+90 216 574 88 01

info@sbg.com.tr

+90 216 574 88 01

info@sbg.com.tr

Cam Temel Karakteristikleri – Uygunluk Değerlendirmesi / Ürün Standardı

Camın üretim süreci sırasında gerçekleştirilen çeşitli kalite deney ve kontrolleri vardır. Ancak cam levha üretiminde yapılan bu kalite deney ve kontroller dışında, cam levha kullanarak üretilen başka cam sistemleri de (“cam sistemleri” ile cam levhalardan üretilmiş öbür cam ürün grupları kastedilmektedir) vardır. Başta yalıtım camları olmak üzere, ısıl olarak temperlenmiş soda-kireç silikat emniyet camı, ısıyla dayanıklılığı arttırılmış (kısaca, kısmi temperlenmiş) soda-kireç-silikat camı, lamine emniyet camı, lamine cam, vb. Her bir ürün kümesi için ayrı ürün standartları vardır. Her bir ürün ailesi için ayrı ürün standardı bulunmaktadır. Ürün standardı, ilgili ürüne ilişkin bir dizi temel karakteristiğin belirlenmesini zorunlu kılmaktadır. “Temel karakteristikler”, yapı ürününün, yapılara ait temel gereklerle ilişkili karakteristiği olarak tanımlanmaktadır. Yapılara ait temel gerekler, Yönetmelik (EU) No 305/2011 Ek I’da verilmiştir. Bu temel karakteristikler, örneğin yalıtım cam birimleri için, aşağıda özet olarak belirtilmiştir:

 • Yangın durumunda güvenlik – Yangına direnç
 • Yangın durumunda güvenlik – Yangına tepki
 • Yangın durumunda güvenlik – Dış yangın performansı (sadece çatı kaplamaları için)
 • Kullanım güvenliği – Mermiye direnç: Parçalanma özellikleri ve çarpmaya direnç
 • Kullanım güvenliği – Patlamaya direnç: Parçalanma özellikleri ve darbeye direnç
 • Kullanım güvenliği – Hırsıza direnç: Parçalanma özellikleri ve darbeye direnç
 • Kullanım güvenliği – Sarkaç kütlesinin çarpmasına direnç: Parçalanma özellikleri (güvenli kırılabilirlik) ve darbeye direnç
 • Kullanım güvenliği – Mekanik direnç: Ani sıcaklık değişimlerine ve sıcaklık farklarına direnç
 • Kullanım güvenliği – Mekanik direnç: Cam biriminin rüzgâra, kara, kalıcı yüke ve/veya maruz kaldığı yüklere direnci
 • Gürültüye karşı koruma – Doğrudan hava ile yayılan sesin azaltılması
 • Enerjinin korunumu ve ısı tutma – Isıl özellikler
 • Enerjinin korunumu ve ısı tutma – Işıma özellikleri: Işık geçirgenliği ve yansıtması
 • Enerjinin korunumu ve ısı tutma – Işıma özellikleri: Güneş enerjisi karakteristikleri
 • Dayanıklılık / Cam yalıtım biriminin tanımına uygunluk

Bu temel karakteristikler ve temel karakteristikleri belirlemek için uygulanan deney standartları ürün standartlarında belirtilmektedir. Örneğin “TS EN 1279-5 Camlar – Binalarda kullanılan – Yalıtım cam birimleri – Bölüm 5: Uygunluk değerlendirmesi / Ürün standardında, ürün tanımına uygunluk ve ürünün dayanıklılığını belirlemek amacıyla,” TS EN 1279-2 Cam – Binalarda kullanılan – Yalıtım cam birimleri – Bölüm 2: Nem işlemesinin tayini için uzun süreli deney yöntemi ve gerekler” standardına gönderme yapılmaktadır. Gene aynı ürün standardında ısıl özellikler – ısı tutma temel karakteristiği için “TS EN 673 Cam – Yapılarda kullanılan – Isıl geçirgenlik (U değeri) tayini – Hesaplama yöntemi” standardından söz edilmektedir. Dolayısıyla camlar (cam sistemleri) ile ilgili ürün standardı kadar, ürün standartlarında belirtilen temel karakteristiklere ve bunlara ilişkin deney standartlarına da bakılmalıdır. Bilgi: Cam deneyleri ve ürün standartları ile ilgili bilgi için www.sbg.com.tr web sitemizdeki “Laboratuvar” hizmetleri bölümünü imceleyebilirsiniz.

Diğer Haber & Faaliyetler