FSC® sertifikasyonu, AB EUDR Yönetmeliği gereklilikleri için kullanılabilecek bir araç mıdır?

FSC sertifikasyonu, Avrupa Ormansızlaşmayı Önleme Yönetmeliği (EUDR) gerekliliklerine uygunluğu beyan etmek için kullanılabilecek bir araç mıdır?

FSC® sertifikasyonu, Avrupa Ormansızlaşmayı Önleme Yönetmeliği (EUDR) gerekliliklerine uygunluğu beyan etmek için kullanılabilecek bir araç mıdır?

Yaklaşık otuz yıldır FSC®, hükümetlerin işletmelerin, Yerli Halkların ve diğer paydaşların ormanları korumaya yönelik politikaların belirlenmesine aktif olarak katıldığı bazı alanlarda koruma da dahil olmak üzere ormanların sorumlu kullanımına yönelik bütüncül bir yaklaşımı savunmaktadır. FSC® sertifikası, doğal ormanlarda ve plantasyonlarda – özellikle korunan alanlarda – ormansızlaşmayı önlemek için koruma önlemleri içermektedir.

FSC®, daha önceden ormandan dönüştürülen plantasyonları sertifikalandırmamaktadır.

Sertifikalı plantasyonların sahipleri ve yönetimleri, sorumlu orman yönetimi için FSC®‘nin uyguladığı katı kurallara uymaları gerekmektedir. Bu, orman yöneticileri için yüksek koruma değeri olan alanların belirlenmesi, bunların sürdürülmesi ve doğal ekosistemlerin bozulduğu/kalmadığı yerlerde doğal ekosistem alanlarının eski haline getirilmesi gibi bir dizi gerekliliği içerir. Kurallar aynı zamanda bazı kimyasal böcek ilaçlarını yasaklarken,kullanılan diğer pestisidlerin yanı sıra diğer böcek ilaçlarını ve gübreleri düzenler.

Ormansızlaştırma aynı zamanda FSC® Ortaklık Politikasında (PfA) ihlali eden kabul edilemez altı faaliyetten ilki olarak ele alınmaktadır. FSC®‘nin PfA’sı, yıkıcı faaliyetlerde bulunan şirketlere karşı yoğun önlemler almak için bir yol sağlayan benzersiz bir araçtır. Bir şirket FSC® tarafından sertifika aldığında, PfA’nın şartlarını kabul eder. Politikanın ihlal edilmesi durumunda, kuruluşun veya şirket grubunun herhangi bir üyesi sorumlu tutulabilir.

Avrupa Ormansızlaşmayı Önleme Yönetmeliği (EUDR) gereklilikleri

Nisan 2023’te Avrupa Birliği Parlamentosu (AB), yeni ormansızlaşmayı önleme yönetmeliğini (EUDR) onayladı. Yürürlüğe girdiğinde, yeni düzenleme ormansızlaşma ve orman bozulmasıyla bağlantılı ürünlerin AB pazarlarına satılmasını ve ihraç edilmesini yasaklayacak. Yönetmelik, kereste, kauçuk, soya, palimye yağı, kahve ve sığır eti dahil olmak üzere geniş bir ürün yelpazesini kapsamaktadır. AB Komisyonu’nun EUDR çok paydaşlı platformunun resmi bir üyesi olan FSC®, başlangıcından bu yana AB politika yapıcıları, STK’lar, gönüllü sürdürülebilirlik standartları ve ilerici şirketlerle birlikte bu konuda aktif olarak işbirliği yapmıştır.

Yeni düzenleme, şirketlerin tedarik zinciri boyunca orman bazlı ürünleri doğrulaması için izlenebilirlik gerekliliklerini ağırlaştırmıştır Bu, FSC®‘nin kendi sisteminde izlenebilirliği iyileştirmek için bilim ve teknoloji yeniliklerinden yararlanma çalışmasına karşılık gelmektedir.

FSC®’nin çözümleri şunları içermektedir:

  • FSC® GIS Portalı*, Yerli Halkların arazileri, korunan araziler ve orman kaybı ve kazanımı olan bölgeler dahil olmak üzere orman sınırlarını takip ed.
  • WorldForestID, Orman Yönetim Konseyi (FSC®), belirli bir odun parçasının nereden geldiğini birkaç kilometre içinde kesin olarak belirlemek için izotop testi ve genetik haritalama gibi bilimsel teknikleri kullanabilmektedir.
  • Blockchain, FSC® beyanlarına/etiketlerine sahip ürünleri içeren işlemlerin gerçek zamanlı izlenmesi yoluyla FSC®‘nin tedarik zinciri bütünlüğünü iyileştirmek için blok zinciri kullanmak.

*FSC® GIS Portalı, dünyanın dört bir yanındaki FSC orman yönetimi denetçilerinin ilgili jeo-uzamsal bilgilere erişmesini sağlayan yeni bir web haritalama uygulamasıdır. Harita üzerinde FSC® aracılığıyla toplanan ve GIS Portalındaki güncel uydu kaynaklı verilerle kolayca birleştirilebilen verileri içermektedir. Portal, orman yönetimi denetçilerinin daha verimli bir şekilde hazırlanmalarını ve yerinde denetim sırasında teftiş için objektif bir alan seçimi yapmalarını sağlamaktadır.

FSC®, EUDR‘yi ormanları korumak ve sera gazı emisyonlarını azaltmak için gerekli bir oyun değiştirici olarak memnuniyetle karşılamıştır ve sahada etkili bir şekilde uygulanması için çalışmaya hazırdır.

FSC®, orman yönetimi uygulamalarını korumak ve tedarik zincirlerinde sürdürülebilirliği sağlamak için ek bir yönetim aracı görevi gören gönüllü bir belgelendirme sistemidir. Ormansızlaşma gibi çok katmanlı sorunlar, bir yaklaşım karışımı ve bu çabaya dahil olan çeşitli aktörlerin yapıcı işbirliğini gerektirmektedir. FSC®, ormansızlaşmanın köklerini ele almak ve birlikte olumlu değişim yolları sağlamak için hükümetler, STK’lar, sosyal gruplar, yerel topluluklar ve işletmelerle çalışmaya devam etmektedir.

Diğer Haber & Faaliyetler