FSC® Standart Özetleri Genel Bilgi
 

Tüm CoC sertifikası sahiplerine uygulanabilir olan FSC® standart ve normatif dokümanları
FSC®-STD-40-004 Chain of Custody Certification
FSC®-STD-40-004a FSC Product Classification (Addendum to FSC-STD-40-004)
FSC®-DIR-40-004 FSC Directive on Chain of Custody Certification
FSC®-POL-01-004 Policy for the Association of Organizations with FSC
FSC®-STD-50-001 Requirements for Use of the FSC Trademarks by Certificate Holders
Tamamlayıcı FSC® standart ve normatif dokümanlar (Sertifikanın kapsamına göre uygulanabilir)
Faaliyetler Uygulanabilir FSC standart ve normatif belgeler Uygulama Örnekleri
Grup veya çok tesisli Gözetim Zinciri FSC®-STD-40-003 Chain of Custody Certification of Multiple Sites Aynı ülke sınırları içerisinde 5 farklı şehirde aynı şirket adı altında tomruktan kereste üretimi yapan kuruluş FSC® STD 40-003 Chain of Custody Certification of Multiple Sites standardını uygulamak zorundadır.
Kontrollü odun tedariki FSC®-STD-40-005 Requirements for Sourcing Controlled Wood FSC®-DIR-40-005 FSC Directive on FSC Controlled Wood FSC® Belgeli ormandan değil de FSC®-STD-40-005 Requirements for Sourcing Controlled Wood standardının gerekliliklerini karşılayan bir orman veya plantasyon kaynağından kontrollü olarak ağaç tedarik edip FSC® kapsamında üretimine dahil edecek olan firma bu standardı ve yönetmeliği uygulamak zorundadır.
Geri kazanılmış malzemelerin tedariği FSC®-STD-40-007 FSC® Standard for Use of Reclaimed Material in FSC Product Groups and FSC® Certified Projects Geri kazanılmış kağıttan oluklu karton ambalaj üreten bir firma FSC®-STD-40-007 FSC® Standard for Use of Reclaimed Material in FSC® Product Groups and FSC® Certified Projects FSC standardını uygulamak zorundadır.
Proje sertifikasyonu FSC®-STD-40-006 V1-0 EN_Project Certification FSC® sertifikalı kereste, ahşap pencere, ahşap kapı, ahşap doğrama ve diğer orman kaynaklı olmayan malzemelerle birlikte ev inşaatı yapan bir mimarlık firması FSC®-STD-40-006 V1-0 EN Project Certification FSC standardını uygulamak zorundadır.
FSC® Chain of Custody (Gözetim Zinciri) Normatif Çerçevesi
Gözetim Zinciri Ana Standardı Tamamlatıcı FSC Standartları Diğer Normatif Dokümanlar
FSC®-STD-40-003 Chain of Custody Certification FSC®-STD-40-003 Chain of Custody Certification of Multiple Sites
FSC®-STD-40-004a Product Classification
FSC®-STD-40-005 Sourcing Controlled Wood
FSC®-STD-40-007 Souncing Reclaimed Material
FSC®-PRO-40-003 National Group Coc Criteria
Directives FSC®-DIR-40-004, FSC®-DIR-40-005

Kaynak: FSC®-STD-40-004 V3.0 EN Chain of Custody Certification, FSC®-STD-40-003 V2-1 EN COC certification of multiple sites


FSC®-STD-40-004 Chain of Custody Certification Certification (Gözetim Zinciri Sertifikasyonu) FSC standardı

Amaç

Bu standardın amacı, bir kuruluştaki CoC (gözetim zinciri) kapsamında, FSC® sertifikalı olarak satın alınan, etiketlenen ve satılan orman kaynaklı malzemelerin ve ürünlerin iyi yönetilen ormanlardan, kontrol edilen kaynaklardan, geri kazanılan materyallerden veya bunların bir karışımından temin edildiğini ve ilgili tanımlamaların FSC standardına uygun ve doğru olduğunu kanıtlamak için, asgari yönetim ve üretim gereksinimlerini sağlamaktır.

