Orman Dışındaki Ağaçlar İçin PEFC Sertifikasyon Çözümleri (TOF)

Ağaçlar ormanlarda büyür, fakat aynı zamanda ormanların dışında, yol kenarlarında ve şehirlerde, çitlerde büyüyen, çiftliklere ve arazilere dağılmış ağaçlardan kentsel alanlardaki sokaklara kadar, tarım ve yerleşim alanlarında düşük yoğunlukta büyüyen ağaçlar da vardır.

PEFC 2015 yılının sonlarından bu yana, TOF olarak da bilinen Orman Dışındaki Ağaçların (Trees Outside Forests) sertifikalandırılmasına yönelik öncü bir yaklaşım oluşturmaya başladı.

Ormanların dışındaki bu ağaçlar temiz hava ve su, hayvanlar için yaşam alanı ve iklim düzenlemesi gibi hayati ekosistem ortamı sağlar. Ayrıca milyonlarca insana yiyecek, malzeme ve kırsal geçim kaynağı sağlamaktadır.

Ormanların dışındaki ağaçlar geleneksel olarak PEFC ‘orman’ sertifikasyonunun kapsamı dışındaydı ve sürdürülebilir yönetimlerinin sertifikalandırılmasını engelliyordu. Ancak en son PEFC Sürdürülebilir Orman Yönetimi referans standardıyla bu durum değişti.

Bunun yanında grup sertifikasyonu, PEFC TOF sertifikasını birden fazla arazi sahibini kapsaması sağlandı. Böylece maliyet avantajı ile ve genel alan üzerinde olumlu bir etki sağlama potansiyelini arttırdı.

Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi
TOF sertifikası aynı zamanda tarımsal ormancılık uygulamalarını teşvik ederek, küçük arazi sahiplerini PEFC sertifikası aracılığıyla sağlanan sürdürülebilir yönetim kanıtı gerektiren pazarlara erişmeleri için desteklemektedir.

Bu, kırsal nüfus için gelir yaratma fırsatlarını artıracak ve paralel olarak bir dizi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefinin (SDG’ler) gerçekleştirilmesini desteklemektedir.

Kent Ormanlarının Sürdürülebilirliğini Geliştirmek
Sürdürülebilir şehirler ile, Paris anlaşmasının büyük bir odak noktası ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri genişletilmiş PEFC TOF sertifikası, şehirleri ve belediyeleri ağaçlarının ve kentsel ormanlarının sürdürülebilir yönetimini iyileştirmede daha iyi destekleyecektir.

Doğal Ormanların Üzerindeki Baskıyı Kaldırmak
Son olarak, PEFC TOF sertifikası, doğal kaynakların üzerindeki baskıyı veya halihazırda ağaç kesme yasaklarının uygulandığı ülkelerde doğal ormanların üzerindeki baskıyı da ortadan kaldırmaktadır.

Örneğin Hindistan’da, ülkenin orman ürünleri endüstrileri tarafından tüketilen ahşabın yaklaşık %90’ının Orman Dışındaki Ağaçlardan geldiği tahmin edilmektedir. TOF sertifika seçeneği ile, diğer ülkeler gibi Hindistan’ın da kendi kaynaklarını uzun vadeli sürdürülebilir olarak yönetimini sağlarken, yerel ve uluslararası pazarlar için daha sürdürülebilir PEFC sertifikalı ürünler üretmeye yönelik yönetimini, izlenebilirliğini ve kabiliyetini desteklemeye başlayacaktır.

PEFC UK, Orman Dışındaki Ağaçlar (TOF) için bir Ulusal Pilot program geliştirmiş ve TOF standardının taslağı yayınlayıp uygulamaya koymuştur. Hiç kuşkusuz TOF için uygun ulusal standartlar geliştirildikçe ve PEFC TOF sertifikası uygulandıkça, PEFC’nin bu yenilikçi yaklaşımı zaman içinde gelişmeye devam edecektir.

Orman Dışındaki Ağaçlar standardının 2023 baharına kadar onaylanması ve Orman Dışındaki Ağaçların (TOF) sürdürülebilir bir şekilde yönetmeye yönelik ilk sertifikasyon çalışmaların başlanması beklenmektedir.

PEFC belgelendirme hizmetlerimiz için tıklayınız: PEFC Belgelendirmesi | PEFC Belgesi Nedir | PEFC Belgesi Nasıl Alınır

Diğer Haber & Faaliyetler