Yapılarda Kullanılan Camlar ve Camın Teknik Özellikleri

Bu yazıda cam ile ilgili tarihçe ve üretim teknolojisi yerine, camın teknik özellikleriyle ilgili kısa bir bilgi verilecektir. Camın teknik özeliklerinden söz etmeden önce camın kristal değil ‘amorf’ yapıda olduğunu belirtmek gerekir. ‘Amorf’un sözcük anlamı düzenli bir yapıya, üç boyutlu bir yapı içinde düzenli bir atom veya iyon düzeni ve biçimi olmayandır. Genellikle sıvı halin birdenbire soğutulmasıyla elde edilirler. Örneğin; cam, lastik ve plastikler bu türdendir. Bu tür maddeler katı durumda olmalarına karşın şekilsiz olduğu için amorf madde grubuna girerler. Amorf katılar belli bir sıcaklık aralığında gitgide yumuşarlar ve akıcılık kazanırlar. Bu, doğal olarak, cam için de geçerlidir. Bildiğimiz cam, genel olarak soda-kireç-silikat camı olarak bilinir. Bir camın bileşenleri elementlere göre aşağıda verilmiştir:

 • Silikon (Si) 32 % – 35 %
 • Kalsiyum (Ca) 3,5 % – 10,1%
 • Sodyum (Na) 7,4 % – 11,9%
 • Magnezyum (Mg) 0 % – 3,7%
 • Alüminyum (Al) 0 % – 1,6%
 • Diğer elementler <5%

Bu camın teknik özellikleri ilgili ürün standartlarında(TS EN 572-1- TS EN 572-9) verilmiştir. Aşağıda soda kireç silikat camlarıyla ilgili bütün standartlar verilmiştir:

 • TS EN 572-1Cam – Yapılarda kullanılan – Temel soda kireç silikat cam mamuller -Bölüm 1: Tarifler, genel fiziksel ve mekanik özellikler
 • TS EN 572-2 Cam – Yapılarda kullanılan – Temel soda kireç silikat cam mamuller – Bölüm 2: Yüzdürme cam (Floatglass)
 • TS EN 572-3 Cam – Yapılarda kullanılan – Temel soda kireç silikat cam mamuller – Bölüm 1: Tarifler, genel fiziksel ve mekanik özellikler (Polishedwiredglass)
 • TS EN 572-4Cam – Yapılarda kullanılan – Temel soda kireç silikat cam mamuller – Bölüm 4: Çekme düz cam (Drawnsheetglass)
 • TS EN 572-5 Cam – Yapılarda kullanılan – Temel soda kireç silikat cam mamuller – Bölüm 5: Desenli cam (Patternedglass)
 • TS EN 572-6 Cam – Yapılarda kullanılan – Temel soda kireç silikat cam mamuller – Bölüm 6: Desenli telli cam (Wiredpatternedglass)
 • TS EN 572-7 Cam – Yapılarda kullanılan – Temel soda kireç silikat cam mamuller – Bölüm 7: Telli veya telsiz kanal şekilli cam (Wiredorunwiredchannelshapedglass)
 • TS EN 572-8 Cam – Yapılarda kullanılan – Temel soda kireç silikat cam mamuller – Bölüm 8: Piyasaya arz boyutları ve son kesim boyutları (Suppliedand final cutsizes)
 • TS EN 572-9 Cam – Yapılarda kullanılan – Temel soda kireç silikat cam mamuller – Bölüm 9: Uygunluk değerlendirmesi/mamul standardı (Evaluation of conformity/Product standard).

Camın teknik özellikleri TS EN 572-1 Standardında verilmiştir: aKnoop sertliği ISO 9385 standardına göredir. bCam türü ve kenar kalitesince etkilenen genel olarak kabul edilmiş değerdir. Bunun dışında cam levhalardan üretilmiş başka cam sistemleri (ürün aileleri) de vardır. Bunlar;

 • TS EN 1279-5 Camlar – Binalarda kullanılan – Yalıtım cam birimleri – Bölüm 5: Uygunluk değerlendirmesi / Ürün standardı
 • TS EN 12150-2 Cam – Yapılarda kullanılan – Isıl olarak temperlenmiş soda kireç silikat emniyet camı – Bölüm 2: Uygunluk değerlendirmesi/ Ürün standardı
 • TS EN 14179-2 Cam – Yapılarda kullanılan – Isıl olarak temperlenmiş ve ısıl banyolanmış soda kireç silikat emniyet camı – Bölüm 2: Uygunluk değerlendirmesi/ Ürün standardı
 • TS EN 13024-2 Cam – Yapılarda kullanılan – Isıl olarak temperlenmişborosilikat emniyet camı – Bölüm 2: Uygunluk değerlendirmesi / Ürün standardı
 • TS EN 14351-2 Cam – Yapılarda kullanılan – Isıl olarak temperlenmiş toprak alkali silikat emniyet camı – Bölüm 2: Uygunluk değerlendirmesi / Ürün standardı
 • TS EN 1863-2 Cam – Yapılarda kullanılan – Isı ile mukavemeti artırılmış (kısmî temperlenmiş) soda kireç silikat cam- Bölüm 2: Uygunluk değerlendirmesi / Ürün standardı
 • TS EN 14449 Cam- Yapılarda kullanılan – Lamine cam ve lamine emniyet camı – Uygunluk değerlendirmesi / Ürün standardı

Bilgi: Cam deneyleri ve ürün standartları ile ilgili bilgi için www.sbg.com.tr web sitemizdeki “Laboratuvar” hizmetleri bölümünü inceleyebilirsiniz.

Diğer Haber & Faaliyetler