Laboratuvar ve Testler için Bilgi Bankası

Aşağıda sizler için faydalı olacak bilgileri içeren dosyaları inceleyebilirsiniz.

Binalarda Kullanılan Camlar İçin Satın Alma & Kalite Kontrol Kılavuzu / Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Üretimlerinde CE İşaretli Camların Kullanılması

SBG Standart Laboratuvar ve Deneylerin Tanıtılması

Performans Belirleme (Malzeme Tipi Tespiti) Deneyleri & Fabrika Üretim Kontrol Sistemi Kapsamındaki Süreli Deneyler Neden Zorunludur?

Uygunluk Değerlendirmede Karar Kuralı

Karar Kuralına İlişkin Durumlar

Karar Kuralına İlişkin Hesaplamalar

Standart Normal Dağılım Olasılıkları

Ürün Güvenliği, Teknik Düzenlemeler ve Yapı Malzemeleri ile İlgili Mevzuatlar

Örnekleme Planı

Nem Geçirgenlik İçin Uzun ve Kısa Süreli İklimlendirme Deney Süreleri

Akreditasyon Belgesi, Kapsamı ve ‘CPR’ Eki (Türkçe)

Akreditasyon Belgesi, Kapsamı ve ‘CPR’ Eki (İngilizce)

Cam Seçimi İçin Akış Şeması

Çift ve Üçlü Cam U-Değerlerinin Ara Boşluk Kalınlığıyla Değişmesi

Deney ve Hesaplama Yöntemleri Listesi

Kısa Süreli İklimlendirme İçin Nem Geçirgenlik Katsayısı Deneylerinin Sıklığı

Şişecam Isıcam Performans Değerleri

TS 825 Standardına Göre Türkiye Derece-Gün Bölgeleri

Yalıtım Cam Birimi Seçilmesi (Trakya Cam)

EN 1279-2 Örnek Deney Raporu (İTT)

EN 1279-6 Örnek Deney Raporu (KST)

TS EN 673 Örnek Isıl Performans Raporu

TS EN 12150-1 Örnek Deney Raporu

TS EN 1863-1 Performans Değerlendirme Raporu

2023 Laboratuvar Deney Fiyat Listesi