Kapsam

Bu standart, FSC® sertifikalı olarak orman kaynaklı ürünlerin tedarik edilmesi, işlenmesi, etiketlenmesi ve satışı ile ilgili tüm CoC (Gözetim Zinciri) sertifikalı ve başvuru sahibi kuruluşlar için geçerli olan gereklilikleri belirleyen FSC® CoC (Gözetim Zinciri) sertifikasyonunun temel FSC standardıdır.

Bu standart dört bölüme ayrılmıştır. Bölüm I ve II, tüm FSC CoC sertifika sahipleri için zorunlu olan evrensel gereklilikleri kapsar. Bölüm III ve IV’te belirtilen gereksinimler, her bir farklı sertifikasyonun kapsamına uygun olarak uygulanır.

Aksi belirtilmedikçe kapsam, geçerlilik tarihi, referanslar, terimler ve tanımlar, tablolar, bilgilendirme kutuları ve ekler dahil olmak üzere bu standardın tüm yönleri normatif olarak kabul edilir.

İçindekiler Listesi

Giriş
A Amaç
B Kapsam
C Yürürlülük ve Geçerlilik Tarihi
D Referanslar

BÖLÜM I: Genel Şartlar
1 Gözetim Zinciri yönetim sistemi
2 Malzeme tedariki
3 Malzemenin ayrıştırılması ve işlenmesi
4 FSC®’li malzeme ve ürün kayıtları
5 Satışlar
6 Yasal Ahşap Mevzuatına uygunluk

BÖLÜM II: FSC® Tanımlarının Kontrolü
7 FSC® tanımlarının kontrolü için ürün gruplarının oluşturulması
8 FSC Transfer sistemi
9 FSC Yüzdesel sistem
10 FSC Kredi sistemi

BÖLÜM III: Ek Şartlar
11 FSC® ticari markası ile etiketleme şartları
12 Dış kaynak kullanım şartları

BÖLÜM IV: Tek Lokasyonlu, Çok Lokasyonlu ve Grup CoC (Gözetim Zinciri) Sertifikasyonu için Uygunluk Kriterleri
13 Tek lokasyonlu CoC (Gözetim Zinciri) sertifikasyonu uygunluğu
14 Çok lokasyonlu CoC (Gözetim Zinciri) sertifikasyonu uygunluğu
15 Grup CoC (Gözetim Zinciri) sertifikasyonu uygunluğu

Ek. A Ürün grubu örnekleri
Ek. B FSC® kontrol sistemlerinin uygulama örnekleri
Ek. C Terimler ve tanımlar

Kaynak: FSC®-STD-40-004 V3.0 EN Chain of Custody Certification FSC standardı


FSC®-STD-40-004a FSC® Product Classification (Addendum to FSC®-STD-40-004)(FSC® Ürün Sınıflandırması, FSC®-STD-40-004’e ilave olarak)

Ön Bilgi

Bu belge, FSC® ürün gruplarını sınıflandırmak amacıyla FSC®-STD-40-004: Chain of Custody Certification (Gözetim Zinciri Sertifikasyonu) için FSC® Standardı olarak kullanılacaktır.

Kuruluşun FSC® Chain of Custody sertifikası kapsamındaki ürün grupları, FSC® sertifika veritabanında (www.info.fsc.org) halka açık olarak listelenecektir.

Bu belge, FSC® Chain of Custody (Gözetim Zinciri) sertifikalarının kapsadığı artan ürün yelpazesini yansıtmak amacıyla düzenli aralıklarla güncellenecektir.

Kapsam

Bu FSC standart ekinde, FSC® Ürün Gruplarını sınıflandırmak amacıyla Sertifika Sahipleri tarafından kullanılacak ürün tipi isimlendirmeleri belirtilmektedir.

