+90 216 574 88 01

info@sbg.com.tr

+90 216 574 88 01

info@sbg.com.tr

Yalıtımlı Cam Cephe Giydirme Sistemleri, Fabrika Üretim Proses Kontrolü, Ürün Bileşeni ve Bitmiş Ürün Test ve Muayenesi

Bilindiği gibi, dünyada enerji tüketiminin %20-35’i binalarda gerçekleşmektedir. Binalardaki ısı kayıplarının yaklaşık %30’u ise pencerelerden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle camların yalıtımlı olması büyük önem taşımaktadır. Yalıtım camı sistemini oluşturan bileşenlerin doğru seçilmesi ile giydirme cephe sistemindeki ısı kayıplarının azaltılması (dolayısıyla ısıtma ve soğutma maliyetlerini azaltılması) enerji etkinliğinin sağlanması açısından önemlidir.

Yalıtımlı Cam Cephe Giydirme Sistemlerinde Durum Nedir?

Yalıtımlı cam cephe giydirme sistemi ile kaplaması yapılacak olan binaların tasarımında, ölçek büyüdükçe verilmesi gereken önem de artmalıdır. Çünkü bakım, onarım ve işletme maliyeti bina ölçeği ile orantılı olarak artar. Bu nedenle bir binanın olası bakım, onarım ve işletme maliyetlerini azaltmak, bina kullanımı süresince iç konfor şartlarını yerine getirebilmek ve amaçlanan dış görünümü sağlayabilmek amacıyla, binanın kullanımına ve bulunduğu iklime uygun giydirme cam sistemlerinin seçilmesi gereklidir.

Doğru bileşenlerin, doğru üretim şartlarında kullanılmaması bazı sorunlar yaratmaktadır. Bunlar, ısı geçirgenlik katsayısının yükselmesi, ara boşlukta su buharının yoğunlaşması, kirlenme, ara boşluk çıtası üzerindeki boya içeriğindeki organik malzemenin uçması, yalıtım malzemeleri üzerine oluşan ek basıncın yalıtım özelliklerini tahrip ederek yalıtım camı nem geçirgenliğinin arttırması, camdaki yansımaların çarpılması ve sonuçta ürünün hem kalitesiz hem de kısa ömürlü olma riskidir.

Giydirme cephelerdeki yalıtım cam ünitelerini oluşturan bileşenlerinin (yalıtım cam birimi, lamine cam, tam ve yarı temperli cam, güneş ve ısı kontrol kaplamalı cam, alüminyum çıta, iç ve dış sızdırmazlık malzemeleri, vb) kalitesi ve bu bileşenlerin binaya özel doğru bileşimi önemlidir. Ürün kalitesini sağlamak amacıyla bileşenlerin uluslararası geçerli testlerden geçmiş olmaları gereklidir. Malzeme kontrolü için gerekli bu testler, fabrika üretim kontrolleri ve ilk tip testleri olarak yapılmaktadır.

Giydirme Cephe Sistemleri İle İlgili Test, Denetim ve Muayene Hizmetlerimiz

1. Yalıtım Cam Ürünleri Üretimi

A. Ürün İlk Tip Testleri:

Cam ve cephe sistemi üretici fi rmaları, 305/2011/AB YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ gereği ürettikleri her ürün çeşidi (benzersiz bileşen kombinasyonu ve üretim tekniği) için ilk tip testlerini bir AB Onaylanmış Kuruluşta yaptırmış ve test raporlarını inşaat firmasına sunmuş olması gerekmektedir. Eğer bu testler yapılmamış ise bu konuda SBG’den test hizmeti alabilirsiniz. Gerekli olan testler şunlardır:

  • Yalıtım Camlarının Uzun Süreli Nem Geçirgenlik Testi (EN 1279-2): Bu test, yalıtım camının yalıtılmış olan kenarlarından ara boşluğa nem girip girmediği kontrol etmek amacıyla yapılmaktadır. Ara boşluğa nem girmesi yalıtım özelliklerini kaybetmesine ve görsel açıdan bozulmasına neden olmaktadır. Numune özellikleri: 15 adet 350x500mm ebadında yalıtım camı numunesi.
  • Argon Gazlı Dolgulu Cam Testi (EN 1279-3): Bu test ile cam içindeki asal gazın (argon) konsantrasyonu kontrol edilmektedir. Gazın amacı yalıtım camının ses ve ısı yalıtım performansını artırmaktır. Numune Özellikleri: 350×500 mm ebadında 15 adet argon gazlı yalıtım camı numunesi.
  • Tam ve Yarı Temperli Cam İlk Tip Testleri (EN 12150-1 veya ilgili diğer standartlar): Bu testin amacı, parçalanabilirlik ve mekanik dayanım testleri ile insan sağlığı ve güvenliliği açısından camın ilgili standartlara uygunluğunu teyit etmektir. Numune Özellikleri: Her kalınlık için 360×1100 mm ebadında 10 adet temperli cam numunesi.
  • Lamine Camlarda İlk Tip Testi (EN 12543-4): Nem Geçirgenlik, Yüksek Sıcaklık ve Radyasyon Testleri laminasyon yapılan camlardaki PVB katmanının ayrılıp ayrılmadığını belirlemek amacı ile yapılmaktadır. Numune özellikleri: 15 adet 100x300mm ebadında lamine cam numunesi.

B. Ürün Raporlarının İncelenmesi ve Ürün Ayniyet Değerlendirmesi:

Projede kullanılacak tüm cam bileşen ve kombinasyonlarının, cam üreticisi tarafından, kullanım amacına uygunluk deneylerinin yaptırılıp yapılmadığının kontrol edilmesi gereklidir.

Camla ilgili, cam üreticisinin yaptırmış olduğu deney raporlarının incelenmesi, ürün teknik özelliklerinin ilgili standartlara uygunluğunun değerlendirilmesi, sipariş edilen ürün ile test edilmiş numune bileşenlerinin aynı olup olmadığını ve/veya ikame bileşenlerinin uygunluğunun değerlendirmesi için yapılan hizmettir.

C. Fabrika Üretim Kontrolü:

Fabrika üretim kontrolüyle, ürünün doğru bileşenlerle, doğru proses parametreleriyle üretilip üretilmediği kontrol edilir. Her ürün kombinasyonu için en az haftada bir (1) defa yapılması önerilmektedir. Her kontrol, üretim yerinde Fabrika Üretim Proses Kontrol denetimi ve ofi ste raporlama faaliyetleri olmak üzere toplam iki aşamadan oluşmaktadır. Fabrika üretim kontrolü esnasında alınan numunelere yapılması gerekli olan testler aşağıda listelenmiştir. Bazı test ve kontrollerin bağımsız ve onaylı bir laboratuvar tarafından gerçekleştirilmesi gereklidir. Bazı testler ise fabrika üretim kontrolü sırasında yapılmaktadır.