+90 216 574 88 01

info@sbg.com.tr

+90 216 574 88 01

info@sbg.com.tr

Yalıtım Cam Birimleri Testleri

TS EN 1279-2 Nem Geçirgenlik Katsayısı İçin Uzun Süreli Deney (Nem Çekici İçeren ve Nem Çekici İçermeyen)

Giriş

TS EN 1279-2 deneyi, bütün yalıtım cam birimi üreticileriyle ilgilidir. Çift camlar, sıcaklık ve nem döngülerine maruz bırakılır. Her bir numunenin (nem çekicinin) nemi, iklimlendirme deneyinden önce ve sonra ölçülür; böylece, numune içine giren nem miktarı (nemi geçirmemek için yapılan yalıtımın etkinliği) ve nem çekici maddenin çift cam arasına giren nemi soğurma yeteneği bulunur. Sonuç, nem geçirgenlik katsayısının standartta belirtilen referans düzeyin altında olup olmadığına bağlı olarak “Başarılı” veya “Başarısız” olarak belirtilir. Deneyler, yaklaşık olarak 24 hafta sürer.

Numuneler

Deneyler için 15 numune gereklidir. Numuneler, 352 mm (±2 mm) x 502 mm (±2 mm) boyutlarında olmalıdır. Numuneler, deney başlamadan 4-6 hafta önce laboratuvara ulaştırılmalıdır. Deneylerden önce, bütün numuneler standart laboratuvar ortamında şartlandırılır. Şartlandırma 23°C (±2°C) sıcaklık ve %50 (±%5) bağıl nemde yapılır.

Çiğlenme Sıcaklığı Ölçülmesi

Çiğlenme sıcaklığı ölçümleri, yalnızca nem çekici içermeyen numuneler için yapılır. Çift camların dış yüzeyleri, soğutma haznesi içine konulan etanol ve kuru buzu kullanarak soğutulur. Çift camın iç yüzeyinde yoğunlaşmanın görüldüğü sıcaklık kaydedilir. Çiğlenme sıcaklığı ölçülmesi, su buharı basıncını bulmak için yapılır.

İlk Nem İçeriğinin Ölçülmesi

Dört adet numunenin nem çekici maddeleri çıkarılır ve bu nem çekici maddelerin ilk nem içerikleri bulunur ve ilk nem içeriklerinin ortalaması hesaplanır.

İklimlendirme Deneyleri

Beş adet numune iklimlendirme dolabına konur. Numuneler döngüsel sıcaklık ve bağıl nem ortam koşullarında 4 hafta boyunca bırakılır. Bu süre içinde numunelere 56 kez, 12’şer saatlik sıcaklık ve bağıl nem çevrimleri uygulanır. Her bir çevrimde, sıcaklıklar -18°C’den 53°C’e kadar değiştirilir. (Çevrimin yüksek sıcaklık dönemindeki bağıl nemi %95 veya daha fazladır.) Numuneler daha sonra başka bir iklimlendirme dolabına aktarılır. Numuneler, bu iklimlendirme deney dolaplarında da 7 hafta tutulur. Burada ortam sıcaklığı 58°C sabit olup, bağıl nemi %95’ten daha fazladır.

Son Nem İçeriğinin Ölçülmesi

İklimlendirme uygulanan numunelerin nem çekici maddeleri çıkarılır ve bu nem çekici maddelerin son nem içerikleri ve ortalama son nem içeriği bulunur.

Standart Nem Çekme (Soğurma) Kapasitesi

1 ve 15. sıradaki numuneler, yedek olarak saklanabilir ya da standart nem çekme (soğurma) kapasitesini ölçmek için kullanılabilir. Standart nem çekme (soğurma) kapasitesi için, müşteri tedarikçisinden aldığı bir deney raporunu laboratuvara sunabilir. Eğer üretici nem soğurma kapasitesi için deney yapılmasını istiyorsa, laboratuvarımız bu deneyi akreditasyon kapsamında  yapabilir.

Nem Geçirgenlik Katsayısı

İlk ve son nem içerikleri ile standart nem çekme (soğurma) kapasitesi, hem nem geçirgenlik katsayıları hem de ortalama nem geçirgenlik katsayısını hesaplamak için kullanılır. Ortalama değer, %20’den küçük olmalıdır. Tek tek hiçbir çift camın nem geçirgenlik katsayısı, %25’ten büyük olmamalıdır.

REFERANS DENEY STANDARDI
TS EN 1279-2

KURULUŞ İÇİ DENEY YÖNTEMİ NO
DY.01 ve DY.01(A)

DENEY RAPORU
Bir adet deney (performans değerlendirme) raporu ve iki bir adet rapor özet belgesi verilecektir.

NUMUNE BİLGİ FORM NO
NBF.1279-2

LABORATUVAR HİZMET SÖZLEŞMESİ
PR.02.EK.1A Onaylanmış Kuruluş kapsamında olan deneyler için ‘Laboratuvar Hizmet Sözleşmesi’

DENEYİN YAPILACAĞI YER
Laboratuvar

TÜRKAK AKREDİTASYON
Evet (AB-0411-T)

ONAYLANMIŞ KURULUŞ KAPSAMI
Bu deney Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (305/2011/AB) göre onaylanmış kuruluş kapsamında yapılmaktadır. Yönetmelik ve standartlara göre yaptırılması zorunludur.

