Yalıtım Cam Bileşenleri Testleri

 TS EN 1279-2 Ek-E.1 Nem Çekici – Yanma Kaybı (Nem İçeriği) Deneyi


ÜRÜN
Yalıtım Cam Bileşeni

DENEYİN UYGULANACAĞI MALZEME / BİLEŞEN
Nem alıcı (çekici)

DENEYİN ADI
Yanma Kaybı (Nem içeriği)

DENEYİN AMACI
Üretimde kullanılan nem alıcıların kullanımdan önce içerdiği nem miktarı saptanır.

DENEYİN AÇIKLAMASI
Nem çekici, her yıl yaklaşık %1 nem alır; ilk nem içeriği yüksek olan nem çekicili yalıtım cam biriminin kullanım ömrü kısalır. İlk nem içeriği, nem alıcının nem alma potansiyelini dolayısıyla kullanım ömrünü belirler. Bu deney üreticinin kullandığı nem alıcının kalitesini belirler.

REFERANS DENEY STANDARDI
TS EN 1279-2 Ek-E.1

KURULUŞ İÇİ DENEY YÖNTEMİ NO
DY.23

DENEY RAPORU
Bir adet deney (performans değerlendirme) raporu ve bir adet rapor özet belgesi verilecektir.

NUMUNE BİLGİ FORM NO
NBF.1279.4 (E)

LABORATUVAR HİZMET SÖZLEŞMESİ
PR.02.EK.1B Onaylanmış Kuruluş kapsamında olmayan deneyler için ‘Laboratuvar Hizmet Sözleşmesi’

DENEYİN YAPILACAĞI YER
Laboratuvar

TÜRKAK AKREDİTASYON
Evet (AB-0411-T)

ONAYLANMIŞ KURULUŞ KAPSAMI
Bu deney, Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (305/2011/AB) göre onaylanmış kuruluş kapsamında yapılmamaktadır.

ÖNERİLEN DENEY SIKLIĞI
Satış bölümüyle iletişime geçiniz.


TS EN 1279-2 EK-E.2 ve E.3 Nem Çekici – Kullanılabilir Su Çekme Kapasitesi ve Standart Nem Emme Kapasitesi Deneyi

ÜRÜN
Yalıtım Cam Bileşeni

DENEYİN UYGULANACAĞI MALZEME / BİLEŞEN
Nem alıcı (çekici)

DENEYİN ADI
Kullanılabilir su çekme deneyi ve standart nem çekme kapasitesi

DENEYİN AMACI

Üretimde kullanılan nem alıcının kullanılabilir su çekme kapasitesi ve standart nem çekme kapasitesi saptanır.

DENEYİN AÇIKLAMASI
Kullanılan nem alıcının kullanılabilir nem çekme kapasitesi ve standart nem çekme kapasitesi, dolayısıyla nem alıcının kalitesi ve yalıtım cam biriminin kullanım ömrü saptanır. Daha yüksek standart nem çekme kapasitesi daha yüksek kullanım ömrü demektir.

REFERANS DENEY STANDARDI
TS EN 1279-2 Ek-E.2 ve E.3

KURULUŞ İÇİ DENEY YÖNTEMİ NO
DY.24

DENEY RAPORU
Bir adet deney (performans değerlendirme) raporu ve bir adet rapor özet belgesi verilecektir.

NUMUNE BİLGİ FORM NO
NBF.1279.4 (E)

LABORATUVAR HİZMET SÖZLEŞMESİ
PR.02.EK.1B Onaylanmış Kuruluş kapsamında olmayan deneyler için ‘Laboratuvar Hizmet Sözleşmesi’

DENEYİN YAPILACAĞI YER
Laboratuvar

TÜRKAK AKREDİTASYON
Evet (AB-0411-T)

ONAYLANMIŞ KURULUŞ KAPSAMI
Bu deney, Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (305/2011/AB) göre onaylanmış kuruluş kapsamında yapılmamaktadır. Ancak nem çekici yalıtım cam biriminin kalitesi belirleyen en önemli bileşen olduğu için yapılmasında yarar vardır. Ayrıca üreticinin kullandığı nem çekicinin girdi kalite kontrolünün yapılması açısından önemlidir. Bu deneyle tedarikçinin sağladığı nem çekicinin kalite kontrolü güvence altına alınmış olur.