İçindekiler Listesi

A Kapsam
B Yürürlülük Tarihim
C Referanslarm
D Terimler ve tanımlar

FSC® Ürün Sınıflandırması
1. Ahşap Ürünler
2. Selüloz ve Kağıt Ürünleri
3. Odun Dışı Orman Ürünleri

Kaynak: FSC®-STD-40-004a V2-1 EN FSC® Product Classification


FSC®-DIR-40-004 EN CoC Certification 2018.01.30 (30.01.2018 tarihli Gözetim Zinciri Sertifikasyonu Yönetmeliği)

Ön Bilgi

FSC®, belgelendirme kuruluşlarından ve paydaşlarından, dokümante edilmiş belgelendirme sistemini daha anlaşılır hale getirmek için normatif belge sayısında bir indirim talep eden çeşitli yorumlar aldı. FSC® bu nedenle önceki tüm tavsiye notlarını “yönerge” adı verilen tekli dokümanlar halinde birleştirdi. Bir direktif, tek bir standartla ilgili olarak verilen tüm tavsiye notlarını içerir. Bir standartla olan ilişki doküman koduna yansır. Yeni tavsiye notunun onaylandığı durumlarda, bunlar yönergeye eklenecek ve gözden geçirilmiş belge yeniden düzenlenecektir.

Bu belgenin amacı, FSC® onaylı belgelendirme kuruluşları ve sertifika sahipleri tarafından gereksinimlerin anlaşılmasını ve uygulanmasını standartlaştırmaktır.

Bu belge gerektiğinde revize edilecektir. Yönergenin içeriği, mümkün olan her ana derlemede ilgili standartlara dahil edilecektir.

Direktifteki değişiklik ve değişiklikler derhal FSC®’ye bildirilecektir.

Kapsam

Bu doküman, FSC®’nin FSC®-STD-40-004’te yer alan gereksinimlerin resmi yorumunu sağlar.

İçindekiler Listesi

A Kapsam
B Yürürlülük Tarihi
C Referanslar
D Bu Yönetmelik ile Değiştirilen FSC® Normatif Dokümanları
E Terimler ve Tanımlar

Bölüm I Genel Konular
Bölüm II FSC® Tavsiyeleri
– Tavsiye No 40-004-01 FSC® Sertifikalı Gözetim Zinciri Taşeronları
– Tavsiye No 40-004-02 Sertifika verildikten sonra, şirket ürünleri ne zaman FSC® logosunu kullanmaya hak kazanacak?
– Tavsiye No 40-004-03 Yonga ve elyaf bazlı ürünler için etiketleme eşiği %50’ye düşürüldü (düzeltildi)
– Tavsiye No 40-004-04 Kontrolsüz yan ürünlerin kullanımı (yürürlükten kaldırıldı)
– Tavsiye No 40-004-05 Satış ve teslimat belgelerindeki FSC® tanımlarının belirlenmesi
– Tavsiye No 40-004-06 Bir ürünün hangi bileşenlerinin sertifikalandırılması gerekiyor?
– Tavsiye No 40-004-07 FSC® sertifikalı olmayan açık artırma kuruluşları aracılığıyla FSC® sertifikalı ürünlerin satışı
– Tavsiye No 40-004-08 Uygun olmayan ürün
– Tavsiye No 40-004-09 Küçük bileşenler
– Tavsiye No 40-004-10 Yasal ahşap mevzuatının gerektirdiği bilgilere erişim
– Tavsiye No 40-004-11 Ticaret ve gümrük yasaları
– Tavsiye No 40-004-12 Tüketim öncesi geri kazanılmış odunun The European Union Timber Regulation (EUTR) (Avrupa Birliği Ahşap Yönetmeliği)’ne uygunluğu
– Tavsiye No 40-004-13 Tüketim öncesi geri kazanılmış kağıdın, tüketim sonrası geri kazanılmış kağıt ve FSC® sertifikalı malzemeler ile eşdeğer sınıflandırılması
– Tavsiye No 40-004-14 Tedarik zinciri bütünlüğü
– Tavsiye No 40-004-15 FSC® sertifikalı bileşenlerden ayırt edilemeyen naturel malzemeler (düzeltildi)
– Tavsiye No 40-004-16 Taşeron olarak faaliyet gösteren bağlantısız kuruluşlar
– Tavsiye No 40-004-17 %100 Geri kazanılmış ürünlerin FSC® Mix olarak tanımlanması

Kaynak: FSC®-DIR-40-004 EN CoC Certification 2018.01.30


FSC®-POL-01-004 Policyforthe Association of Organizations with FSC® (FSC®’li Kuruluşlar Birliği Politikası)

Ön Bilgi

FSC®’nin amacı, dünya ormanlarının çevre odaklı, sosyal açıdan faydalı ve ekonomik açıdan uygun bir şekilde yönetimini teşvik etmektir. FSC® ile kabul edilemez ormanlarla ilgili faaliyetlerde bulunan kuruluşlar arasındaki ilişkinin FSC®‘nin itibarına ve nihayetinde görevini yerine getirme kabiliyetine zarar verdiği giderek daha fazla kabul görmektedir. Bu endişeyi gidermek için, Mart 2007’de FSC® Yönetim Kurulu, FSC® Uluslararası Merkezi’ni üçüncü tarafların FSC® ile iş birliği için kriterler geliştirmeye zorladı.

