Ormansızlaşmayı Önlemek Gelecekteki Pandemilere Karşı Bizi Korur Mu?

Ormansızlaşmayı Önlemek Gelecekteki Pandemilere Karşı Bizi Korumaya Nasıl Yardımcı Olabilir?

Ormansızlaşmayı Önlemek Gelecekteki Pandemilere Karşı Bizi Korumaya Nasıl Yardımcı Olabilir?

Ormansızlaşma genellikle yarasaların ve diğer hayvanların insanlara olan yakınlığını artırır, başka türlü bir arada yaşayamayacak türleri bir araya getirir ve yeni zoonotik hastalıklar yaratmak için mükemmel bir ortam yaratır.

Zoonotik hastalıklar (hayvanlardan insanlara yayılan hastalıklar) uzun zamandır yeni insan hastalıklarının kaynağı olmuştur ve son zamanlarda Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS), Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS), Ebola ve mevcut COVID-19 pandemisini ateşlemiştir.

Yeni bulaşıcı hastalıkların yüzde altmışı hayvanlardan kaynaklanır ve oldukça bulaşıcı ve tehlikeli olabilir. Hastalık tedavisi sonuçlarını iyileştiren tıbbi teknolojideki ilerlemelere rağmen, zoonotik olarak ortaya çıkan bulaşıcı hastalıkların insidansı ve bunların pandemi potansiyeli artmıştır. Bu kısmen artan insan nüfusumuz ile vahşi hayvanlar arasındaki artan temasa bağlıdır.

Bugün karşı karşıya olduğumuz endişe verici pandeminin bir sonucu olarak, ormansızlaşma artık her zamankinden daha belirgin bir sorundur ve bundan dolayı Orman Yönetim Konseyi (FSC®) gibi orman koruma çözümleri toplum gündeminin ilgi odağı haline gelmiştir.

Ormansızlaşma, insanlarla ve evcil besi hayvanların, vahşi yaşamın zengin biyolojik çeşitliliğine sahip türlerin bir araya gelmesine neden olmaktadır.

Ormansızlaşma ile yeni hastalıkların ortaya çıkışı arasındaki açık bağlantı göz önüne alındığında, “sorumlu orman yönetimini” teşvik etmede FSC® gibi kuruluşların rolü her zamankinden daha önemlidir.

FSC®, dünya ormanlarının çevresel olarak uygun, sosyal açıdan faydalı ve ekonomik olarak uygulanabilir yönetimi için bir piyasa teşviki yoluyla ormansızlaşmayla mücadele için temel bir çerçeve sağlayan orman sertifikasyonunda halihazırda bir lider ve küresel standarttır. FSC® sertifikalı orman sahiplerinden, ormanlarının refahı için uzun vadeli taahhütlerde bulunmalarını isteyerek, orman yöneticilerinin süregelen ormancılık faaliyetlerinin ekonomik uygulanabilirliği için plan yapmalarını talep etmektedir.

Dünyanın hem insan hayatı hem de ekonomik kaybı açısından COVID-19’un toplam ekonomik maliyetini hesaplaması biraz zaman alacaktır. Bununla birlikte, dünya ekosistemleri üzerindeki baskı arttıkça, ekonomik olarak uygulanabilir koruma için tüketicler ve işletmeler için piyasa teşvikleri de artmaktadır. Belki de bu yeni hastalığın (COVID-19) bir yan etkisi olarak, hükümetlerin ormanların korunmasına yönelik daha fazla, gelişmiş ve etkin yeni yaklaşımlar ve uygulamaların oluşturulmasını tetikleyecektir.

Kaynak: FSC®

Diğer Haber & Faaliyetler