ÖNERİLEN DENEY SIKLIĞI
Satış bölümüyle iletişime geçiniz.


TS EN 1279-6 Ek-H Nem Çekici – Nem Tutma Kapasitesinin Kontrolü (Sıcaklık Artışı) Deneyi


ÜRÜN
Yalıtım Cam Bileşeni

DENEYİN UYGULANACAĞI MALZEME / BİLEŞEN
Nem alıcı (çekici)

DENEYİN ADI
Nem tutma kapasitesinin kontrolü (Sıcaklık artışı) deneyi

DENEYİN AMACI
Üretimde kullanılan nem alıcıların kullanımdan önceki nem çekme potansiyeli saptanır.

DENEYİN AÇIKLAMASI
Nem alıcının (nem çekme kapasitesi) kontrol edilir. Nem alıcı, her yıl yaklaşık %1 nem alır; ilk nem içeriği yüksek olan nem alıcılı yalıtım cam biriminin kullanım ömrü kısalır. İlk nem içeriği, nem alıcının nem alma potansiyelini dolayısıyla kalitesini ve kullanım ömrünü belirler.

REFERANS DENEY STANDARDI
TS EN 1279-6 Ek-H

KURULUŞ İÇİ DENEY YÖNTEMİ NO
DY.03

DENEY RAPORU
Bir adet deney (performans değerlendirme) raporu ve bir adet rapor özet belgesi verilecektir.

NUMUNE BİLGİ FORM NO
NBF01279.4 (E)

LABORATUVAR HİZMET SÖZLEŞMESİ
PR.02.EK.1B Onaylanmış Kuruluş kapsamında olmayan deneyler için ‘Laboratuvar Hizmet Sözleşmesi’

DENEYİN YAPILACAĞI YER
Laboratuvar

TÜRKAK AKREDİTASYON
Evet (AB-0411-T)

ONAYLANMIŞ KURULUŞ KAPSAMI

Bu deney, Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (305/2011/AB) göre onaylanmış kuruluş kapsamında yapılmamaktadır. Ancak Fabrika Üretim Kontrolü kapsamında yapılması zorunlu deneylerden biridir. Bu deney ile nem çekicilerin hızlı bir şekilde girdi kalite kontrolü yapılabilmektedir. Tedarikçi üreticiye sağladığı nem çekicinin yanma kaybı-sıcaklık artışı grafiğini vermeli, üretici de bu grafiğe göre bulduğu sıcaklık artışına göre nem çekicinin yanma kaybını saptamalıdır. Standart bu bağlamda nem çekiciler için bir üst sınır değer belirlemiştir.

ÖNERİLEN DENEY SIKLIĞI
Satış bölümüyle iletişime geçiniz.


TS EN 1279 Ek-H Ara Boşluk Çıtası – Uçucu Madde İçeriği Deneyi

ÜRÜN
Yalıtım Cam Bileşeni

DENEYİN UYGULANACAĞI MALZEME / BİLEŞEN
Ara boşluk çıtası

DENEYİN ADI
Uçucu madde içeriği

DENEYİN AMACI
Ara boşluk çıtasının üzerindeki yağ, boya ve çözücü gibi uçucu hidrokarbonların miktarı deneyle saptanır.

DENEYİN AÇIKLAMASI
Ara boşluk çıtasında bulunan uçucu organik madde ve hidrokarbonların yalıtım cam birimi içine girerek, kimyasal buğulanma ve kirlenmeye yol açmaması için yapılır. Bu uçucular nem alıcı tarafından emilerek, nem alıcının çekme kapasitesinin düşmesine de yol açarlar.