Bu politika ile FSC®, sorumlu orman yönetiminin temel esaslarına bağlı olmayan kuruluşları tanımlamayı ve FSC® ile ilişkilerini kötüye kullanmalarını önlemeyi beklemektedir.

FSC® ticari marka lisanslarının ve FSC® belgelerinin FSC® ile ilişkili kuruluşlara orman yönetimi, gözetim zinciri ve / veya kontrollü ahşap FSC® belgesi verilmesi ve sürdürülebilirliği ile özellikle ilgilidir, ancak bunlarla sınırlı değildir.

Kapsam

Bu Politika, FSC® ile ilişkili olan veya olmak isteyen kuruluşların kabul edilemez faaliyetleri ve ayrışma mekanizması hakkında FSC®‘nin nasıl konumlanacağı bilgisini içerir.

İçindekiler Listesi

A Kapsam
B Yürürlülük Tarihi
C Referanslar
D Terimler ve Tanımlar

Bölüm I Politika Öğeleri
Bölüm II Politika Uygulamaları

Kaynak: Policy for the Association of Organizations with FSC (FSC’li Kuruluşlar Birliği Politikası)


FSC®-STD-50-001 V2.0 Requirements for Use of the FSC® Trademarks by Certificate Holders (Sertifika Sahipleri tarafından FSC® ticari markalarının kullanımı için gerekli şartlar)

Amaç

Bu standardın amacı, FSC® sertifikalı ürünlerin etiketlenmesinde ve tanıtımında ve FSC® sertifikası sahiplerinin FSC® sertifikasyonunun tanıtımında asgari gereklilikleri belirlemek ve tavsiyelerde bulunmaktır.

Kapsam

Bu standarda bağlılık, FSC® ticari markalarını doğru kullanma şeklini belirlediği için, FSC® ticari markalarını kullanma hakkına sahip olan tüm FSC® sertifika sahipleri için zorunludur. Standart, FSC® sertifikalı ürünlerde FSC® ticari markalarının kullanımını, FSC® sertifikalı ürünlerin tanıtımında ve kuruluşun FSC® sertifika sahibi olarak statüsünün tanıtımında kullanılmasını kapsar. Bu standart ayrıca, tüm sertifika sahiplerinin FSC® ticari markalarını kullanmalarının FSC® tarafından onaylanmış sertifikalandırma kuruluşları tarafından değerlendirilmesi ve onaylanması için temel oluşturur.

FSC®‘nin faturalarda ve teslimat belgelerindeki FSC tanımı unsurları, gözetim zinciri standardı FSC®-STD-40-004’te tanımlanır ve bu şartlardan etkilenmez.

İçindekiler Listesi

Giriş
Sürüm geçmişi

A Amaç
B Kapsam
C Yürürlülük ve Geçerlilik Tarihi
D Referanslar

BÖLÜM I: Genel Şartlar
1 FSC® ticari markalarını kullanmak için temel kurallar
2 FSC® ticari markalarını kullanımı ile ilgili kısıtlamalar

BÖLÜM II: Ürünlerin Üzerinde FSC® Etiketi Kullanma
3 FSC® etiketi seçimi
4 Etiketleme için gerekli şartlar

BÖLÜM III: FSC® sertifikalı ürünlerin ve FSC sertifikasyonunun tanıtımı
5 Promosyonel unsurlar
6 Promosyonel kullanım şartları
7 Promosyonel ticari marka kullanımına ilişkin kısıtlamalar

BÖLÜM IV: Ürün Üzeri Etiketleme ve Promosyonel tanıtım için grafik kuralları
8 FSC® ürün üzeri etiketleri ve FSC® logosu
9 ‘Forests For All Forever’ ticari markaları
10 FSC® ticari markalarının yanlış kullanımı

