Yarı Temperli Cam Testleri

TS EN 1288-3 Isıyla Dayanıklılığı Arttırılmış (Yarı Temperli) Cam – Mekanik Dayanım Deneyi


ÜRÜN
Yarı temperli (Isıyla dayanıklılığı arttırılmış) cam

DENEYİN UYGULANACAĞI MALZEME / BİLEŞEN
Yarı temperli (Isıyla dayanıklılığı arttırılmış) cam

DENEYİN ADI
Mekanik dayanımın ölçülmesi

DENEYİN AMACI
TIME çekme-basma aygıtı kullanılarak, camın mekanik 4-noktadan eğme yöntemine göre dayanımı ölçülür.

DENEYİN AÇIKLAMASI
Yarı temperli camın mekanik olarak dayandığı kuvvet belirlenir ve camın standartlara uygunluğu saptanır.

REFERANS DENEY STANDARDI
TS EN 1288-3

KURULUŞ İÇİ DENEY YÖNTEMİ NO
DY.08

DENEY RAPORU
Bir adet deney (performans değerlendirme) raporu ve bir adet rapor özet belgesi verilecektir.

NUMUNE BİLGİ FORM NO
NBF.12150.1

LABORATUVAR HİZMET SÖZLEŞMESİ
PR.02.EK.1A Onaylanmış Kuruluş kapsamında olan deneyler için ‘Laboratuvar Hizmet Sözleşmesi’

DENEYİN YAPILACAĞI YER
Laboratuvar

TÜRKAK AKREDİTASYON
Evet (AB-0411-T)

ONAYLANMIŞ KURULUŞ KAPSAMI
Bu deney, Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (305/2011/AB) göre onaylanmış kuruluş kapsamında yapılmaktadır.

ÖNERİLEN DENEY SIKLIĞI
Satış bölümüyle iletişime geçiniz.


TS EN 1863-1 Isıyla Dayanıklılığı Arttırılmış (Yarı Temperli) Cam – Parçalanma Deneyi

ÜRÜN
Yarı temperli (Isıyla dayanıklılığı arttırılmış) cam

DENEYİN UYGULANACAĞI MALZEME / BİLEŞEN
Yarı temperli (Isıyla dayanıklılığı arttırılmış) cam

DENEYİN ADI
Parçalanma deneyi

DENEYİN AMACI
Cam, standart deney yöntemine göre parçalanır ve kırılan camın parçalanma özellikleri belirlenir.

DENEYİN AÇIKLAMASI
Cam kırıldığında, camın standartlarda tanımlandığı biçimde parçalanıp parçalanmadığı ve böylece tam temperli camın ürün tanımına uygun olup olmadığı belirlenir.

REFERANS DENEY STANDARDI
TS EN 1863-1

KURULUŞ İÇİ DENEY YÖNTEMİ NO
DY.07

DENEY RAPORU
Bir adet deney (performans değerlendirme) raporu ve bir adet rapor özet belgesi verilecektir.

NUMUNE BİLGİ FORM NO
NBF.12150.1

LABORATUVAR HİZMET SÖZLEŞMESİ
PR.02.EK.1A Onaylanmış Kuruluş kapsamında olan deneyler için ‘Laboratuvar Hizmet Sözleşmesi’

DENEYİN YAPILACAĞI YER
Laboratuvar

TÜRKAK AKREDİTASYON
Evet (AB-0411-T)

ONAYLANMIŞ KURULUŞ KAPSAMI
Bu deney, Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (305/2011/AB) göre onaylanmış kuruluş kapsamında yapılmaktadır.

ÖNERİLEN DENEY SIKLIĞI
Satış bölümüyle iletişime geçiniz.