REFERANS DENEY STANDARDI
TS EN 1279-6 Ek-H

KURULUŞ İÇİ DENEY YÖNTEMİ NO
DY.13

DENEY RAPORU
Bir adet deney (performans değerlendirme) raporu ve iki adet rapor özet belgesi verilecektir.

NUMUNE BİLGİ FORM NO
NBF.1279.4 (H)

LABORATUVAR HİZMET SÖZLEŞMESİ
PR.02.EK.1B Onaylanmış Kuruluş kapsamında olmayan deneyler için ‘Laboratuvar Hizmet Sözleşmesi’

DENEYİN YAPILACAĞI YER
Laboratuvar

TÜRKAK AKREDİTASYON
Hayır

ONAYLANMIŞ KURULUŞ KAPSAMI
Bu deney, Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (305/2011/AB) göre onaylanmış kuruluş kapsamında yapılmamaktadır. Ancak Fabrika Üretim Kontrol kapsamında yapılması gereklidir.

ÖNERİLEN DENEY SIKLIĞI
Satış bölümüyle iletişime geçiniz.


TS EN 1279-6 Ek-D.3.1 Dış Sızdırmazlık Maddesi Çekme Deneyi

ÜRÜN
Yalıtım Cam Bileşeni

DENEYİN UYGULANACAĞI MALZEME / BİLEŞEN
Dış sızdırmazlık malzemesi (Silikon / Poliüretan / Polisülfit [Thiakol])

DENEYİN ADI
Çekme deneyi

DENEYİN AMACI
Dış sızdırmazlık malzemesinin cam ve ara boşluk çıtasına yapışma dayanımı (0,3 Mpa basınç altında 10 dakika) belirlenir.

DENEYİN AÇIKLAMASI
Dış sızdırmazlık malzemesinin iç ve dış basınçlara karşı direnci ve dayanımı belirlenir. Malzemenin sızdırma ve yapıştırma kalitesi kontrol edilerek, kullanım ömrü sırasında yalıtım cam biriminin ara boşluk çıtası ile cam levhaların birbirine yapışması ve her iki malzeme arasından nem geçmesi engellenir.

REFERANS DENEY STANDARDI
TS EN 1279-6 Ek-D.3.1F

KURULUŞ İÇİ DENEY YÖNTEMİ NO
DY.12

DENEY RAPORU
Bir adet deney (performans değerlendirme) raporu ve iki adet rapor özet belgesi verilecektir.

NUMUNE BİLGİ FORM NO
NBF.1279.6 (D)

LABORATUVAR HİZMET SÖZLEŞMESİ
PR.02.EK.1B Onaylanmış Kuruluş kapsamında olmayan deneyler için ‘Laboratuvar Hizmet Sözleşmesi’

DENEYİN YAPILACAĞI YER
Laboratuvar

TÜRKAK AKREDİTASYON
Hayır

ONAYLANMIŞ KURULUŞ KAPSAMI
Bu deney, Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (305/2011/AB) göre onaylanmış kuruluş kapsamında yapılmamaktadır. Ancak Fabrika Üretim Kontrol kapsamında yapılmasında yarar vardır.

ÖNERİLEN DENEY SIKLIĞI
Satış bölümüyle iletişime geçiniz.


TS EN 1279-1 Ek-F Ara Boşluk Çıtası – Çıta Eğimi

ÜRÜN
Yalıtım Cam Bileşeni

DENEYİN UYGULANACAĞI MALZEME / BİLEŞEN
Ara boşluk çıtası

DENEYİN ADI
Çıta eğiminin ölçülmesi

DENEYİN AMACI
Yalıtım cam birimindeki bir bileşen olan ara boşluk çıtasının sehimi (sarkması /eğilmesi) kısa ve uzun kenarlarda ölçülür.