Ek. A Ticari Marka Kullanımı Yönetim Sistemi
Ek. B Grup, çoklu lokasyonlu ve proje sertifikası sahipleri için ek ticari marka kullanımı kuralları
Ek. C FSC® ve FSC® tanımına sahip ürünler nasıl ifade edilir?
Ek. D Terimler ve tanımlar

Kaynak: FSC®-STD-50-001 V2.0 EN Requirements for use of the FSC® trademarks by Certificate Holders (Sertifika Sahipleri tarafından FSC® ticari markalarının kullanımı için gerekli şartlar)


FSC®-STD-40-005 V3.1 Requirements for Sourcing Controlled Wood (FSC® Kontrollü Odun Kaynağı Kullanımı için Gereksinimler)

Amaç

Bu FSC standart, kabul edilemez kaynaklardan gelen malzemelerin tedarik edilmesinden kaçınmak için FSC® Gözetim Zinciri sertifikalı kuruluşların durum tespiti sisteminin gereklilik şartlarını ortaya koymaktadır. Kabul edilemez kaynaklardan gelen malzeme FSC® Mix ürünlerinde kullanılamaz. Kabul edilemez kaynakların beş tanesi aşağıda sıralandığı gibidir:
1) Yasadışı hasat edilmiş odun;
2) Geleneksel ve insan haklarına aykırı olarak hasat edilmiş odun;
3) Yüksek koruma değerlerinin yönetim faaliyetleri tarafından tehdit edildiği ormanlardan odun;
4) Plantasyona veya orman dışı kullanıma dönüştürülecek ormanlardan elde edilen odun;
5) Genetiği değiştirilmiş ağaçların dikildiği ormanlardan elde edilen odun.

Kapsam

Bu FSC standart, FSC® tanımı olmadan tedarik edilen malzemelere ilişkin riski değerlendirmek ve azaltmak için durum tespiti sisteminin gerekliliklerini belirler.

Başlıca uygulamasında, bu standart kabul edilemez kaynaklardan tedarik edilme riskini değerlendirmek için ulusal veya uluslararası risk değerlendirmelerinin kullanılmasını gerektirir. Malzemenin kaynağı için belirtilmiş veya belirtilmemiş risk veya tedarik zincirinde karışım riski belirlendiğinde, riski azaltmak için organizasyon tarafından kontrol önlemleri alınması gerekmektedir.

Bu standart, sertifikası kapsamına kontrollü odun dahil etmek isteyen FSC®-STD-40-004 Gözetim Zinciri Sertifikası’nı kullanan kuruluşlar için geçerlidir. Bu tür kuruluşlar, FSC sertifikalı olmayan malzemeyi FSC Controlled Wood ve / veya FSC Mix ürünlerinin üretilmesi ve satılması amacıyla kabul edilebilir olduğunu doğrulamak için uygulayabilir. FSC® sertifikalı kuruluşlardan FSC® Controlled Wood tanımı ile malzeme tedariki için bu standart uygun değildir.

Aksi belirtilmedikçe kapsam, yürürlük tarihi, referanslar, terimler ve tanımlar ile tablolar ve ekler dahil olmak üzere bu standardın tüm yönleri normatif olarak kabul edilir.

İçindekiler Listesi

A Amaç
B Kapsam
C Yürürlülük ve Geçerlilik Tarihi
D Referanslar
E Terimler ve Tanımlar

BÖLÜM I: Durum Tespiti Sistemi (DDS)
1 Durum tespiti sisteminin uygulanması ve sürdürülebilirliği
2 Malzeme hakkında bilgi edinmek
3 Risk değerlendirmesi
4 Risk indirgeme

BÖLÜM II: Kalite Yönetim Sistemi
5 Yetkinlik, dokümantasyon ve kayıtlar 6 Kamuya açık bilgi
7 Tarafların katılımı ve şikayetler

