FSC®’nin EUDR Uyumluluk Çözümü ‘EUDR Aligned’ Yakında Hizmete Sunulacaktır

FSC® Regulatory Module” ve “FSC® Risk Management Framework” Araçları

Avrupa Birliği (AB) içinde orman bazlı ürünler satan ve bu pazardan ihracat yapan şirketlerin Aralık 2024’e kadar AB’nin Ormansızlaşmayı Önleme Yönetmeliğine (EUDR) uyması gerekiyor. Küçük ve mikro işletmeler için yasal gerekliliklerin karşılanması amacıyla altı aylık bir ek muafiyet süresi bulunmaktadır. EUDR dönüm noktası niteliğinde bir yasadır çünkü kuralları sürdürülebilirliği kapsayacak şekilde yasallığın ötesine geçer. EUDR uyarınca satıcıların, ürünlerinin yakın zamanda ormansızlaşan arazilerden gelmediğini ve ormanların bozulmasına katkıda bulunmadığını kanıtlaması gerekiyor.

fsc-eudr

FSC® nasıl yardımcı olacaktır?

FSC® sertifikası, şirketleri otomatik olarak EUDR yükümlülüklerinden muaf tutmasa da, onlara açık bir rehberlik ve çok ihtiyaç duyulan teknolojilere erişim olanağı sunarak uyumluluk yolculuklarını etkili bir şekilde kolaylaştırmak için verileri toplamalarına ve işlemelerine olanak tanır.

Şirketlerin karşılaması gereken altı temel EUDR gereksinimi vardır:

1-Yasal Koşullara Uygunluk.

2-Sosyal Koruma şartlarına uygunluk.

3-Ürünlerin Ormansızlaşma ve Orman Bozulması Olmadığını kanıtlamak.

4-Malzemenizin kaynağını gösterecek Coğrafi Konum verilerini sağlamak.

5-Ürünün tedarik zinciri yaşam döngüsü boyunca izlenebilirliğini göstermek.

6-Risk Değerlendirme kurallarına bağlı kalarak uygun Risk Azaltma stratejilerini formüle etmek.

En güvenilir küresel sürdürülebilir ormancılık çözümü olan FSC®, paydaşlarına çok sayıda EUDR gerekliliğini karşılayan güçlü sertifikalar sunmaktadır. FSC® sertifikası, orman işçilerinin haklarını koruyacak şekilde adil ücretler ve güvenli çalışma koşullarını kapsayan EUDR Yasal Koşulları ve Sosyal Koruma önlemleriyle halihazırda tamamen uyumludur.

fsc-eudrFSC® ‘EUDR Aligned’

İleriye dönük olarak FSC®, paydaşların geçiş dönemine tam olarak uyabilmesini sağlamak için Haziran 2024’te yayınlanacak olan ‘EUDR Aligned’ adlı yeni bir çözüm geliştiriyor. Bu çözüm, paydaşlara durum tespiti (due dilligence) sürecinde rehberlik edecek ve üç adımlı net bir yaklaşımla uyumu kolaylaştıracak entegre araçlar içerecektir.

EUDR Aligned’in çok önemli bileşeni olan FSC® Regulatory Module (Yönetmelik Modülü), FSC®‘nin zaten sıkı olan standartlarına bir katman ekleyecektir. Bu, EUDR’nin, ürünlerin Ormansızlaşmış ve Tahrip Edilmiş Ormanlandan gelmediğini göstermeye yönelik özel gerekliliklerine uyum sağlayacaktır.

Çözümün Risk Yönetimi Çerçevesi (Risk Management Framework), FSC®‘nin kapsamlı risk değerlendirmelerini tamamlayacaktır. Risk Değerlendirmesi ve Azaltımı ile ilgili belirli EUDR gerekliliklerine uyum sağlamak için yeni önlemler getirecek ve hem FSC® sertifikalı hem de sertifikasız operatörleri ciddi çaba harcamaktan kurtaracaktır.
Her iki araç da tamamlanmak üzere ve 2024 yılın ortasında kullanıma sunulacaktır.

Kaynak: fsc.org

 

Diğer Haber & Faaliyetler