Tam Temperli Cam Testleri

TS EN 1288-3 Tam Temperli Camlar – Mekanik Dayanım Deneyi


ÜRÜN
Tam temperli (thermally toughened) cam

DENEYİN UYGULANACAĞI MALZEME / BİLEŞEN
Tam temperli (thermally toughened) cam

DENEYİN ADI
Mekanik dayanımın ölçülmesi

DENEYİN AMACI
TIME çekme-basma aygıtı kullanılarak, tam temperli camın mekanik 4-noktadan eğme yöntemine göre dayanımı ölçülür.

DENEYİN AÇIKLAMASI
Temperli camın mekanik olarak dayandığı kuvvet belirlenir ve temperli camın standartlarda belirtilen referans değere uygun olup olmadığı saptanır.

REFERANS DENEY STANDARDI
TS EN 1288-3

KURULUŞ İÇİ DENEY YÖNTEMİ NO
DY.08

DENEY RAPORU
Bir adet deney (performans değerlendirme) raporu ve bir adet rapor özet belgesi verilecektir.

NUMUNE BİLGİ FORM NO
NBF.12150.1

LABORATUVAR HİZMET SÖZLEŞMESİ
PR.02.EK.1A Onaylanmış Kuruluş kapsamında olan deneyler için ‘Laboratuvar Hizmet Sözleşmesi’

DENEYİN YAPILACAĞI YER
Laboratuvar

TÜRKAK AKREDİTASYON
Evet (AB-0411-T)

ONAYLANMIŞ KURULUŞ KAPSAMI
Bu deney, Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (305/2011/AB) göre onaylanmış kuruluş kapsamında yapılmaktadır.

ÖNERİLEN DENEY SIKLIĞI
Satış bölümüyle iletişime geçiniz. Ürün standartlarına göre her gün üretilen camlardan bir adet numuneye mekanik dayanım deneyi uygulanmalıdır.


TS EN 12150-1 Isıl Olarak Temperlenmiş Soda Kireç Silikat Emniyet Camı – Parçalanma Deneyi

ÜRÜN
Tam temperli cam

DENEYİN UYGULANACAĞI MALZEME / BİLEŞEN
Tam temperli cam

DENEYİN ADI
Parçalanma deneyi

DENEYİN AMACI
Temperli camon, standart deney yöntemine göre parçalanır ve kırılan camın parçalanma özellikleri belirlenir.

DENEYİN AÇIKLAMASI
Cam kırıldığında, camın standartlarda tanımlandığı biçimde parçalanıp parçalanmadığı ve böylece tam temperli cam ürün tanımına uygun olup olmadığı belirlenir.

REFERANS DENEY STANDARDI
TS EN 12150-1

KURULUŞ İÇİ DENEY YÖNTEMİ NO
DY.05

DENEY RAPORU
Bir adet deney (performans değerlendirme) raporu ve bir adet rapor özet belgesi verilecektir.

NUMUNE BİLGİ FORM NO
NBF.12150.1

LABORATUVAR HİZMET SÖZLEŞMESİ
PR.02.EK.1A Onaylanmış Kuruluş kapsamında olan deneyler için ‘Laboratuvar Hizmet Sözleşmesi’

DENEYİN YAPILACAĞI YER
Laboratuvar

TÜRKAK AKREDİTASYON
Evet (AB-0411-T)

ONAYLANMIŞ KURULUŞ KAPSAMI
Bu deney, Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (305/2011/AB) göre onaylanmış kuruluş kapsamında yapılmaktadır.

ÖNERİLEN DENEY SIKLIĞI
Satış bölümüyle iletişime geçiniz. Ürün standartlarına göre her gün üretilen camlardan bir numuneye parçalanma deneyi uygulanmalıdır.


TS EN 14179-1 Isıl Olarak Temperlenmiş ve Isıl Banyolanmış Soda Kireç Silikat Emniyet Camı – Parçalanma Deneyi

ÜRÜN
Tam temperli cam

DENEYİN UYGULANACAĞI MALZEME / BİLEŞEN
Tam temperli cam

DENEYİN ADI
Parçalanma deneyi

DENEYİN AMACI
Tam temperli cam, standart deney yöntemine göre parçalanır ve kırılan camın parçalanma özellikleri belirlenir.

DENEYİN AÇIKLAMASI
Cam kırıldığında, camın standartlarda tanımlandığı biçimde parçalanıp parçalanmadığı ve böylece tam temperli cam ürün tanımına uygun olup olmadığı belirlenir.