Ek. A Kuruluş tarafından risk değerlendirmesi
Ek. B Tarafların danışmanlığı için minimum gereklilikler
Ek. C Uzman nitelikleri için minimum gereklilikler
Ek. D Kontrollü kaynak değerlendirme sürecinin özeti (bilgilendirme amaçlı)
Ek. E Geliştirme rehberliği ve kontrol önlemleri örnekleri (bilgilendirme amaçlı)
Ek. F FSC® Fiber Test programına katılım (bilgilendirme amaçlı)
Ek. G Genişletilmiş kuruluş risk değerlendirme şablonu (bilgilendirme amaçlı)
Ek. H Standardın 2-1 ve 3-1 sürümleri arasındaki değişikliklerin matrisi (bilgilendirme amaçlı)

Kaynak: FSC®-STD-40-005 V3.1 EN Requirements for Sourcing FSC® Controlled Wood (FSC® Kontrollü Odun Kaynağı Kullanımı için Gereksinimler)


FSC®-STD-40-003 V2.1 EN Chain of Custody Certification of Multiple Sites (Çok Lokasyonlu Kuruluşların Gözetim Zinciri Sertifikasyonu)

Ön Bilgi

FSC Standart Normatif Çerçevesi, her büyüklükteki ve organizasyonel yapıdaki Kuruluşların Gözetim Zinciri (COC) sertifikası için farklı seçenekler sunar. Orman ürünleri satan ve / veya işleyen şirketler için üç tip FSC COC sertifikası vardır:
1) Tek lokasyonlu FSC Gözetim Zinciri sertifikası; genellikle tek bir tesise sahip kuruluşlar için geçerlidir. Ancak, belirli koşullar altında, tüm tesisler aynı gözetim zinciri işleminin bir parçası olduğu sürece sertifika kapsamına ek tesisler eklenebilir. Bu sertifikasyon modeli için uygunluk kriterleri, bu standardın 1. Maddesinde açıklanmıştır.
2) Çok lokasyonlu Gözetim Zinciri sertifikası; ortak mülkiyet veya yasal / sözleşmeye bağlı sözleşmelerle bağlantılı büyük kuruluşların sertifikalandırılması için tasarlanmıştır. Bu model, merkezi bir FSC yönetimi ve iç kontrol işlevinden yararlanabilecek büyük kuruluşlar için sertifikasyonu kolaylaştırır ve daha ucuz hale getirir. Bu sertifikasyon modeli için uygunluk kriterleri, bu standardın 2. maddesinde açıklanmıştır.
3) FSC Grup Gözetim Zinciri sertifikası; bir grup oluşturarak, sertifikasyon maliyetlerini paylaşarak ve seçilen bir Ofisin Merkez işlevi tarafından sağlanan teknik destek ve kontrollerden yararlanarak FSC sertifikasyonuna daha kolay erişebilecek bağımsız küçük kuruluşların sertifikasyonu için özel olarak tasarlanmıştır. Bu sertifikasyon modeli için uygunluk kriterleri, bu standardın 3. Maddesinde açıklanmıştır.

Amaç

Bu belgenin amacı, FSC Chain of Custody (Gözetim Zinciri) sertifikasyonunun kurulması ve yönetimi için birden fazla lokasyonla birlikte şart ve koşulları sağlamaktır.

Kapsam

Bu belgedeki şartlar, bir sertifika kapsamında birden fazla lokasyon dahil etmek isteyen FSC Chain of Custody (Gözetim Zinciri) operasyonları tarafından yerine getirilir.

İçindekiler Listesi

A Amaç
B Kapsam
C Yürürlülük ve Geçerlilik Tarihi
D Referanslar
E Terimler ve Tanımlar

BÖLÜM I: Statüye Uygunluk
1 Birden fazla lokasyonla tek lokasyonlu FSC CoC  sertifikasyonu statüsüne uygunluk
2 Çok lokasyonlu FSC CoC sertifikasyonu statüsüne uygunluk
3 Grup FSC CoC sertifikasyonu statüsüne uygunluk

BÖLÜM II: Çok lokasyonlu FSC ve Grup FSC CoC sertifikasyonu için özel gereklilikler
4 Yönetim ile ilgili gerekli koşullar
5 Merkez Ofis için gerekli koşullar
5.1 Kalite yönetimi
5.2 Sertifika Yöneticisi ve Merkez Ofisi denetçilerinin uygunluğu
5.3 Merkez Ofis Denetim Programı
5.4 Katılımcı Lokasyonlara bilgi ve doküman sağlanması
5.5 Sertifika kapsamındaki Katılımcı Lokasyonların sayısı ve artış miktarı
6 Katılan Lokasyonlar için gerekli koşullar

