapsa da malzemeye A şirketi tarafından 2 Mart 2022’den önce ilk DDS yapılmadığı için ve ihmal edilebilir riskle sonuçlandığı için, malzeme B Şirketi için “conflict timber” değildir olarak kabul edilir.

Rusya veya Beyaz Rusya’daki ormanlardan elde edilen malzemelerden elde edilen PEFC kredileri, 2 Mart 2022’den önce DDS uygulanmışsa yeni PEFC ürünleri üretmek için kullanılabilir mi?
Evet. 2 Mart 2022’den önce bir PEFC DDS’si uygulanan ve DDS’nin ihmal edilebilir bir riskle sonuçlandığı malzemeden PEFC kredileri hala kullanılabilir.

Halihazırda üretilmiş ve PEFC etiketli ürünler satılabilir mi?
PEFC Gözetim Zinciri gerekliliklerine göre, bir ürünü etiketlemeden önce şirketler, etiketli üründe bulunan herhangi bir malzemenin tartışmalı kaynaklardan gelmediğinden emin olmak için gerekli özeni göstermelidir. 2 Mart 2022’den önce gerekli özenin gösterildiği ve ihmal edilebilir riskle sonuçlanan PEFC etiketli ürünler hala satılabilir.

Kaynak: PEFC web sitesi

Diğer Haber & Faaliyetler