Temperli ve Kısmi Temperli Camlar Neden Çok Önemli?

Isıl olarak temperlenmiş; soda – kireç – silikat emniyet camı (kısaca, tam temperli cam) ve ısıyla dayanıklılığı arttırılmış (kısmi temperlenmiş) soda – kireç – silikat cam ile ilgili önemli bir konu ise camların tam temperli ya da kısmi temperli olması gerekirken, temperlenmemiş olması ya da yeterince temperlenip temperlenmediğidir.

Bir cam levhanın temperli olup olmadığını belirleyen tek bir deney vardır. Bu da parçalanma deneyidir. Parçalanma deneyi, boyut farkı gözetmeksizin, bütün tam ve kısmi temperli camlara uygulanan bir deneydir.

Bu deney, tam temperli camın yaklaşık 75 gram ağırlığında çelik bir zımba ya da çekiçle kırılması ve cam levhanın değerlendirilen alanı içindeki en büyük parçayı içeren 50 mm x 50 mm’lik bir bölge içindeki parça sayısının sayılmasını içerir. En büyük parça boyutu da 100 mm’yi geçmemelidir. Olması gereken parça sayısı, cam levha kalınlıklarına ve duşa kabinlerde kullanılan cam levha kalınlıklarına göre değişmektedir.

Evlerinizde bulunan duşakabin camlarınız parçalanma deneyini geçiyor mu?
Parçalanma deneyi tahribatlı bir deneydir. Bu, deney yapılan cam levhanın kırılma sonrasında bir daha kullanılamayacağı anlamındadır. Deney için üretimi ya da siparişi temsil eden beş numune alınır ve kırılır. Her bir deney numunesinin deney sonucunda ‘Uygun’ olarak değerlendirilmesi gerekir. Parçalanma deneyine alınan tek bir numunenin bile istenen koşulları sağlamadığı durumda, numuneler ‘Başarısız’ olarak değerlendirilir.

Bir camın temperli olup olmadığı, yüksek bir binaya yerleştirilen cam kırılıp yere düştüğünde, büyük parçalar halinde mi yoksa küçük parçalar halinde mi düşeceğinden önemlidir. Büyük parçalar halinde düşen cam, kesici özelliğinden ötürü, insanları yaralayabilir, hatta öldürebilir. Ancak küçük cam parçalarının insanlara zararı sınırlı ölçüde olacaktır.

Bilgi:
Cam deneyleri ve ürün standartları ile ilgili bilgi için www.sbg.com.tr web sitemizdeki “Laboratuvar” hizmetleri bölümünü imceleyebilirsiniz.

Diğer Haber & Faaliyetler