Ek. A Tek Lokasyonlu, Çok Lokasyonlu ve Grup FSC CoC gerekliliklerinin karşılaştırılması
Ek. B Düzeltici Faaliyet Raporlarının Merkez Ofis tarafından verilmesine ilişkin koşullar

Kaynak: FSC®-STD-40-003 V2.1 EN Chain of Custody Certification of Multiple Sites (Çok Lokasyonlu Kuruluşların Gözetim Zinciri Sertifikasyonu) FSC standart


FSC®-STD-40-007 FSC® Standard for Use of Reclaimed Material in FSC® Product Groups and FSC® Certified Projects (FSC® Ürün Gruplarında ve FSC® Sertifikalı Projelerde Geri Kazanılmış Malzemelerin Kullanımı Standardı)

Ön Bilgi

Bu FSC standart ilk olarak, Ekim 2005 ve Ekim 2007 arasında FSC®-STD-40-004 V1 FSC® Chain of Custody Standard for Companies Supplying and Manufacturing FSC® certified Products (FSC® Sertifikalı Ürün Tedarik eden ve Üreten Firmalar için Gözetim Zinciri Standardı)’ı gözden geçirme sürecinde FSC® Teknik Çalışma Grubu tarafından geliştirilmiştir.

Bu FSC standardın yayınlanmasındaki amaç, kuruluşların FSC®-STD 40-004’e göre FSC® sertifikalı bir üründe kullanılmak üzere veya FSC®-STD-40-006’ya göre FSC® sertifikalı bir projede, sertifikalandırılmamış geri kazanılmış malzeme tedarik etmek istedikleri durumlarda FSC® Gözetim Zinciri standartları setini tamamlamaktır.

FSC Standart ile ilgili sertifika sahiplerinden ve belgelendirme kuruluşlarından alınan geri bildirimler dikkate alınarak FSC® STD 40-007’nin 2.0 sürümü geliştirilmiştir.

Kapsam

Bu standart FSC®-STD-40-004 veya FSC®-STD-40-006’ya göre sertifikalandırılmış kuruluşlar tarafından tedarik edilen ormancılık esaslı girdilerin (bambu ve mantar gibi malzemeler dahil) FSC® Ürün Gruplarında ve FSC® Sertifikalı Projelerde kullanılmak üzere satın alınması, doğrulanması ve sınıflandırılması için yerine getirilmesi gereken şartları içerir.

Bu standartta ayrıca, bir kuruluşun geri kazanılmış malzeme girdileri için doğrulama programının tanımlanması ve uygulanmasına ilişkin hükümleri, bunların miktar, kalite ve FSC® gereklilikleriyle ilgili olarak doğruluğunu sağlamayı amaçlayan şartlar da belirtilmektedir.

İçindekiler Listesi

A Kapsam
B Yürürlülük ve Geçerlilik Tarihi
C Referanslar
D Terimler ve Tanımlar
1 Geri kazanılmış orman kaynaklı malzeme alımı
2 Tedarikçi doğrulama ve izleme
3 Tedarik edildikten sonra malzeme kontrolü ve sınıflandırma
4 Tedarikçi Denetim Programı

Ek. I Geri kazanılmış ahşap malzeme örnekleri
Ek. II Geri kazanılmış kağıt malzeme örnekleri

Kaynak: FSC®-STD-40-007 FSC® Standard for Use of Reclaimed Material in FSC® Product Groupsand FSC® Certified Projects (FSC® Ürün Gruplarında ve FSC® Sertifikalı Projelerde Geri Kazanılmış Malzemelerin Kullanımı Standardı)


FSC®-STD-40-006 V1.0 FSC® CoC Standard for Project Certification (Proje Sertifikasyonu için Gözetim Zinciri Standardı)

Özet

Bu FSC standart, bir projenin FSC® sertifikası için ve FSC® sertifikalı ahşap malzeme / ürünler kullanan projelerle ilgili tanıtım taleplerinde FSC® Ticari Markalarının kullanımı için gereksinimleri belirtir. Bu standardın amaçları doğrultusunda, bir proje, tek bir nesnenin yenilenmesi veya bir kereye mahsus üretimi veya herhangi bir ebat veya ölçekte benzer veya ilgili nesneler kümesi olarak tanımlanır. Bir proje, örneğin, bir ofis binası, bir ev alt bölümü, bir inşaat mühendisliği projesi, etkinlik alanı altyapısı (konser alanı, oturma alanı), bir yelkenli, vb. olabilir.