REFERANS DENEY STANDARDI
TS EN 14179-1

KURULUŞ İÇİ DENEY YÖNTEMİ NO
DY.06

DENEY RAPORU
Bir adet deney (performans değerlendirme) raporu ve bir adet rapor özet belgesi verilecektir.

NUMUNE BİLGİ FORM NO
NBF.12150.1

LABORATUVAR HİZMET SÖZLEŞMESİ
PR.02.EK.1A Onaylanmış Kuruluş kapsamında olan deneyler için ‘Laboratuvar Hizmet Sözleşmesi’

DENEYİN YAPILACAĞI YER
Laboratuvar

TÜRKAK AKREDİTASYON
Evet (AB-0411-T)

ONAYLANMIŞ KURULUŞ KAPSAMI
Bu deney, Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (305/2011/AB) göre onaylanmış kuruluş kapsamında yapılmaktadır.

ÖNERİLEN DENEY SIKLIĞI
Satış bölümüyle iletişime geçiniz. Ürün standartlarına göre her gün üretilen camlardan bir numuneye parçalanma deneyi uygulanmalıdır.


TS EN 13024-1 Isıl Olarak Temperlenmiş Borosilikat Emniyet Camı – Parçalanma Deneyi

ÜRÜN
Tam temperli cam

DENEYİN UYGULANACAĞI MALZEME / BİLEŞEN
Tam temperli cam

DENEYİN ADI
Parçalanma deneyi

DENEYİN AMACI
Temperli cam, standart deney yöntemine göre parçalanır ve kırılan camın parçalanma özellikleri belirlenir.

DENEYİN AÇIKLAMASI
Cam kırıldığında, camın standartlarda tanımlandığı biçimde parçalanıp parçalanmadığı ve böylece tam temperli cam ürün tanımına uygun olup olmadığı belirlenir.

REFERANS DENEY STANDARDI
TS EN 13024-1

KURULUŞ İÇİ DENEY YÖNTEMİ NO
DY.09

DENEY RAPORU
Bir adet deney (performans değerlendirme) raporu ve bir adet rapor özet belgesi verilecektir.

NUMUNE BİLGİ FORM NO
NBF.12150.1

LABORATUVAR HİZMET SÖZLEŞMESİ
PR.02.EK.1A Onaylanmış Kuruluş kapsamında olan deneyler için ‘Laboratuvar Hizmet Sözleşmesi’

DENEYİN YAPILACAĞI YER
Laboratuvar

TÜRKAK AKREDİTASYON
Evet (AB-0411-T)

ONAYLANMIŞ KURULUŞ KAPSAMI
Bu deney, Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (305/2011/AB) göre onaylanmış kuruluş kapsamında yapılmaktadır.

ÖNERİLEN DENEY SIKLIĞI
Satış bölümüyle iletişime geçiniz. Ürün standartlarına göre her gün üretilen camlardan bir numuneye parçalanma deneyi uygulanmalıdır.


TS EN 14321-1 Isıl Olarak Temperlenmiş Toprak Alkali Silikat Emniyet Camı – Parçalanma Deneyi

ÜRÜN
Tam temperli cam

DENEYİN UYGULANACAĞI MALZEME / BİLEŞEN
Tam temperli cam

DENEYİN ADI
Parçalanma deneyi

DENEYİN AMACI
Tam temperli cam, standart deney yöntemine göre parçalanır ve kırılan camın parçalanma özellikleri belirlenir.

DENEYİN AÇIKLAMASI
Cam kırıldığında, camın standartlarda tanımlandığı biçimde parçalanıp parçalanmadığı ve böylece tam temperli cam ürün tanımına uygun olup olmadığı belirlenir.

REFERANS DENEY STANDARDI
TS EN 14321-1

KURULUŞ İÇİ DENEY YÖNTEMİ NO
DY.10

DENEY RAPORU
Bir adet deney (performans değerlendirme) raporu ve bir adet rapor özet belgesi verilecektir.

NUMUNE BİLGİ FORM NO
NBF.12150.1

LABORATUVAR HİZMET SÖZLEŞMESİ
PR.02.EK.1A Onaylanmış Kuruluş kapsamında olan deneyler için ‘Laboratuvar Hizmet Sözleşmesi’

DENEYİN YAPILACAĞI YER
Laboratuvar

TÜRKAK AKREDİTASYON
Evet (AB-0411-T)

ONAYLANMIŞ KURULUŞ KAPSAMI
Bu deney, Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (305/2011/AB) göre onaylanmış kuruluş kapsamında yapılmaktadır.

ÖNERİLEN DENEY SIKLIĞI
Satış bölümüyle iletişime geçiniz. Ürün standartlarına göre her gün üretilen camlardan bir numuneye parçalanma deneyi uygulanmalıdır.