+90 216 574 88 01

info@sbg.com.tr

+90 216 574 88 01

info@sbg.com.tr

Lamine Camlar / Lamine Emniyet Cam Testleri

TS EN 12543-4 Madde 5 Lamine Cam ve Lamine Emniyet Camı – Yüksek Sıcaklık Deneyi

ÜRÜN
Lamine cam ve Lamine emniyet camı

DENEYİN UYGULANACAĞI MALZEME / BİLEŞEN
Lamine cam ve Lamine emniyet camı

DENEYİN ADI
Yüksek sıcaklığa dayanım deneyi

DENEYİN AMACI
Numunenin yüksek sıcaklıkta dayanımı belirlenir.

DENEYİN AÇIKLAMASI
Numune uzun zaman yüksek sıcaklık altında kalınca, numunede kabarcık, renk bozulması ve bileşenlerin ayrılması gibi bozulma ile camın özelliklerinde bir değişim olup olmadığı belirlenir.

REFERANS DENEY STANDARDI
TS EN 12543-4 Madde 5

KURULUŞ İÇİ DENEY YÖNTEMİ NO
DY.20

DENEY RAPORU
Bir adet deney (performans değerlendirme) raporu verilecektir.

NUMUNE BİLGİ FORM NO
NBF.12543.4 (5-6)

LABORATUVAR HİZMET SÖZLEŞMESİ
PR.02.EK.1B Onaylanmış Kuruluş kapsamında olmayan deneyler için ‘Laboratuvar Hizmet Sözleşmesi’

DENEYİN YAPILACAĞI YER
Laboratuvar

TÜRKAK AKREDİTASYON
Hayır

ONAYLANMIŞ KURULUŞ KAPSAMI
Bu deney, Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (305/2011/AB) göre onaylanmış kuruluş kapsamında yapılmamaktadır. Ancak lamine (emniyet) camlarının yüksek sıcaklığa dayanımını belirlemek için uygulanmaktadır. Laboratuvarımız bu konuda akredite olmayı amaçlamamakta ve bu nedenle onaylanmış kuruluş olarak atanma isteğinde bulunmamıştır.

ÖNERİLEN DENEY SIKLIĞI
Satış bölümüyle iletişime geçiniz.


TS EN 12543-4 Madde 6 Lamine Cam ve lamine Emniyet Camı – Yoğuşmasız Nem Deneyi

ÜRÜN
Lamine cam ve Lamine emniyet camı

DENEYİN UYGULANACAĞI MALZEME / BİLEŞEN
Lamine cam ve Lamine emniyet camı

DENEYİN ADI
Yoğuşmasız nem deneyi

DENEYİN AMACI
Numunenin neme karşı dayanımı belirlenir.

DENEYİN AÇIKLAMASI
Numune uzun zaman atmosferdeki yüksek nem altında kalınca, numunede kabarcık, bulutlanma ve bileşenlerin ayrılması gibi bozulmalar ile cam özelliklerinde her hangi bir değişim olup olmadığı belirlenir. Atmosferdeki nemin etkisini belirlemek için numuneler yüksek nem sağlayan iklimlendirme fırınlarında tutulmaktadır.

REFERANS DENEY STANDARDI
TS EN 12543-4 Madde 6

KURULUŞ İÇİ DENEY YÖNTEMİ NO
DY.21

DENEY RAPORU
Bir adet deney (performans değerlendirme) raporu ve iki adet rapor özet belgesi verilecektir.

NUMUNE BİLGİ FORM NO
NBF.12543-4 (5-6)

LABORATUVAR HİZMET SÖZLEŞMESİ
PR.02.EK.1B Onaylanmış Kuruluş kapsamında olmayan deneyler için ‘Laboratuvar Hizmet Sözleşmesi’

DENEYİN YAPILACAĞI YER
Laboratuvar

TÜRKAK AKREDİTASYON
Hayır

ONAYLANMIŞ KURULUŞ KAPSAMI
Bu deney, Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (305/2011/AB) göre onaylanmış kuruluş kapsamında yapılmamaktadır. Ancak lamine (emniyet) camlarının yüksek neme dayanımını belirlemek için uygulanmaktadır. Laboratuvarımız bu konuda akredite olmak istemediği için onaylanmış kuruluş olarak atanma isteğimiz de olmamıştır.

ÖNERİLEN DENEY SIKLIĞI
Satış bölümüyle iletişime geçiniz.