Kimler FSC® CoC Sertifikası Almalıdır?

FSC® belgesini kimler alabilir?


FSC® sertifikalı olduğu beyan edilecek bir ürün için, sertifikalı orman veya geri kazanım noktasından, bir işletme tarafından satış belgelerinde FSC® tanımıyla satışına ve/veya ürünün üretildiği ve FSC® etiketini aldığı noktaya kadar ürünün yasal sahipliğindeki her türlü değişikliği kapsayan ve FSC® akreditasyonuna sahip belgelendirme kuruluşu aracılığı ile bağımsız olarak belgelendirilmiş kesintisiz bir tedarik zinciri bulunmalıdır.

Bu nedenle, FSC® Gözetim Zinciri (Chain of Custody veya CoC) sertifikası, sertifikalı ürünlerin yasal sahibi olan ve aşağıdaki faaliyetlerden en az birini gerçekleştiren, orman kaynaklı ürünlerin tedarik zincirinde yer alan tüm kuruluşlar için zorunludur;

  • Satış belgelerinde FSC tanımına sahip FSC® sertifikalı ürünlerin satışını yapmak,
  • Ürünleri FSC® sertifikalı olarak etiketlemek,
  • FSC® tanımıyla satılan ürünlerin üretimi veya ürünün içeriğinde (örneğin: ürüne orman kaynaklı materyaller karıştıran veya ekleyen) veya fiziksel bütünlüğünde (örneğin: yeniden paketleme, yeniden etiketleme) değişiklik yapmak,
  • FSC® STD 50 002 FSC® Ticari Markalarının Sertifikalı Olmayan Kuruluşların Promosyon Kullanımına İlişkin Gereksinimler standardına uygun olarak sertifika sahibi olmayan kuruluşlar (örn. perakendeciler) tarafından tanıtımı yapılabilecek bitmiş ve FSC® etiketli ürünler hariç, FSC® sertifikalı ürünlerin tanıtımını yapmak.

NOT: Zincirdeki müteakip müşterilerin, FSC® sertifikalı ürünleri diğer sertifikalı ürünlerin üretiminde girdi olarak kullanmak ve/veya FSC® Sertifikalı olarak yeniden satmak istemesi halinde FSC® tanımları gerekmektedir.

Aşağıdakiler dahil, sertifikalı ürünlerin yasal sahipliğini üstlenmeksizin sertifika sahibi işletmelere hizmet sunan işletmeler için Gözetim Zinciri sertifikasyonu gerekmemektedir.

  • Alıcı ile satıcı arasında sertifikalı ürünlerin ticaretini düzenleyen aracılar ve açık arttırma şirketleri,
  • İçeriğini veya fiziksel bütünlüğünü değiştirmeksizin sertifikalı ürünleri taşıyan ve/veya geçici olarak depolayan veya saklayan lojistik hizmeti sağlayıcıları,
  • FSC® STD 40 004 V3.0 EN Chain of Custody Certification standardının 12. maddesine uygun bir şekilde bir taşeronluk sözleşmesi çerçevesinde hareket eden yükleniciler.

Kaynak: FSC® STD 40 004 V3.0 EN Chain of Custody Certification

Diğer Hizmetlerimiz İçin Tıklayınız: PEFC Belgesi, RSPO Belgesi, Q-Mark Yangın Kapıları, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001