DENEYİN AÇIKLAMASI
Ara boşluk çıtası, özellikle büyük boy yalıtım cam birimlerine doğru yerleştirilmediğinde sarkma yapar. Bu durum, yalıtım cam birimi pencerelere yerleştirildiğinde çıtanın dışarıdan görünmesine neden olur. İstenmeyen bir görüntü oluşur. Sarkma ölçülerek, pencere profllerinden taşıp taşmayacağı önceden saptanır.

REFERANS DENEY STANDARDI
PR EN 1279-1 EK-F

KURULUŞ İÇİ DENEY YÖNTEMİ NO
DY.19

DENEY RAPORU
Bir adet deney (performans değerlendirme) raporu ve iki adet rapor özet belgesi verilecektir.

NUMUNE BİLGİ FORM NO
Ölçme yapılacak yalıtım cam birimlerinin boyutları için özel bilgi gereklidir.

LABORATUVAR HİZMET SÖZLEŞMESİ
PR.02.EK.1B Onaylanmış Kuruluş kapsamında olmayan deneyler için ‘Laboratuvar Hizmet Sözleşmesi’

DENEYİN YAPILACAĞI YER
Yerinde

TÜRKAK AKREDİTASYON
Hayır

ONAYLANMIŞ KURULUŞ KAPSAMI
Bu deney, Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (305/2011/AB) göre onaylanmış kuruluş kapsamında yapılmamaktadır.

ÖNERİLEN DENEY SIKLIĞI
Satış bölümüyle iletişime geçiniz.


TS EN 1279-4 Ek-E.4 Nem Çekici – Gaz Çıkışı (Gözenek Çapı) Deneyi

ÜRÜN
Yalıtım Cam Bileşeni

DENEYİN UYGULANACAĞI MALZEME / BİLEŞEN
Nem alıcı (çekici)

DENEYİN ADI
Gaz çıkışının (gözenek [porosity]) çapının ölçülmesi

DENEYİN AMACI

Nem alıcıdan gaz çıkışı ölçülerek nem çekicinin gözenek (‘porosity’) çapı hacimsel olarak belirlenir.

DENEYİN AÇIKLAMASI
Nem alıcı olarak kullanılan moleküler eleğin gözenek çapı 3 Å (angström) olmalıdır.Gözenek çapı daha büyük olan (4 Å) olan nem alıcı, azot ve argon gazını da çektiğinden, su buharı çekme kapasitesi düşer, ayrıca sıcaklık artınca çekilen azot / argon gazı dışarı çıkar ve yalıtım cam birimlerinde ‘şişme’ yapar. Bu özellik yalıtım cam birimlerinin hem ısı yalıtım özelliklerinin azalmasına hem camdan yansıyan görüntünün çarpık olmasına (görüntü bozulmasına) hem de ‘akordiyon’ etkisi ile sızdırmazlık malzemelerinin cama yapışma özelliklerinin bozulmasına neden olur.

REFERANS DENEY STANDARDI
TS EN 1279-4 Ek-E.4

KURULUŞ İÇİ DENEY YÖNTEMİ NO
DY.11

DENEY RAPORU
Bir adet deney (performans değerlendirme) raporu ve iki adet rapor özet belgesi verilecektir.

NUMUNE BİLGİ FORM NO
NBF.1729.4 (E)

LABORATUVAR HİZMET SÖZLEŞMESİ
PR.02.EK.1B Onaylanmış Kuruluş kapsamında olmayan deneyler için ‘Laboratuvar Hizmet Sözleşmesi’

DENEYİN YAPILACAĞI YER
Laboratuvar

TÜRKAK AKREDİTASYON
Hayır

ONAYLANMIŞ KURULUŞ KAPSAMI
Bu deney, Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (305/2011/AB) göre onaylanmış kuruluş kapsamında yapılmamaktadır. Ancak Fabrika Üretim Kontrol kapsamında yapılması gereklidir. Özellikle deney açıklamasının yapıldığı bölümdeki nedenlerden ötürü yapılmasında yarar vardır.

ÖNERİLEN DENEY SIKLIĞI
Satış bölümüyle iletişime geçiniz.