Bu standardın amacı, proje yöneticisinin veya sahibinin FSC® sertifikalı ahşabın kaynağı veya içeriği ile ilgili tanıtım taleplerinde bulunmak istediği projelerin uygun değerlendirilmesi için bir takım asgari şartlar sağlamaktır.

Bu standart, tüccarlar veya bu standardın kapsamına giren ürünlerin üreticileri olarak projelere katılan bireysel şirketler için gözetim zinciri sertifikasyonu ile ilgili FSC® gerekliliklerini sağlamaz. Bir proje için FSC® sertifikası almak isteyen kuruluşlar, uygun bir FSC® gözetim zinciri standardına göre değerlendirilmek için FSC® akreditasyonlu bir belgelendirme kuruluşuna başvurmalıdır.

Kapsam

Bu standart, FSC® onaylı ve / veya tüketici sonrası geri kazanılmış ahşap malzeme ürünler kullanan ve üçüncü tarafların onaylanması ve / veya FSC® ticari markalarının kullanımının onaylanmasının istendiği projeler için geçerlidir.

Spesifik olarak proje için alınan FSC sertifikalı ahşap ürünlerinin işlemesini yapacak olan yüklenici/alt-yüklenici statüsündeki tüzel kişi veya kuruluşlar da proje kapsamına dahil edilebilir. Bu kapsamda çalışacak olan yüklenicilerin kendilerine ait gözetim zinciri sertifikası olmasına gerek olmamakla birlikte, FSC® sertifikalı tedarikçilerden satın alınmış malzeme ve ürünleri standart amacına uygun işlemeleri gerekmektedir.

Bu bakımdan, bu standart yalnızca taşeron olarak da faaliyet gösteren, proje için özel bir parça üreten ve / veya proje için ahşap ya da ürünün kurulumunu yapan (örn. inşaat müteahhitleri) ahşap ürünlere ve önceden monte edilmiş / imal edilmiş ürün (örn. Özel yapım merdiven) tedarikçilerine uygulanabilir.

İçindekiler Listesi

A Kapsam
B Yürürlülük ve Geçerlilik Tarihi
C Referanslar
D Terimler ve Tanımlar

Bölüm 1: Kalite sistemi gereklilikleri
1 Proje yöneticisi ve proje üyeleri
2 Sorumluluklar
3 Dokümante edilmiş prosedürler
4 Eğitim
5 Dokümantasyon ve kayıtlar

Bölüm 2: Ahşap tedariki
6 Malzeme girişleri
7 Malzeme özellikleri
8 Malzemenin teslim alınması ve depolanması

Bölüm 3: Projenin FSC® sertifikası başvurusu için gereklilikler
9 FSC®‘ye başvuru yapan kuruluşa ait projenin kaydı için gereklilikler
10 FSC® proje sertifikasyonunun tam veya kısmi olabilmesi için gereklilikler

Bölüm 4: FSC® Ticari Markalarının ve FSC® Etiketinin tanıtım amaçlı kullanımı
11 Kullanım koşulları
12 FSC® tanıtım tanımlamaları
13 FSC® etiketinin kullanımı

Bölüm 5: Diğer hususlar
11 Yenileme/Restorasyon projeleri

Ekler
Ek. 1 Terimler ve tanımlar
Ek. 2 Geri kazanılmış ahşap malzeme kategorileri

Kaynak: FSC® STD 40-006 V1.0 EN FSC® CoC Standard for Project Certification (Proje Sertifikasyonu için Gözetim Zinciri Standardı)

Diğer Hizmetlerimiz İçin Tıklayınız: PEFC Belgesi, RSPO Belgesi, Q-Mark Yangın Kapıları, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001