Sarkaç Testi / Kullanım Güvenlik Testi

TS EN 12600 Yapılarda kullanılan bütün düz camlar – Sarkaç Deneyi (Çarpmalara Karşı Dayanıklılık Deneyi)

Sarkaç Testi

ÜRÜN
Yapılarda kullanılan bütün düz camlar: Tam temperli camlar, Yarı temperli camlar, Lamine camlar, Lamine emniyet camları

DENEYİN UYGULANACAĞI MALZEME / BİLEŞEN
Yapılarda kullanılan bütün düz camlar: Tam temperli camlar, Yarı temperli camlar, Lamine camlar, Lamine emniyet camları

DENEYİN ADI
Sarkaç deneyi – Düz cam için çarpma deneyi ve sınıflama (Kullanım güvenliği için sınıflama)

DENEYİN AMACI
Camların farklı düşme yüksekliklerindeki sarkaca karşı kırılma türü ve özellikleri belirlenir. Camın insan çarpmasına benzetimi yapılan bu deney sonucunda kırılma türü ve sınıfı belirlenir. Bu özellik camların kullanım özelliği performansını belirlemek için kullanılır.

DENEYİN AÇIKLAMASI
Yapılarda özellikle tam ve yarı temperli camlar ile lamine (emniyet) camları gibi kullanımda güvenlik amacıyla kullanılan düz camlar için uygulanır. Deney sonunda camların farklı düşme yüksekliklerindeki sarkaca karşı kırılma türü ve özellikleri belirlenir. Camın insan çarpmasına benzetimi yapılan bu deney sonucunda kırılma türü ve sınıfı belirlenir. Özellikle insan çarpmasına karşı camın özelliğini belirlemek amacıyla yapılan bu deney zorunludur.

REFERANS DENEY STANDARDI
TS EN 12600

KURULUŞ İÇİ DENEY YÖNTEMİ NO
DY.22

DENEY RAPORU
Bir adet deney (performans değerlendirme) raporu ve bir adet rapor özet belgesi verilecektir.

NUMUNE BİLGİ FORM NO
NBF.12600

LABORATUVAR HİZMET SÖZLEŞMESİ
PR.02.EK.1A Onaylanmış Kuruluş kapsamında olan deneyler için ‘Laboratuvar Hizmet Sözleşmesi’

DENEYİN YAPILACAĞI YER
Laboratuvar

TÜRKAK AKREDİTASYON
Evet (AB-0411-T)

ONAYLANMIŞ KURULUŞ KAPSAMI
Bu deney, Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (305/2011/AB) göre onaylanmış kuruluş kapsamında yapılmaktadır. Bu deney, camların ‘Kullanımda güvenlik-Çarpmaya karşı dayanıklılık’ temel gereğine göre yapılması zorunlu bir deneydir.

ÖNERİLEN DENEY SIKLIĞI
Satış bölümüyle iletişime geçiniz.