Dünyada ilk RSPO akreditasyonu, Sertifikasyon Lideri BM TRADA’nın

RSPO Belgesi BM TRADA palmiye yağı konusunda yetkili kuruluş olan RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) ile 2008 yılından bu yana sertifikasyon programı çalışma grubu ortağıdır. 2012 yılından bu yana süren akreditasyon çalışmaları 2014 yılında başarı ile sonuçlanmış, BM TRADA dünyada ilk akredite edilen sertifikasyon kuruluşu olmuştur.

Diğer Haber & Faaliyetler