SBG Ürün Belgelendirme / Yangına Dayanıklı Kapılar

SBG Ürün Belgesi Nedir?

Her geçen gün, proje firmaları, mimarlar, müteahhitler ve son kullanıcılar özellikleri test edilmiş ve belgelendirilmiş ürünleri talep etmektedirler. Üreticiler ise ürünlerinin bütün bu özellikleri taşıdığını iddia ederler. Ancak ürünlerin bu özellikleri taşıdığını ispatlamak için, bağımsız, tarafsız, akredite ve onaylanmış bir test ve belgelendirme kuruluşuna ihtiyaç duyulmaktadır.

SBG Ürün Belgesi ile rekabetçi pazarlarda ürünlerinizin farklılığını ortaya koyup, bunu reklamlarınızla da daha farklı ve daha etkin kılabilirsiniz

SBG, yapı malzemeleri endüstrisine yönelik geniş kapsamlı test, belgelendirme ve teknik destek hizmetlerini dünyada birçok ülkede sunmaktadır. SBG Ürün Belgesinin gücü, onun tarafsızlığı ve bağımsızlığındadır. Hem nihai kullanıcı hem de üretici nezdinde ürünün güvenilirliği, bağımsız, tarafsız ve akredite bir kuruluş tarafından test edilmiş ve belgelendirilmiş olması büyük önem taşımaktadır.

Ürün Belgelendirme programı gereği, kuruluşun ilgili standartlara ve fabrika üretim kontrolü sistemi şartlarına uygunluğunu teyit etmek amacıyla denetim yapılmaktadır. Ayrıca sistemin sürekliliği ve doğrulanması gözetim denetimleriyle sağlanmaktadır.

EN 1634-1 ve BS 476-22 Yangına Dayanıklı Kapı Belgelendirmesi

Yangına Dayanıklı Kapı Nedir? Prestij sahibi üretici ve imalatçı firmalar kendi ürün ve servislerini, diğerlerinden nasıl farklı kılacaklar?

Yangına dayanıklı kapılar kompleks ürünlerdir. Titizlikle tasarlanmış ve bütün kritik bileşenlerinin doğru şekilde bir araya getirilmiş halde üretilmesi gerekmektedir – kapı kanadı, kapı kasası, cam üniteler, metal, plastik aksamlar ve fitil vb… Kapının imalat, üretim ve montajından kaynaklanan herhangi bir hata doğrudan kapının yangına dayanıklılık süresini etkiler. öyle ki, yapılan test sonuçlarına göre 60 dakika dayanması gereken bir kapının 10 dakikadan kısa bir sürede yandığı tespit edilmiştir.

Bağımsız ve Tarafsız Belgelendirme

Test işlemi sadece belirli bir ürünün belirli bir zamandaki performansını gösterir ancak belgelendirme faaliyeti, aynı şartlarda üretilen bütün ürünlerin aynı seviyede performans verdiğini ispatlamak üzere yapılan denetimdir. Yangına dayanıklı kapı belgelendirmesi ahşap, çelik ve kompozit kapı setlerini kapsamaktadır.

Belgelendirme Kategorileri

  • Kapı seti imalatçıları – kendi tasarımlarını kullanır ve kapı setlerini tamamıyla kendileri imal eder.
  • İşlenmemiş kapı paneli tedarikçileri – kendi tasarımını kullanır, fakat ürettikleri ürünleri tamamlanmış kapı setlerine dönüştürülmek üzere üreticilere satarlar.
  • Kapı üreticileri – SBG onaylı işlenmemiş kapı panellerini kullanarak kapı setleri üretirler.

Kapıların Yangına Dayanıklılık Testleri

Bir kapının yangına dayanıklılığı, gerçekleştirilecek yangın dayanıklılık testi ve bu testin değerlendirilmesi ile tespit edilir. Bir yangına dayanıklılık testi doğrudan doğruya bir yakma işlemi olup, en basit şekilde, bir kapı numunesinin uygun destekleme yapısına monte edilerek test edilmesi olarak açıklanabilir.

Yangın Testi

Kapıların yangına dayanıklılık testi BS 476: Kısım 22 ve uyumlaştırılmış hali olan EN 1634–1 standartlarında belirtilen metotlara göre yapılmaktadır.

Test Yöntemi

Testler kapıların son kullanım amaçlarına uygun olarak tasarlanır. örn; kapılar kendilerini destekleyen uygun bir yapı içerisine monte edilir. Test edilecek numune ve herhangi bir ilgili destekleyici yapı, 3m x 3m boyutlarındaki bir kasa içine yerleştirilir ve bu kasa fırının ön yüzüne monte edilir. Fırının içindeki sıcaklık uluslararası kabul görmüş bir zaman/sıcaklık rejimine göre kontrol altında tutulur.

Ortam tamamen alev aldıktan sonra oluşan koşulları canlandırmak amacıyla zaman/sıcaklık ve basınç rejiminin standartlar içinde olması istenir. Tutuşma noktası, yangın bölmesindeki tüm nesnelerin alev aldığı noktadır.

Gerçek bir yangında, tamamen tutuşmaya kadar geçen süre aşırı uzun ya da aşırı kısa olabilir. Bu; yangın yükü, oda boyutları, şekli ve kullanılan havalandırmanın nitelikleri gibi yönlerden kontrol edilir. Tamamen tutuşma noktasının belirsiz olduğu düşünülürse, söz konusu tamamen tutuşma noktasından başlayan ve yangının büyüme süresinin ihmal edildiği bir yangın simülasyonu oldukça makuldür.

Test, istenildiği kadar – 30, 60, 90, 120 dakika vs. – ya da örnek başarısız oluncaya ve teste devam etmek riskli olana kadar sürdürülür.

Test Raporları

Test sona erince, test edilen numunenin tüm üretim ayrıntılarıyla birlikte, boyutları ve yapılandırmasıyla ilgili bilgileri de içeren bir rapor hazırlanır. Test raporu tümüyle gerçek verilere dayanan bir doküman olup, test edilen numunenin başarısız olma sürelerini belirtir. Test mühendislerinin yapmış olduğu gözlemler, fırını gösteren grafikler ve numunenin ulaştığı sıcaklık derecesi ve (varsa) sapmalar da dahil olmak üzere diğer ilgili bilgiler de test raporunda belirtilir. Test raporlarında istendiğinde, test edilen numunenin sonucuna ilişkin yangına dayanıklılık durumu ile ilgili yorum yapılabilmektedir.

SBG Ürün Belgesinin Avantajları

Belgelendirme hizmetinde SBG müşterilerine büyük bir farklılık sunmaktadır:

  • Tüketiciye verdiği emniyet ve güven duygusu.
  • Tüketici nezdinde üretici firmaya sağladığı güvenilirlik.
  • Ürünün, olası bir yangında taahhüt edilen sürede dayanacağını gösteren güvencedir.

Bir Ürünün Belgeli Olduğu Nasıl Anlaşılır?

SBG Ürün Belgesine sahip yangına dayanıklı kapılar üzerlerinde aşağıdaki bilgilerin bulunduğu özel etiket veya pimlerle işaretlenir;

  • Ürünün yangına dayanma süresi.
  • Yangın kapısı üreticisi.
  • Sertifika numarası.

 

Diğer Hizmetlerimiz İçin Tıklayınız: PEFC Belgesi, RSPO Belgesi, Q-Mark Yangın Kapıları, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001