ÖNERİLEN DENEY SIKLIĞI
Satış bölümüyle iletişime geçiniz.


TS EN 1279-6 Ek.B.4 Nem Geçirgenlik Katsayısı İçin Kısa Süreli

ÜRÜN
Yalıtım Cam Birimi

DENEYİN UYGULANACAĞI MALZEME / BİLEŞEN
Yalıtım Cam Birimi

DENEYİN ADI
Nem geçirgenlik katsayısı için kısa süreli iklimlendirme deneyi

DENEYİN AMACI
Fabrika Üretim Kontrolü kapsamında nem geçirgenlik katsayısının sürdürülebilir olup olmadığı saptamak amacıyla yapılır.

DENEYİN AÇIKLAMASI
Yalıtım cam biriminin niteliğinin uygun ve uzun ömürlü olup olmadığı belirlenir. YCB’nin nem geçirgenliği ve aynı üretim uygulamalarının yapılıp yapılmadığı saptanır. Bu deneyle kısa süreli iklimlendirme yapılır ve bu süreç sonunda nem geçirgenlik katsayısı hesaplanır. Nem geçirgenlik katsayısının standardın gerekliliklerine uygun olup olmadığı sınanır.

REFERANS DENEY STANDARDI
TS EN 1279-6 Ek-B.4

KURULUŞ İÇİ DENEY YÖNTEMİ NO
DY.02

DENEY RAPORU
Bir adet deney (performans değerlendirme) raporu ve bir adet rapor özet belgesi verilecektir.

NUMUNE BİLGİ FORM NO
NFB.1279-2

LABORATUVAR HİZMET SÖZLEŞMESİ
PR.02.EK.1B Onaylanmış Kuruluş kapsamında olmayan deneyler için ‘Laboratuvar Hizmet Sözleşmesi’

DENEYİN YAPILACAĞI YER
Laboratuvar

TÜRKAK AKREDİTASYON
Evet (AB-0411-T)

ONAYLANMIŞ KURULUŞ KAPSAMI
Bu deney Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (305/2011/AB) göre onaylanmış kuruluş kapsamında yapılmamaktadır. Ancak Fabrika Üretim Kontrolleri kapsamında yapılması zorunludur.

ÖNERİLEN DENEY SIKLIĞI
Satış bölümüyle iletişime geçiniz.


TS EN 673 Isı Geçirgenlik Katsayısının (U-Değeri) Hesaplaması

ÜRÜN
Yalıtım Cam Birimi

HESAPLAMANIN UYGULANACAĞI MALZEME / BİLEŞEN
Yalıtım Cam Birimi

HESAPLAMANIN ADI
U-değerinin hesaplanması

HESAPLAMANIN AMACI
Yalıtım cam birimleri için ısıl geçirgenlik katsayısı (U-Değeri) hesaplanır.

HESAPLAMANIN AÇIKLAMASI
Kullanılan cam türü, kaplamalı ya da kaplamasız cam ve ara boşluk özelliklerine göre, ısıl geçirgenlik katsayısı hesaplanır ve yapının ısıtma ve soğutma giderlerinin en azda tutulması sağlanır. Camın kaplamalı olması, ısı geçirgenlik katsayısına etki eder.

REFERANS HESAPLAMA STANDARDI
TS EN 673

KURULUŞ İÇİ HESAPLAMA YÖNTEMİ NO
HY.01

HESAPLAMA RAPORU
Bir adet hesaplama (performans değerlendirme) raporu ve bir adet rapor özet belgesi verilecektir.

NUMUNE BİLGİ FORM NO
NBF.673

LABORATUVAR HİZMET SÖZLEŞMESİ
PR.02.EK.1A Onaylanmış Kuruluş kapsamında olan deneyler için ‘Laboratuvar Hizmet Sözleşmesi’

HESAPLAMANIN YAPILACAĞI YER
Laboratuvar

TÜRKAK AKREDİTASYON
Evet (AB-0411-T)

ONAYLANMIŞ KURULUŞ KAPSAMI
Bu hesaplama, Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (305/2011/AB) göre onaylanmış kuruluş kapsamında yapılmaktadır. Yönetmelik ve standartlara göre yaptırılması zorunludur.

ÖNERİLEN DENEY SIKLIĞI
Satış bölümüyle iletişime geçiniz.

Tip

Açıklama

Link

FORM 186 - FSC GELİR BİLDİRİM FORMU REV.14

FORM 188 - PEFC GELİR BİLDİRİM FORMU REV.07

Şirketlerin EUDR'ye Hazırlanması İçin Altı Adım

FSC, EUDR ve Diğer Ormancılık Mevzuat Şartlarını Nasıl Karşılamaktadır?

EUDR Mevzuat Kapsamı Ürün Listesi - EK1

INTERFACE NRM | Guide for Management System Certification

INTERFACE NRM | Appeals-Complaints-Procedure- OTHER LANGUAGES

INTERFACE NRM | Use Of Logo & Certification

FSC AAF Yıllık İdare Ücreti SSS

FORM 217 - FSC Ticari Marka Onay Başvuru ve Uygulama Talimatı REV.1

FORM 210.1 - Belgelendirme Sözleşmesi EK - FSC AAF - FSC Check - FSC Self-Assesment REV.05

FORM 210.2 - Belgelendirme Sözleşmesi EK - PEFC NF REV.01