Cam Üretiminde, Fabrika Üretim Kontrolü (Kısaca FÜK) Gerekli Mi?

Her bir ürün standardında belirtilen bir başka konu da Fabrika Üretim Kontrolüdür (kısaca, FÜK). Fabrika Üretim Kontrolü, özetle, son ürünün sürekli olarak ürün standardı gerekliliklerini karşılaması ve aynı kalite düzeyinde olmasını sağlamak amacıyla, bir üretim işletmesinin üretim girdileri, ara ve son ürünleri için kalite deney ve kontrollerini yapması, kaydetmesi ve bulunan sonuçları izlemesidir. Fabrika Üretim Kontrolü, üretim süreçlerinin izlenmesini, hatta çalışanların yeterliliğinin sağlanmasını da kapsar.  Sonuç olarak, Fabrika Üretim Kontrolü, çok bilinen bir tanımla ISO 9001 yönetim sisteminin üretime yönelik olarak yapılan ve fabrikayı kapsayan çok sıkı bir yönetim sistemi uygulamasıdır denebilir. Fabrika Üretim Kontrol sisteminin sağlıklı, tutarlı bir biçimde uygulanmasıyla ürün kalitelerinin hedeflenen düzeyde olması sağlandığı kadar, verilerin değerlendirilmesi ve değerlendirilen bulgulara göre hem üretim süreçlerinin hem de ürün kalitelerinin arttırılması sağlanır.

Örnek olarak, “TS EN 1279-5 Camlar – Binalarda kullanılan – Yalıtım cam birimleri – Bölüm 5: Uygunluk değerlendirmesi / Ürün standardının gönderme yaptığı “TS EN 1279-6 Cam – Binalarda kullanılan –Yalıtım cam birimleri – Bölüm 6: Fabrika üretim kontrolü ve periyodik deneyler” standardı, üreticinin yapması gereken deney ve deney yöntemlerini tanımlamaktadır. Bu standardın Ek-A’sında yalıtım cam birimlerinin üretimi sırasında gerek ara ürünler gerekse son ürünler için uygulanacak deney ve muayeneler belirtilmiştir.

Bu standardın öteki ekleri aşağıdaki deneyleri de belirtmektedir. Bu deney ve muayeneler ürün kalitesinin sağlanması için önemlidir:

  • Nem işlemesinin belirlenmesi için kısa süreli iklimlendirme deneyi (Ek-B.4)
  • Sızdırmazlık malzemesi için yapışma deneyi (Ek-D)
  • Sızdırmazlık malzemesi için çekme deneyi (Ek-D.3.1)
  • Sızdırmazlık malzemesi için kelebek deneyi (Ek-D.3.2)
  • Sızdırmazlık malzemesi için sertlik ölçümü (Ek-E)
  • İki bileşenli sızdırmazlık malzemesi için karışım yeterliliğinin (tamlığının)kontrolü (Ek-F)
  • Nem çekici için nem tutma kapasitesinin kontrolü (Ek-H)
  • Çiğlenme noktası sıcaklığının ölçülmesi için referans yöntem (Ek-K).

Bu deneyler, fabrikada üretim ve dolayısıyla ürün kalitesinin sürekli aynı düzeyde olmasını sağlayan deneylerdir.

Bilgi:
Cam deneyleri ve ürün standartları ile ilgili bilgi için www.sbg.com.tr web sitemizdeki “Laboratuvar” hizmetleri bölümünü inceleyebilirsiniz.

Diğer Haber & Faaliyetler