Roundtable on Sustainable Palm Oil – RSPO SCC
RSPO Belgelendirme hizmetleri Standart BM Trada Belgelendirme A.Ş tarafından, akredite kuruluş olan “Warringtonfire Testing and Certification Limited, trading as BM TRADA” işbirliğiyle yürütülmektedir.

RSPO Sustainable Palm Oil Certification | BM TRADA

RSPO Sertifikasyonu Nedir?

Günümüzde tüm dünyada ürün tedarikin sürdürülebilirliği gittikçe daha önemli hale gelmektedir. Son yıllarda gıda, kişisel bakım ve bio yakıt ürünlerinde küresel bir girdi olan palmiye yağının üretimi artmıştır. Bununla beraber, Güney Doğu Asya, Orta ve Batı Afrika bölgelerinde aşırı nüfus artışı ve dünyada oluşan Palmiye yağı talep artışı tarımının sürdürebilirliği konusunda endişelere yol açmaktadır.

Palmiye Yağı, özellikle Batı Afrika, Güneydoğu Asya ve Güney Amerika yağmur ormanları yok edilerek yerine dikilen palmiye fidanlıklarından elde edilmekte ve günlük hayatımızda kullandığımız birçok üründe (deterjan, sabun, kozmetik ürünleri, gıda ürünleri vs.) kullanılmaktadır.

Örneğin Endonezya’da palmiye yağı tarımı ve endüstrisi ülkenin orman alanlarının %25 oranında yok olmasına sebep olmuştur. Bu tropikal ormanlar atmosferdeki sera gazların emilimi açısından ve barındırdıkları yok olmaya yüz tutmuş hayvan türleri (kaplan, Asya fili, orangutan v.b.) açısından çok önemli yere sahiptir. Sonuç olarak tüm dünyaya daha sorumlu ve sürdürülebilir şekilde palmiye yağı tedariki için 2004 yılında RSPO kurulmuştur.

RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) sertifikasyonu, yetiştirilen palmiye fidanlıklarının sürdürülebilirliğinin sağlanarak yağmur ormanlarının daha az zarar görmesini amaçlamaktadır.

RSPO Palmiye Yağı Tedarik Zinciri Sertifikasyon Sistemi ürünlerin iyi yönetilmiş kaynaklardan ve sertifikasız kaynaklardan gelen palmiye yağı ile karıştırılmamış olduğunu ispatlamaktadır.

Palmiye yağı kullanan üreticiler, RSPO sertifikalı palmiye yağı kullanarak bu plantasyonların sürdürülebilirliğine ve dolayısıyla yağmur ormanlarının korunmasına katkıda bulunmaktadırlar.

RSPO sertifikasyonu, palmiye yağ fidanlıklarını ve içinde palmiye yağ kullanılan ürünlerin üreticilerini ve işlenmek üzere ticaretini kuruluşları kapsamaktadır.

Dünyada bazı büyük market grupları (Carrefour, Mark & Spencer, Tesco v.b.) ve büyük gıda, deterjan ve kozmetik üreticileri (Unilever, Colgate-Palmolive, Procter&Gamble, Nestle, Cargill v.b.), 2015 yılına kadar tüm ürünlerinde sadece sertifikalı palmiye yağı kullanacaklarını şimdiden taahhüt etmişlerdir.

BM TRADA DÜNYADA İLK AKREDİTE EDİLEN SERTİFİKASYON KURULUŞUDUR

BM TRADA palmiye yağı konusunda yetkili kuruluş olan RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) ile 2008 yılından bu yana sertifikasyon programı çalışma grubu ortağıdır. 2012 yılından bu yana süren akreditasyon çalışmaları 2014 yılında başarı ile sonuçlanmış, BM TRADA dünyada ilk akredite edilen sertifikasyon kuruluşu olmuştur.

BM TRADA, tüm dünya ile aynı anda Türkiye’de bu hizmeti sunmaya başlamıştır.

 

Diğer Hizmetlerimiz İçin Tıklayınız: PEFC Belgesi, RSPO Belgesi, Q-Mark Yangın Kapıları, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001